نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-04-15

نویدنو  24/01/1398 

 

 

  • اقدام به کودتای نظامی نسخه سیاهی بود از آن چه در مصر رخ داد تا انقلاب ژانویه 2011 را ساقط کند. حزب کمونیست سودان و تمام نیروهای اپوزیسیون در اراده خود برای ادامه نبرد تا استقرار دولت غیر نظامی که نماینده توده ها است و برنامه بدیل دموکراتیک مورد قبول همه نیروها ، از جمله نیروهای اجماع ملی ، فراخوان سودان ، اتحاد حرفه ای ها و گروه های مسلح را اجرا می کند مصمم هستند.

 

 

حزب کمونیست سودان : انقلاب تا پیروزی نهایی ادامه دارد

- میلیون ها سودانی حکومت نظامی را نادیده گرفته و میدان مقابل ستاد ارتش را اشغال کرده اند.

- نیروهای آزادی و تغییر "شورای انتقالی نظامی" را نادیده گرفته و خواستاد انتقال بی درنگ قدرت به نمایندگان مردم هستند.

- بشیر رفته است ، اما رژیم باقی است .

- آن چه در 11 اوریل رخ داد یک کودتای کلاسیک کاخ (ریاست جمهوری) بود .

- مردم همه جا فریاد می زنند : انقلاب تا پیروزی نهایی ادامه دارد

- رفقا الخطیب ( دبیر سیاسی حزب کمونیست ) و مسعود ( عضو کمیته مرکزی) آزاد شدند. هر دو از دفتر مرکزی حزب باز دید کردند که با شعار های : آزادی ، صلح ، عدالت ، انقلاب انتخاب مردم است مورد استقبال قرار گرفتند.

- با وجود موفقیت انقلاب در کنار گذاشتن بشیر ، که از حمایت خارجی تروئیکا، اتحادیه اروپا ، امریکا ، کانادا و دولت های ارتجاعی محلی مانند قطر ، مصر و ترکیه برخوردار بود، و تمام دستگیر شدگان سیاسی آزاد شدند.

- عقب نشینی موقت با اتحاد فزاینده و اراده توده ها برای  عقب گرد و شکست شورای انتقالی نظامی کنونی سرو کار خواهد داشت .

اقدام به کودتای نظامی نسخه سیاهی بود از آن چه در مصر رخ داد تا انقلاب ژانویه 2011 را ساقط کند. حزب کمونیست سودان و تمام نیروهای اپوزیسیون در اراده خود برای ادامه نبرد تا استقرار دولت غیر نظامی که نماینده توده ها است و برنامه بدیل دموکراتیک مورد قبول همه نیروها ، از جمله نیروهای اجماع ملی ، فراخوان سودان ، اتحادیه های صنفی و گروه های مسلح را اجرا می کند مصمم هستند.

12 آوریل 2019

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: