نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-09-15

نویدنو  24/06/1397 

 

 

  • ژرفش شخصیت اتحادیه اروپا و سیاست های آن - که از سوی قدرت های بزرگ و منافع اقتصادی بزرگ آن تعیین می شود - بی اعتنایی فزاینده به استقلال ملی و حقوق اجتماعی آن است که راه را برای پیشرفت نیروهای راست افراطی و فاشیست در اروپا هموار می کند.   

 

 

 

 

حزب کمونیست پرتقال :

" درباره تصمیم پارلمان اروپا در باره مجارستان"

برگردان :هاتف رحمانی

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتقال

12 سپتامبر 2018

حزب کمونیست پرتقال حمله به دموکراسی ، حقوق اجتماعی ، آزادی بنیادی و تضمین های شهروندان در مجارستان را به شدت رد و محکوم می نماید . اما حزب کمونیست پرتقال  در عین حال  این واقعیت را که اتحادیه اروپا به بهانه این وضعیت - که سیاست های خود اتحادیه اروپا را به تصویر می کشد- برای هموارکردن راه افزایش تهدید ها ، باج گیری ، تحمیل ها و تحریم ها علیه کشورها و مردمان آن ها تلاش می کند رد می کند.

ژرفش شخصیت اتحادیه اروپا و سیاست های آن - که از سوی قدرت های بزرگ و منافع اقتصادی بزرگ آن تعیین می شود - بی اعتنایی فزاینده به استقلال ملی و حقوق اجتماعی آن است که راه را برای پیشرفت نیروهای راست افراطی و فاشیست در اروپا هموار می کند.   

بنا به این دلیل بنیادی ، ما اتوریته و مشروعیت اتحادیه اروپا را بعنوان یک داور یا حتی مرجعی در رابطه با دموکراسی و حقوق بشر به رسمیت نمی شناسیم . دخالت تروئیکا ، به ویژه در پرتقال ، بیگانه هراسی و ماهیت بهره کش سیاست های اتحادیه اروپا ، حمایت ارائه شده به نیروهای فاشیست در اکرایین ، تجاوز علیه کشورهای مستقل - خودشاهدی بر این حقیقت هستند.

حزب کمونیست پرتقال هشدار می دهد که درخواست اتحادیه اروپا از محکومیت پوپولیسم و رفتارهای غیر قابل تحمل در مجارستان ، بیشتر از آن چه رد این رفتار ها باشد که وسیعا در کشورها و وضعیت های بسیاری ترویج شده است ، به معنی برقراری الگویی برای کاربرد دلخواه تحریم ها و تحمیل ها علیه حاکمیت کشورها است .

ما با ادامه مبارزه در برابر حمله بر آزادی و دموکراسی بر همبستگی خود با کمونیست ها و دیگر دموکرات هایی که در مجارستان در برابر سیاست های ترویج شده از سوی دولت مجارستان و اتحادیه اروپا مقاومت می کنند تاکید می کنیم .   

24/06/97

قطعنامه پارلمان اروپا علیه مجارستان  

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: