ی -   -   ی   -  ی

ی

 
 
 
 

2018-10-19

ی  27/07/1397 

 

 

  • ی ی یی ǁیی - ی . ی ی ی ی ی ϐ ی ی .

     

 

 

 

ی ی یی ǁیی - ی . ی ی ی ی ی ϐ ی ی .

 

 

ی ی ی ی  

 

 

۲۰ ۀ ی ۀ ی

یی

 

۱. ی ی ی ֝ی ی ی ی .

۲. ی ֝ ǘϐی یی ی ڡ ی ی یی ʘی Ԙیی ǐیѡ ی јی یی ی یی ی .

۳. ǐ یی ی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ј یی یѡ ی .

۴. Ԙی ی ѐ ی Ԙی یی یی ی ѐی یی یی ی ی.

۵. ی ی јʝی ی ۀ ی یی یی.

۶. ی Ԙی ی ی ی ֝ یϺ ی یϺ ǐ ی یی !

۷. ی ی Ԙی ی . ی یی ی ی Ϻ ی Ϻ ǐ ی Ϻ ی !

۸. ǁیی ʘ ۀ ѡ ی ی یی ی ͘ ۀ ی .

۹. ǐ ی ۀ ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی یی ! ی ی یی Ȑ ی یی ȁی. ی یۀ ۷۲ .

۱۰. ی  ǡ ی ی ͘ ی ی ѡ ی ǻ! ۲+۲ ی ۱۰ یϺ ی ی ǁیی ی ۲+۲ ی یی ۲۸ ی!

۱۱. ی ǘ ی ی ѐ ی ی.

۱۲. ǘی ϡ ֝ی ی Ϻ ی ی ی ی .

۱۳. ی یی یی ی ی ی ی یی юی ј .

۱۴. یی ی ی ی ی ی یی юی ی ی .

۱۵. ی ی ѡ ی ͘ی ۀ ی ی ی ی یϡ ǁیی ییی .

۱۶. ی ǁیی ی ی ی ی یی   ی ی ی ی ی ی یی .

۱۷. ی јی یی ی ʘ .

۱۸. ی ی ی ی ǁیی Ǎی ی ǘ ی .

۱۹. ی ی ۀ ی ی ی ی ی ʝی ǘ یϡ .

۲۰. ی ی ی ی!

 

ی ی ی ی ی ی ی ǁیی !

ی

ی ی ی " ی " " ی" ی ی ی !ی ی ! ی ی ی ژ ی ی ی ی ǁیی ی ʘ 捘ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ǁیی ی ی ͘ !

ǁیی ی ی ی  ی ی ! " ی ͘ ی ی ͘ ی ی ."

ǁیی ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ! .

ی ͘ ی ی ی ی ی ǁیی !

ǘ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ! "ی Ԙی ی Ȑی ی ی !"

ی ی یی ی ی ͘ ی ی ی ی Ԙی ی ! ی ی ی ! ی ͘ ی . ǁیی ی ی ی !

ی ی ی ͘ ی ی ی ! " ی ͘ ی ͘ ." ی ǁیی ی ی ی ی .

ی ǐ ͘ ی ی یی ی ȁی ی یی ʘ یی ǁیی ی یی ی ی !

ی ی ی ی ǐ ی یی  ی ǁی "ی ی ͘ی" ی ی ! " ͘ ی !"

ی " " . ی ی ǁیی .

ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی "یی" ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ! ҁی ی ی ی ǁیی ی ی юی ی ʘی ی ی .

ی ǘ ͘ ی ی ͘ ی ی ǘ ј " " ی ی یی ی ی . .

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ǁیی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ! Ԑ ち ی ! , ی ی ی ی ی ی ! ی ی ݘ ی ی ی . .

ی ی ی ǘ ی ی ی юی ی یϿ ی ی ,ی ǡ یی ǘ یی ی ! ی ی ی ی ی ی یی ѐ ! "ی ی یی ی ی " ͘ ی! ǘѐی ییی ی ی !

ی ی ͘ی یی " " ! یی ј ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ! ی ی!

ѐ ی ی ی ی ی , ی ! ͘ ی !ѐ ی ی ی ی Ȑ ی ی ی ی !ی یی " ی یی ی !" ی ј ی ی "  ی ͘ی ی ی ." ی ی ! ی ی ی ی ǁیی ی ی ی ی ј ی юی ی ی ͘ . јی ی юی ی ی ی ی .

ی ی ی ی " ǘ ی" ی ی ی ی ! ی ی ی ǁیی یی ی ѐ ی ی ی . ی ی ǐی ی ی ی ǁیی" ی !" ǡ ی ی ی . .

ی ی ی ǁیی ی ј ی ϡ ی ј ی ی! ی ی ǘ ی ǘ ی ی ی ی ی ǁیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ! یی یی  ی ی ǘ ی . ی ! ژ ی ی ی .

ѐ ی ی ! ј ی ی ی ی ی یی ی ͘ ی Ԙی ی ی . یی ی Ԙ ی ی ی ! ی ی یی یҘی ی ی ͘ ی . ی ی ی ͘ ی ! ی یی ! ی ی ی ! یϐ ی ی Ӂی ی ѐ ی ی ! ǘ ی ǘ ! ی ی یی !

ی

 

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

Ґ

ی ی: Balatarin

 

ی webmaster@rahman-hatefi.net  ی

ѡ یی ی ی یی ی
 
    ی

  

ی ی: