نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 
ی ی ی ی یی - ی ݘ ی ی ی

2016-08-02

ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ
ی ی ی ی


ی : ی ی ی یی Ԙی ǘ ی ۳۰ ی ی ی ی . 
ی ی ݘ یی ی ی ی ی . یی ی یی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ییی ی ی ی Ϙ . ی ѐ ی ییی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی " ی " ʡ : ǐ ی ی ۳۰ ی ی ی ی ی. ی ǐ یϡ ی ییی ʡ ی ی ی. ی یی ی یی ی ی. یǍ ی ʐ ߡ ی ѡ ی ی㡝 ی .... ی یی ی .

ی یی ی ǘی ی " " یϡ : ϐی ی .
ی ی ی ʡ ی : ی 25 ی ǐ ی ی ی .
ی : ی ی ی ی ی坐ی ϡ یی ȝی ییی ی ی.
یی یی ȡ ی ی ی ی ی ۲۰۲۵ ی ۱۱۲ یی ی ی ی. ی   ؝ ϐ . ی یی ء ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی یѝی ی ی ʝی ݡ ʝ ی یی ѐ Ԙی ی   ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ی .

ی ی ییی    
 
ی ی ϐی Ԙی ǡ ی ییی ی ی ی ی ییی ی یی ی یی ی Ԙ . ی ۵۵ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ییی ی ی ی ǘ ۶۰۹ ۳۳۰ . ی ی ی ݝی  ی یی ی Ґی یی ی ۵۰ ی ȝی ییی ی .

ییی ی   Ԙ ی ی ی ی ۱۰ ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی .
ی ی ی ی ی ی ۳۰۰ Ș ی یی ی ی ی ۹۵۰ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۳۹ ی .
ی ی ی ی ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ. ی ی ی ﺗﺎ ﺳﺎﻝﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺏ "ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ی ی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 
ی Ԙی
ی ی یی ۱۱۵ یی ʎی ی ی ی ی ی ی ییی .
ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی : ی ی یی ی ی یی Ԙ یǍ ی .
ی ی ѡ ϐی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ϐی ی یی ی ی ی ییی ی یی ی ی ی ی . 
ǡ ۶۰ یی ییی ی ی ی ی ۳۰۰ ی ی ی   ۳۰۰ ی ی ʘی ی ی ی .

 

ی ی: Balatarin ϐی ی:Azadegi  

     Ґ

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: