نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-04-24

نویدنو  04/02/1398 

 

 

  • ما، مردم سودان در سراسر شهر ها و روستاها ، در شمال ، جنوب ، شرق و غرب  به هم پیوستن جنبش های سیاسی و اجتماعی ، اتحادیه های کارگری و گروه های اجتماعی خود را از طریق این بیانیه مورد تاکید قرار می دهیم که به مسیر صلح آمیز خود در مبارزه تا برکناری رژیم استبدادی و تعقیب اهدافی که به دست آورده ایم ادامه خواهیم داد

 

 

بیانیه آزادی و تغییرسودان 

توضیح نویدنو:

بسیاری در رسانه های ایران چنین وانمود می کنند که جنبش در سودان جنبشی خود پو و بی "سر" است . متاسفانه اطلاعات در باره کشورهای پیرامونی در کشور ما قطره چکانی و در حداقل ممکن است . حتی بسیاری از سایت های متعلق به نیروهای سیاسی در عمل از بازتاب اخبار ، به ویژه اخبار درست در این موارد خود داری یا کاهلی می کنند. جنبش سودان دارای ریشه ای طولانی است . به ویژه از سال 2011 که قیامی سراسر در گرفت . دولت دیکتاتور سودان در تمام طول عمر منحوس خود با تشدید سرکوب و به راه انداختن جنگ های قومی و منطقه ای عملا روز خوش را از مردم سودان دریغ کرده بود . دستگیری های گسترده ، بستن روزنامه ها و مسدود کردن هرگونه کانال ارتباطی دستور کار هر روزه رژیم دیکتاتور بود . به تناسب تغییرات در راس هرم قدرت از دامن دوستی این رژیم به دامن دیگری می رفت و یک روز با جمهوری اسلامی نرد عشق می باخت و روز دیگر هم دوش وهابی ها به کشتار مردم یمن می رفت . رئیس جمهور سودان تنها رئیس دولتی است که به خاطر نسل کشی در دارفور و سودان جنوبی به جنایت علیه بشریت محکوم و از سوی دادگاه بین المللی تحت تعقیب است . ارتش سرسپرده ابزار اصلی این حکومت جور و دیکتاتوری بود . با این رژیم نمی شد "بی سر" مقابله کرد . تلاش مبارزان در ژانویه 2019 به ثمر نشست و جبهه "آزادی و تغییر" تقریبا با شرکت تمام نیروهای مخالف رژیم شکل گرفت . ستون اصلی این تحول مرهون تلاش ، فداکاری و رزم بی بدیل رفقای حزب کمونیست سودان است که توانستند مجمع متخصصان و پس از آن جبهه آزادی و تغییر را ایجاد کنند و بر پایه برنامه حداقل مورد توافق همه به مبارزه با رژیم تا دندان جنایتکار ادامه دهند. تجربه سودان بار دیگر نشان می دهد که پیروزی از آن مردم متحد و شکست و سرکوب از آن مردم متفرق است . به این درس تاریخی در این برهه حساس کشور خویش توجه بیشتری بنماییم .

در ادامه برگردان بیانیه تشکیل مجمع متخصصان سودان که یکی از ارکان اصلی جبهه آزادی و تحول است تقدیم خوانندگان می گردد.

بیانیه آزادی و تغییر

خارطوم اول زانویه 2019

ما، مردم سودان در سراسر شهر ها و روستاها ، در شمال ، جنوب ، شرق و غرب  به هم پیوستن جنبش های سیاسی و اجتماعی ، اتحادیه های کارگری و گروه های اجتماعی خود را از طریق این بیانیه مورد تاکید قرار می دهیم که به مسیر صلح آمیز خود در مبارزه تا برکناری رژیم استبدادی و تعقیب اهدافی که به دست آورده ایم ادامه خواهیم داد

نخست : پایان بی درنگ و بی قید و شرط به ریاست جمهوری ژنرال عمر البشیر و دولت او

دوم : تشکیل دولت انتقالی . این دولت انتقالی از افراد مناسب بر پایه شایستگی های فردی و خوش نامی ، به نمایندگی ازگروه های مختلف سودانی و کسب رضایت اکثریت تشکیل خواهد شد .نقش آن ها اداره کشور به مدت چهار سال ، تا استقرار یک ساختار دموکراتیک استوار ، و برگزاری انتخابات خواهد بود . دولت انتقالی مسئول اهداف زیر خواهد بود .

1- پایان دادن به جنگ داخلی سودان با شناسایی علت های ریشه ای هریک و یافتن درمان هایی برای تجلیات فاجعه بار آن ها

2- دسترسی به طرف های جنگ برای نشان دادن موضوع های پایدار و تدارکات امنیتی .این تدارکات باید منصفانه ، عادلانه و جامع باشد .

3- تشکیل کنفرانس جامع قانون اساسی برای بحث در باره مسائل کلیدی ملی ، با هدف تشکیل کمیته ملی قانون اساسی .

4- کاربست ترمز هایی برای  جلوگیری از سقوط آزاد کنونی اقتصادی ، و تلاش برای بهبود زندگی شهروندان سودانی

5- تلاش های پیوسته برای از کار انداختن ساختار اداره مستقر شده از سوی رژیم استبدادی تک حزبی ، و انتقال به نهادهای  مبتنی بر قانون اساسی و حاکمیت قانون . هدف ایجاد شرایط برای کشوری پر رونق است که در آن مردم سودان نمایندگان خود را ازادانه انتخاب کنند ، و خدمات مدنی و نیروهای مسلح را برای آن که نمایندگان ملت یعنی ملی ، متنوع و مستقل باشند بازسازی کنند.

6- توسعه یک سیستم قضایی مستقل . سیستمی مبتنی بر قانون اساسی ، حفظ حقوق بشر و حاکمیت قانون .

7- توانمند سازی زنان سودان و تلاش برای پایان دادن به تمام اشکال تبعیض و اعمال سرکوبگرانه علیه زنان

8- بهبود تصویر جهانی سودان ، و تلاش برای گسترش روابط منطقه ای و جهانی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک . در سایه این تلاش به رابطه با جمهوری سودان جنوبی توجه ویژه ای مبذول خواهد شد .

9- تضمین تعهد کشور به توسعه انسانی ، رفاه اجتماعی و محیط زیست از طریق برنامه ها و یارانه ها در حوزه بهداشت ، آموزش و مسکن

 سوم : پایان دادن بی درنگ به تمام خشونت ها علیه اعتراض کنندگان مسالمت جو ، پایان دادن به تمام قوانین محدود کننده آزادی گفتار و بیان و تسلیم مرتکبین جنایت علیه مردم سودان به دادگاه عادلانه طبق قوانین ملی و بین المللی پذیرفته شده .

با امضای این پیش نویس بیانیه - که برای افزودن و اصلاحات ، به ویژه در رابطه با وظایف دولت انتقالی ، بر طرف کردن تمام نگرانی ها و خواسته های مردم سودان ، و بر خورداری از بیانیه های پیشین گروه های اپوزیسیون باز می ماند - ما تاکیذ می کنیم که به در دست گرفتن خیابان ها و رهبری مبارزه مسالمت آمیز ، تا برآورده شدن درخواست هایمان ادامه خواهیم داد . ما برادران خود در نیروهای مسلح را به قرار گرفتن در کنار ملت سودان و خود داری از حمایت از البشیر با مشارکت در وحشیگری و کشتار شهروندان غیر مسلح فرا می خوانیم .

 

امضا کنندگان :

1- انجمن متخصصان سودان

2- ائتلاف نیروهای توافق ملی

3- نیروهای فراخوان سودان

4- ائتلاف سندیکالیست ها

5- حزب جمهوری خواه

6- حزب لیبرال

7- جریان مرکز برای تغییر

8- ابتکار نه به سرکوب زنان

9- جنبش گریفنا

10- ائتلاف نیروهای مدنی

11- تغییر اکنون

12 - کمیته های مقاومت سودان

13- کنگره دانشگاه خارطوم علومنی

14- کنفدراسیون سازمان های جامعه مدنی

15 - ائتلاف کشاورزان جزیره و ماناجیل

16- فوروم توئیتری سودان

17- انجمن عمومی نوبیان

18- شورای انقلابی احیا

19- گروه های زنان مدنی و سیاسی سودان - MANSAM

20- جبهه گسترده ملی

21 حزب بینا سودان

22- انجمن خانواده های شهدای رمضان

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: