نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-05-10

نویدنو  20/02/1398 

 

 

  • در ماه می و به مناسبت روز جهانی کارگر دو اعلامیه مشترک بین احزاب چپ و کمونیست در سوئد و کانادا منتشر شده است . نکته جالب توجه این اطلاعیه ها همکاری سازمان های حزب توده ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است که به امید همکاری های گسترده تر در میان نیروهای ترقی خواه ایران دامن می زند . نویدنو به سهم خود به آغازگران این اقدام درود می فرستد .

 

 

دو اعلامیه مشترک

زنده باد اول ماه  روز جشن و مبارزه همه کارگران جهان

اعلامیه ی مشترک احزاب کمونیست و چپ در کانادا در حمایت از طبقه کارگر و مخالفت باسرکوب مردم در ایران 

در ماه می و به مناسبت روز جهانی کارگر دو اعلامیه مشترک بین احزاب چپ و کمونیست در سوئد و کانادا منتشر شده است . نکته جالب توجه این اطلاعیه ها همکاری سازمان های حزب توده ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است که به امید همکاری های گسترده تر در میان نیروهای ترقی خواه ایران دامن می زند . نویدنو به سهم خود به آغازگران این اقدام درود می فرستد .

 

زنده باد اول ماه  روز جشن و مبارزه همه کارگران جهان

امروز، ما اول ماه مه را همراه با همه کارگران و استثمار شدگان درچهار گوشه جهان ، جشن میگیریم. اولین تظاهرات اول ماه مه در سال 1890 ، برای خواست 8 ساعت کار در روز، برگزار شد. اما برگزاری اول ماه مه فقط برای گرامیداشت این روز نیست؛ بلکه روز مبارزه و تدارک نبردهای آتی بر علیه سرمایه های بزرگ و ابزارهای سیاسی آنان است.

طبقه کارگر در سوئد در حال حاضر از موقعیت مطلوبی برخوردار نیست. سیاستمداران راست گرا چه در دولت سوئد و چه در گوتنبرگ، طرفدار خصوصی سازی خدمات مهم اجتماعی هستند. آنها درها را برای سرمایه داران کوچک و بزرگ باز میکنند تا وظایف جامعه در قبال شهروندان را به عرصه سود آوری برای آنها تبدیل کنند.

ما شاهد آن هستیم که چگونه جامعه سرمایه داری با بحران های پی در پی بلرزه در میاید. روسای مختلف موسسات دولتی و شرکت های خصوصی یکی از پی دیگری مجبور به استعفا میشوند. تعدادی از بانک های بزرگ مشکوک به پول شویی و تقلب مالیاتی هستند. آنها برای کسب حداکثر سود حتی از ارتکاب اعمال غیر قانونی ابایی ندارند. اقشار کارگران و کارمندان از بخش های مختلف جامعه، به کاهش هزینه خدمات اجتماعی اعتراض میکنند. برای مثال، کارکنان خدمات و مراقبت های درمانی لطمات زیادی از این کاهش بودجه خدمات اجتماعی متحمل میشوند؛ اداره کار در خطر از دست دادن 4500 نفر از کارکنان خود، بر اثر خصوصی سازی بخشی از خدمات این نهاد، قرار دارد. در میان این رویدادهای ناراحت کننده ، مواردی هم هستند که باعث خوشحالی میشوند. مبارزه طولانی توام با پایداری کارگران بندر برای بستن قرارداد بر طبق خواسته های آنها، به پیروزی انجامید؛ اما این پیروزی فقط زمانی ممکن شد که اتحادیه کارگران، نسبت به اعتصاب سراسری در همه بنادر، هشدار داده بود.

اما اگر نگاهی به جهان خارج از سوئد بیندازیم، در آسمان سیاسی ابرهای نگران کننده ای را مشاهده میکنیم. رژیم ایران ، همچون گذشته، به سرکوب مردم ایران، از جمله طبقه کارگر و خواسته های آنها برای آزادی و عدالت اجتماعی، ادامه میدهد. سیلهای اخیر و سیاست تخریبی رژیم در رابطه با محیط زیست، خسارات عظیم مالی و اقتصادی را برای جامعه بدنبال داشته و انسانهای زیادی جان خود را از دست داده اند. سیاستهای تجاوزکارانه امپریالیستها بسرکردگی امریکا، به موازات سیاستهای ماجراجویانه و غیر مسئولانه رژیم جمهوری اسلامی، باعث ادامه جنگ و ویرانی در منطقه خاورمیانه، شده است. تصمیم ایالات متحده مبنی بر در نظر گرفتن سپاه پاسداران بعنوان سازمان تروریستی، به افزایش تنش در منطقه منجر خواهد شد.

در عراق، مبارزه برای حقوق مردم برای یک زندگی شرافتمندانه و برای پایان دادن به فساد گسترده، ادامه دارد. در عراق امروز، فقر بصورت گسترده وجود دارد؛ و بیکاری، بنا به آمار رسمی، به میزان %30 میباشد. کمبود شدید دارو، وسایل پزشکی و نیروی انسانی در بخش خدمات بیمارستانی، حاکم است. طاقت و تحمل بسیاری از مردم، دیگر رو به پایان است. حزب کمونیست عراق، ضمن ادامه مبارزه تا رسیدن به حقوق مردمی ، مخالفت خود را با حضورهمه نیروهای نظامی خارجی در عراق اعلام میکند.

درکشورهای دیگر خاورمیانه، مانند سوریه، افغانستان و لیبی، جنگ های منطقه ای، بخش های بسیاری از این کشورها را نابود کرده است. درهمین رابطه، موج مهاجرت ها به اروپا و سوئد افزایش یافته است. بعضی از سیاستمداران راست گرا و احزاب راست افراطی بیدرنگ به سوء استفاده از موضوع پناهندگان برای جلب هواداران بیشتر پرداختند. ما همبستگی خود را با همه انسانهایی که در نتیجه جنگ تحمیلی امپریالیسم مورد ستم و آزار قرار گرفته اند و مجبور به ترک وطن خود شده اند، اعلام میکنیم. کسانی که سعی میکنند تا بذر نفاق در میان کارگران، به بهانه منشاء آنها، بیفشانند را، باید طرد کرد. هدف مشترک ما چیزی جز یک دنیای عاری از استثمار انسانها نیست.

خواست های ما به مناسبت اول ماه مه :

ـ نه به محدود کردن حق اعتصاب؛

ـ 6 ساعت کار روزانه؛

ـ صلح آری، نه به ناتو؛

ـ کنوانسیون منع سلاحهای هسته ای را امضاء کنید؛

ـ دستها از ونزوئلا کوتاه!

 

شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی در گوتنبرگ سوئد:

حزب کمونیست شیلی

حزب کمونیست عراق

حزب توده ایران

حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)

حزب کمونیست سوئد

 

اعلامیه ی مشترک احزاب کمونیست و چپ در کانادا در حمایت از طبقه کارگر و مخالفت باسرکوب مردم در ایران 


بیش از چهل سال سلطه رژیم مذهبی (ولایت فقیه)و حدود سه دهه تحقق سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و علاوه بر آن فساد اداری   رژیم حاکم و سرمایه گذاری های نامناسب و غلط وضعیتی فاجعه بار را در ایران رقم زده است. تسلط نیروهای نظامی و امنیتی بر جامعه، فقدان امنیت اجتماعی، نقض حقوق بشر و حقوق دموکراتیک از جمله حقوق کار، دستمزد زیر خط فقر، بحران زیست محیطی، تورم رو به رشد، بیکاری و فقر گسترده و سرکوب خشونت آمیز مخالفان، تنها چند مورد از مسائل و مشکلاتی است که ایران را در چنگال خود می فشارد. 
امپریالیسم آمریکا، تحت رهبری ترامپ با درک سطح آسیب پذیری اقتصاد و سیاست حاکم بر ایران، فشار خود را بر ایران افزوده است. پس از خروج یک جانبه از برجام (
JCPoA)، دولت ترامپ تحریم های ویرانگری را علیه ایران به اجرا گذاشته است. همچنین خطر اقدام نظامی توسط ایالات متحده امریکا و متحدانش در منطقه مانند عربستان سعودی و اسرائیل، شرایط زندگی مردم ایران، به ویژه طبقه کارگر را دشوارتر کرده است. 
اول می (روز کارگر)، در تمام تاریج، فرصتی بوده است برای طبقه کارگر تا علیه بی عدالتی به پا خواسته و نیاز خود برای یک چامعه عادلانه را مطرح کند. با توجه به تمام بی عدالتی که طبقه کارگر ایران در برابر خود مشاهده می کند، جنبش اعتراضی مردم ایران در حال افزایش است. سال گذشته اعتراضات مردم ایران برای اولین بار پس از انقلاب ۱۹۷۹ به اوج خود رسید. بدون علت نیست که رژیم ایران به اشکال مختلف مانند اقدام به تهدید و دستگیری، سرکوب فعالین کارگری را افزایش داده است. در روز اول ماه مه امسال، روز جهانی کارگر، نیروهای سرکوبگر رژیم، در شهرهای مختلف ایران، بخصوص در تهران، دهها تن از فعالان کارگری را که جلوی پارلمان جمع شده بودند، دستگیر کردند. 

ما امضاء کنندگان زیر: 
- اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران علیه مردم و طبقه کارگر ایران به ویژه دستگیری های اخیر در روز اول ماه مه در ایران را محکوم می کنیم؛ 
- از تمامی سازمانهای بین المللی که در زمینه خقوق بشر و حقوق کار فعال هستند می خواهیم که در برابر اعمال سرکوبگرانه رژیم ایران تنها نظاره گر نباشند و درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله فعالان کارگری را داریم. 
- نقض حقوق کار در ایران از جمله نداشتن حق سازماندهی تشکل های کارگری را محکوم می کنیم.
- مادخالت کشورهای خارجی بویژه ایالات متحده امریکا در امور ایران رامحکوم می کنیم و معتقدیم فقط مردم ایران می توانند سرنوشت و آینده خود را تعیین کنند. 

حزب کمونیست کانادا 
حزب کمونیست عراق-کانادا 
حزب کمونیست شیلی- کانادا 
حزب کمونیست سودان- کانادا 
کمیته پاکستانی های پیشرو مقیم کانادا 
جمعیت دموکراتیک یونانی کانادایی 
سازمان حزب توده ایران- کانادا 
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا 

چهارم می ۲۰۱۹

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: