نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-09-15

نویدنو  24/06/1397 

 

 

  • نمایندگان حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپایی به قطعنامه محکوم کردن دولت کمونیست ستیز و نژاد پرست مجارستان رای داد اما به همان طریق گرایش مهاجر ستیز اتحادیه اروپا را نیز محکوم کرد .

 

 

 

 

حزب کمونیست یونان درباره قطعنامه پارلمان اروپادر باره مجارستان

برگردان : هاتف رحمانی  

نمایندگان حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپایی به قطعنامه محکوم کردن دولت کمونیست ستیز و نژاد پرست مجارستان رای داد اما به همان طریق گرایش مهاجر ستیز اتحادیه اروپا را نیز محکوم کرد . هیئت حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپا در بیانیه مطبوعاتی خود یاد آور می شود :  

"رای مثبت هیئت نمایندگی حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپا برای قطعنامه پارلمان اروپایی در باره دولت اوربان موضعی سیاسی علیه سیاست کمونیسم ستیز دولت مجارستان ، سیاست نژادپرستانه آن علیه مهاجران و پناهندگان و هر نوع تبعیض نژادی است .

حزب کمونیست یونان که از سال ها پیش پیوسته علیه اتحادیه اروپا و سیاست های ضد مردمی آن مبارزه کرده است ، علیه پیمان های اتحادیه اروپا رای داده است ، نه تنها آن را تایید نمی کند ، بلکه بر محکومیت دخالت آن در امور داخلی کشورهای عضو اصرار دارد و آن را با استفاده از واقعیت هایی که اتحادیه اروپا انجمن چند ملیتی سرمایه علیه خلق هاست نشان می دهد .  

قطعنامه در باره دولت اوربان و اشاره به مهاجران و پناهندگان نمی تواند سیاست ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا ، در گیری آن در جنگ های امپریالیستی را که  مهاجرت و جریان پناهنگی را تحریک و تغذیه می کند بزک نماید .

اتحادیه اروپا با چشم پوشی بر حقایق تاریخی و داشتن مسئولیت بزرگ در ظهور راست افراطی کمونیسم ستیزی را بعنوان ایدئولوژی رسمی خود ، تصویب کرده است . "

 

قطعنامه پارلمان اروپا علیه مجارستان  

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: