نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-07-16

نویدنو  26/04/1394 

 

 

 

هشدار بانک جهانی درباره مدیریت نامناسب آب در ایران

ایرن - بانک جهانی درباره آثار منفی مدیریت نامناسب منابع آب بر تولید ناخالص ملی کشورهای خاورمیانه بویژه ایران هشدار داد.

خبرگزاری مستقل محیط زیست: بانک جهانی در خصوص "تغییر اقلیم، آب و اقتصاد"، کشور ایران را از اصلی ترین کشورهایی دانست که تحت تاثیر این تغییرات بویژه محدودیت منابع آب قرار خواهند گرفت و در صورت عدم تغییر در رویکردهای حال حاضر توسعه و مدیریت منابع آب این موضوع تا سال 2050 حداقل 6 درصد رشد منفی تولید ناخالص ملی را برای کشور ما به همراه خواهد داشت.

در گزارش بانک جهانی بر این موضوع تاکید شده است که آثار تغییر اقلیم در درجه اول در چرخه آب نمایان خواهد شد و شاهد تبعات آن در حوضه غذا، شهرنشینی، انرژی و سیستم محیط زیست خواهیم بود. این در حالیست که با افزایش جمعیت، ارتقای درآمدها و گسترش شهرها تقاضا برای مصرف آب، بیشتر به شکل تصاعدی افزایش مییابد و این در حالیست که دسترسی به منابع آب قابل دسترس نامطمئن تر خواهد بود. در این بین کشورهایی نظیر کشورهای خاورمیانه که به طور طبیعی دسترسی محدودتری به منابع آب دارند و در عین حال اقتصاد رو به رشدی را تجربه می کنند با شکنندگی بیشتر در مواجهه با این پدیده روبرو خواهند بود.

در بخش دیگری از این گزارش به این موضوع اشاره شده که رشد اقتصادی به شکل حیرت آوری یک تجارت تشنه و محتاج آب است. آب فاکتور مهمی در مقوله تولید بوده و دسترسی کمتر به منابع آب منجر به کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد تصویر ناشفافی از وضعیت اقتصادی خواهد شد. مدلسازیهای انجام شده نشان میدهد که با کاهش آب در بخشهای کشاورزی، بهداشت، در آمد و آثار آن بر محیط زیست برخی از مناطق دنیا (بویژه خاورمیانه) شاهد کاهش تولید ناخالص ملی منفی تا سقف 6 درصد و قرار گرفتن در مدار رشد اقتصادی منفی خواهند بود.

تغییرات در امکان دسترسی به منابع آب می تواند منجر به تشدید مهاجرت و شعله ور شدن اختلافات مدنی شود و این مسئله می تواند تا حد زیادی موضوع امنیت و به تبع آن تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( پام )، با اشاره به نقشه های جهانی تولید شده در این گزارش، کشور ایران را از جمله پرخطرترین کشورهای مرتبط با موضوع دانسته و با استناد به راه حل های ارایه شده در این گزارش موضوع مدیریت منابع آب و توجه ویژه به مدیریت تقاضا به جای تمرکز بر استحصال منابع آب را از اولویت های اصلی کشور برای برون رفت از این شرایط بر شمرد و به این نکته نیز اشاره کرد که ادامه شرایط حال حاضر اکوسیستم های طبیعی بویژه تالاب ها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: