نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-10-12

نویدنو  20/07/1397 

 

 

  • حزب کمونیست آرژانتین در مقاله بیان می کند که " نه خطا یا شکست مدیریتی " بلکه بیشتر "فاجعه ای که به دقت بر اساس منافع الیگارشی و امپریالیسم ، با تسلیم به صندوق بین المللی پول طراحی شده است وجود دارد ". مقاله اضافه می کند" مردم ، که ظرفیت قوی برای بسیج در خیابان ها و محل های کار و مطالعه دارند کسانی هستند که اکنون جای پایی دارند"

     

 

« فاجعه ای به دقت طراحی شده از سوی شرکت ها و امپریالیسم »

حزب کمونیست آرژانتین به ادامه بسیج علیه دولت نماینده منافع شرکت ها و امپریالیسم فرا خواند.

برگردان : هاتف رحمانی

به دنبال اعتصاب عمومی 24 و25 سپتامبرکه حزب کمونیست آرژانتین و جوانان کمونیست خواستار مشارکت فعال در آن شده بودند، حزب کمونیست آرژانتین خواستارادامه بسیج ها شد و یک خط سیاسی بدیل را برای متحد کردن نیروها در مبارزه اعلام کرد . نوشتاری در بولتن اطلاعات بین المللی حزب کمونیست آرژانتین به تاریخ 27 سپتامبربا عنوان " آن ها بدون جنگ نخواهند رفت" تاکید می کند که بحران سرمایه داری آرژانتین  با جایگاه بی حد وحصر گروه شرکت هایی که دولت و تمام قدرت عمومی را کنترل می کنند تشدید شده است .مرحله جدید بحران پولی سبب روند دیگری ازرها شدن کنترل قیمت ها شده است که اکنون به افزایش بین 10 تا 30 درصدی در بهای کالاهای مصرفی سرمی زند، که با افزایش فقر و نداری کامل مساوی است .       

مقاله سقوط قدرت خرید دستمزدها ، بیکاری در بخش خصوصی و دولتی ، دستکاری مالی که آرژانتین را در معرض ورشکستگی قرار می دهد ، خاطر نشان می سازد.طبق نوشته مقاله ، اقدام های دولت کارکرد های اجتماعی کشور رانادیده می گیرد ، پایان دادن به سیستم رفاه اجتماعی دولتی را با تامین مالی ANSES (سازمان تامین اجتماعی عمومی) هدف گرفته  است و صندوق هایی را که به آن توسعه پایدار می دهند منحل می سازد .این امر بدهی خارجی غیر قانونی را تولید و حق حاکمیت ملی بر دارایی های طبیعی را تضعیف می سازد.    

حزب کمونیست آرژانتین در مقاله بیان می کند که " نه خطا یا شکست مدیریتی " بلکه بیشتر "فاجعه ای که به دقت بر اساس منافع الیگارشی و امپریالیسم ، با تسلیم به صندوق بین المللی پول طراحی شده است وجود دارد ". مقاله اضافه می کند" مردم ، که ظرفیت قوی برای بسیج در خیابان ها و محل های کار و مطالعه دارند کسانی هستند که اکنون جای پایی دارند" . حزب کمونیست آرژانتین به تشکیل " مرکز متحدی که گردهمایی ها را هماهنگ و تقویت کند" فرا می خواند. بعنوان مشارکت در این نیاز برای یک بدیل سیاسی ، کمونیست ها اقدام های اضطرای از جمله موارد زیر را پیشنهاد می کنند.      

-افزایش عمومی دستمزدها و حق بازنشستگی ها

-تصویب قوانین برای ممنوعیت اخراج ها و تعلیق ها

-عدم پرداخت بدهی خارجی

- تخلف از اصلاح بازنشستگی

- ملی سازی مجدد شرکت های واگذار شده

 - ایجاد ابزارهای دولتی که به سازمان دهی و کنترل موثر تجارت خارجی و داخلی دانه های خوراکی ، گوشت و انرژی اجازه می دهد.

- ارائه کالا در تمام اشکال آن برای مغازه های محله در سراسر کشور

- محافظت از تولید ملی با ممنوع کردن واردات دارای سوبسید که به نفع صنعتی زدایی است

 - ساختن برنامه ملی مسکن قابل دسترس برای بخش های مردمی

- بهبود اقتصاد ملی از جمله تعاونی ها، شرکت های خانوادگی و ترویج شرکت های کوچک و متوسط

- آزادی میلاگرو سالا[1] و تمام زندانی های سیاسی دولت مارسی [2]

نوشتار در پایان تاکید می کند که انجام روندی از گفتگوی سیاسی در کل جامعه " برای خروج از تله نئولیبرالیسم با قانون اساسی جدید" ضروری است . یک چنین قانون اساسی  ای می تواند حقوق اجتماعی  را تضمین  ، اصلاح  مشارکتی دولت را ترویج ، قدرت قضایی  و سیستم انتخاباتی را دموکراتیزه  ، عملکرد اجتماعی گسترده  دارایی و تعهد به همگرایی اقتصادی و اجتماعی امریکای جنوبی را باز کند.    


 

[1]  - بنیان گذار انجمن محلی توپاک آمارو، بخشی از انجمن کارگران کشوری جوجوی  و شخصیت برجسته جنبش پیکوئترو (مقاومت) که در 16 ژوئن 2016 به اتهام ساختگی تقلب دستگیر و زندانی شد - مترجم

[2] - موریسیو مارسی رئیس جمهور کنونی ارژانتین است که در اولین انتخابات رقابتی در سال 2015 انتخاب شد . او اولین رئیس جمهور غیر رادیکال و غیر پرونیست آرژانتین از سال 1916 بود . - مترجم

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: