نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-11-04

نویدنو  13/08/1397 

 

 

  • " ما به آینده کمسومول لنینی باور داریم . ما با واقعیت عینی به قرن بیست و یکم می نگریم. ما اطمینان داریم که می توانیم بر همه دشواری های برآمده از آن با برپایی سوسیالیسم قدرت وعظمت کشور مان را احیاء کنیم."

     

 

کمسومول در 100- مین سال بنیانگذاری

 سازمان لنینی جوانان کمونیست اتحاد شوروی

م . چابکی  

به مناسبت تولد  سازمان جوانان لنینی  مراسم جشن وکنسرت با شکوهی درجمهوری های سابق اتحاد شوروی بر گزار گردید . پیام های تبریک روسای جمهوراین کشورها , مصاحبه ها وگفتگو های سران  نیروهای مترقی که در راس آن صدراحزاب کمونیستی  قرار داشت نشانه های ضرورت نقش کمسومول در پاسداری از سوسیالیسم را به روشنی نشان داد

تجربه تاریخی نیزگواه برآن است که جهت استقرار دولت نو بنیاد  کارگران – دهقانان ، که درآغازین حرکت تاریخی خود با انقلاب رهایی بخش زحمتکشان روسیه و با به زوال کشاندن نظام کهنه ایجاد شده بود؛ می بایست برروی خرابه های بجای مانده از تزاریسم کار سترگی انجام گیرد ، این امر نیازمند  نیروی وفا دار، پرانرژی و انقلابی ای بود که حرکت تاریخی شتاب دهنده انقلاب را به پیش رهنمون سازد

 جوانان پیشتازانه در نخستین صفوف مبارزین برای زندگی نوین گام نهادند . این انقلاب آنان بود ، زیرا انقلاب، شادابی ، زدودن کهنگی ودور نمای امید بخشی را برای آنان فراهم می کرد .انقلاب مشعلی درخشان در ساخت وساز وبروز استعداد وانرژی ، همراه با شورو شوق جوانی بود که به آنان مسیر ترقی خواهانه تاریخ را نشان می داد. جوانان درمی یافتند نسل کهنسال  جهت به ثمر رساندن انقلا ب دست به چه رشادت های تاریخی زده اند

  نسل کهنسال نیز به جوانان  به مثابه  سازندگان واقعی زندگی نوین( جامعه عاری از ستم طبقاتی) در جهت کسب اطمینان یاری می رساندند  ولادیمیرالیچ لنین رفیق خرد مند وآموزگار انقلاب ، جوانان را نیروی ذخیره مطمئن انقلاب  که برای انجام کار آغاز شده ضروری هستند می دانست.

دراکتبر- نوامبر 1918نخستین کنگره سراسری اتحادیه های جوانان کارگر و دهقان روسیه گشایش یافت وتاسیس اتحادیه کمونیستی جوانان روسیه را اعلام داشت. تاسیس سازمان جوانان و فعالیت آن ازهمان آغاز زیر نظر حزب به رهبری لنین انجام می گرفت . اتحادیه کمونیستی جوانان تکیه گاه استوار و ذخیره رزمنده حزب بود. لنین بعلت سوقصد به وی نتوانست درنخستین کنگره شرکت نماید ولی پس از چند روزبهیودی نمایند گان جوانان را در کرملین پذیرفت .

سازمان جوانان کمونیست لنینی اتحاد شوروی که به اختصار کمسومول نامیده می شود در 29 اکتبر سال 1918 تاسیس شد . این سازمان درآن زمان توانست 32هزار نفر از اعضای سازمان های مختلف کارگران ودهقانان جوان را دورخود گرد آورد. پیش از تاسیس کمسومول سازمان های جوانان کارگران سوسیالیست در روسیه فعالیت داشتند. تعداد این سازمان ها پس از انقلاب فوریه 1917 بسیار افزایش یافت. ششمین کنگره حزب سوسیال دمکرات روسیه (بلشویک) پیشنهاد کرد سازمان های توده ای مستقل جوانان تاسیس شوند تا بتوانند تحت رهبری حزب نظرات سوسیالیستی را درمیان جوانان منتشرکنند.

تاریخ کمسومول پراز مبارزات قهرمانانه وفداکارانه است . درطی جنگ داخلی 1918-23 بیش ازنیمی از اعضای آن به جبهه رفتند ودر کنار کمونیست ها برای دفاع ازحکومت شوراها جنگیدند, رشادت های کمسومول دراین دوره موجب شد تا برای اولین بار به دریافت نشان پرچم سرخ نائل آیند.

و. ای. لنین در سال 1920 در سومین کنگره کمسومول درباره وظایف سازمان جوانان نطق مهمی ایراد نمود که به دلیل اهمیت آن با کمبود انتشار مواجه گردید وجوانان نوشته ها را با دست نویس به دیگران منتقل می کردند. خطابیه و .ا. لنین ، برنامه نظری وعملی ساختمان سوسیالیسم  وتربیت وآموزش جوانان کمونیست به یکی از مهمترین اسناد جنبش جهانی جوانان سوسیالست تبدیل گردید , لنین  خطاب به جوانان گفت " تنها از طریق کارکردن با کارگران و دهقانان می توان یک کمونیست واقعی شد " .  با پایان جنگ داخلی، جوانان به سازندگی ساختمان سوسیالیسم پرداختند و پس از درگذشت لنین درسال 1924با تلاشی بیشتردربرنامه پنج ساله کشور شرکت کردند ، که در رقابت سوسیالیستی در اجرای موفقیت آمیز اولین برنامه پنج ساله به نشان پرچم سرخ کار سوسیالیستی مفتخر شده اند. کمسومول از لحاظ رشد کمی نیز از350 هزارنفر درعرض یکسال به بیش ازیک میلیون نفر افزایش یافت

در جنگ جهانی دوم با تهاجم فاشیستی در روزهای اول شروع جنگ 260هزار کمونیست جوان به جبهه ها شتافتند . جان فشانی میلیون ها سرباز و پارتیزان کمسومول ، پیروزی بر نازیسم هیتلری تحت رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی، کسب عنوان " قهرمان شوروی " واعطا " نشان ها ومدال ها" به سه ونیم (3,5) میلیون جوان دیگر ونیز 7000 کمسومول که بدین مناسبت توانسته بودند نشان لنین کسب کنند، نامی جاودان برای جوانان پبشگام باقی گذاشت . هم اکنون  باز مانده های این قهرمانان نامی را در جمهوری های شوروی سایق می توان با چشمان خود دید و با اشک شادی آنان را که با صدای لرزان خود از جان گذشتگی ها سخن می رانند به آغوش کشید

 پس از پایان جنگ جهانی دوم کمسومول ها در اکثر جمهوری ها در مهمترین پروژه ها ی عمرانی کشور نقش داشته اند.  طبق قطعنامه هفدهمین کنگره بیش از 100هزار کمسومول آماده احداث راه آهن عظیم 3200کیکومتری« بایکال سامو» شدند . کمسومول با 42میلیون عضودرسنین 14 تا 28 ساله 60 درصد از مجموع جوانان شوروی از 130 ملیت وقومیت را درعضویت سازمان خود داشت .نیمی ازاعضای کمسومول کارگربودند  که 51% آن دخترانی بودند که تحت رهبری کمسومول وارد حزب می شدند.

کمسومول از حقوق زیادی برخوردار بود. شرکت درطرح های قانون اساسی واجرای آن جهت سازندگی، شرکت فعالانه دربحث های حزبی ، داشتن نشریه مستقل جوانان کمونیست بنام "کمسومولسکایای پراودا" ، انتشار کتاب وجزوات , شرکت درمدارس عالی حزبی برای کادرسازی و درعرصه بین المللی ارتباط با سازمان جوانان ودانشجویان جهان ، مبارزه برای حفظ وتحکیم صلح که درصدر وظایف سازمان های کمسومول قرار داشته ودارد. برای نمونه میلیون ها جوان طی کارزاری که تحت عنوان " من به صلح رای می دهم " سازمان داده شده یود به نفع صلح رای دادند

به بقین یکی ازآخرین فعالیت های درخشان کمسومول میزبانی 19- مین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان درعصر یکشنبه 16/10/2017  در سوچی بود که  با رنگ ها ولباس ها وزبان های کشورهای مختلف جهان شرکت کرده  بودند.

 زنده باد همبستگی ضد امپریالیستی و صلح !

بر خلاف فستیوال سال های 1957 و 1985، فستیوال  در شهر بندری سوچی از حق برگزاری برخوردارگردید. فستیوال رکورد کشورهای شرکت کننده و تعداد شرکت کنندگان را شکست، 30 هزار نفر از جوانان بین 18 تا 35 ساله از 180 کشور جهان درآن شرکت داشته اند

 دبیر اول کمیته مرکزی سازمان جوانان فدراسیون روسیه «و.پ. عیسی کف» که  در اجلاسیه احزاب  برادر اتحاد شوروی  23 سپتامبر 2017 در مینسک پایتخت بلاروس شرکت نموده بود  روی آماده سازی 19 مین جشنواره بین المللی جوانان ودانش آموزان در16 اکتبر متمرکزشد و از حمایت گنادی زیوگانف صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه که با پیام های ییگیرانه وی جهت برگزاری این جشنواره که مصادف با100مین سالگرد پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبربود سخن گفت .   شعار«سرزمین ما  اتحاد شوروی است» و«ما عاشق اتحاد شوروی هستیم» که در اجلاسیه برای گشایش فستیوال پسشنهاد شد ، مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت

مهم ترین موضوعی که در19- مین فستیوال باز تاب وسیع  داشت سخنان صدر فدراسیون جهانی جوانان و دانشجویان  بود که  توجه همه گان  را بخود جلب نمود. «نیکاس پاپا دیمتری» ضمن خوش آمد گویی به جوانان وبا سپاس از کشور میزبان روسیه گفت :  کشوری که براساس تاریخ وسنت جوانان همواره بخش مهمی از مبارزه برای پیشرفت وعدالت اجتماعی برای جوانان را داشته وقهرمان پیروزی بر فاشیسم در جنگ جهانی دوم  بوده  آغاز گر 100 ساله در تغیر تاریخ جهان است.

ما همه کسانی را که در19مین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان در روسیه شرکت کرده اند و در صفحه تاریخ این جنبش که سالها است جوانان با روح مبارزه طلبی گرد هم می آیند وآن را  ابزاری  برای پیشرفت وآینده جهان می دانند و با تلاش برای سقوط امپریالیسم که با قدرت طلبی در مقابل کشورهای مستقل به تروریسم و فاشیسم متوسل می گردد فرامی خوانیم

بیائیم مسئولانه به تاریخ فستیوال که مارا به مسیر همبستگی بین المللی در راستای احقاق حقوق جوانان می بردبر خورد کنیم , بی عدالتی های جهانی از جمله تجاوز و مداخله در امور کشورهای دیگر نمی تواند آینده ما باشد

بیائیم باحمایت از جوانان ومردم روسیه و جوانان ضد امپریالیست جهان با همبستگی برای صلح وعدالت اجتماعی متحد شویم وبا احترام به گذشته آینده خود را بسازیم

 رهبر حزب  کمونیست فدراسیون روسیه نیز پس از سفر از سوچی درپخش زنده کانال تلویزیونی " روسیه 24"  برداشت خود را نسبت به جشنواره جوانان چنین بازگو نمود  :  رویداد بزرگ واصلی جوانان تنها مربوط به سال جاری نیست بلکه جوانان در برابر رشد فزاینده بحران در سراسر جهان  احساس نفرت به بی عدالتی های اجتماعی و بیش ازهمه مخالفت با مواضع تجاوزگرانه امپریالیسم داشته اند. جوانانی که از سراسر جهان گرد هم آمده اند به کرات از تجربه « کمسومول » آموخته اند, ایده های سوسیالیستی را مطالعه  می کنند وبه حمایت از آن می پردازند و در رویداد های بین المللی جوانان شرکت کننده مواضع ضد شوروی و روس ستیزی ندارند بدین منظور زیر اتهام داشتن «ایده سوسیالیستی» قرار می گیرند

 پایه استوار  کمسومول با تمام فراز ونشیب ها یش ماندگار ماند . جوانان کمونیست لنینی اتحاد شوروی از سویی درنبرد با دشمنان سوگند خورده طبقاتی قرارگرفته اند  از سوی دیگر با  چهره باختگانی که  با « تقلای  نو آوری»برای کنار زدن اندیشه لنین می کوشیدند . لذا با پبام تبریک گنادی اندریوویچ زیوگانف نماینده یکی از گردان های بزرگ کمونیستی جهان به مناسبت 100- مین سالگرد تاسیس کمسومول در مسکو هم آوا می شویم که     

" ما به آینده کمسومول لنینی باور داریم . ما با واقعیت عینی به قرن بیست و یکم می نگریم. ما اطمینان داریم که می توانیم بر همه دشواری های برآمده از آن با برپایی سوسیالیسم قدرت وعظمت کشور مان را احیاء کنیم."

 م . چابکی  12 آبان 1397 برابر با 03/11 /2018

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: