نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-08-16

نویدنو  25/05/1397 

 

 

  • این عده از یک سو از لحاظ کارشناسی خیلی به این مقوله و مسائل حقوقی آن وارد نیستند و از سوی دیگر با توجه به وضعیت متزلزل ایران در جهان و شناخت از ماهیت حاکمان نظام که یگانه راهنمای عملشان "بقای نظام" است نگرانی جدی از نتیجه نهایی این مذاکرات دارند. نویدنو برای اطلاع خوانندگان خود چندین نوشتار از مواضع حزب توده ایران ، بعنوان میهن دوست ترین نیروی سیاسی مدافع زحمتکشان ، را در این رابطه تقدیم می کند. امیدواریم که نقطه روشنی بر ابهام های موجود در اذهان عمومی باشد .

 

 

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و حزب توده ایران

نوشتارهایی از نامه مردم


 

با برگزاری کنفرانس سران حوزه دریای خزر در مرداد 1397 وبرخوردهای مختلف از سوی جریان های متفاوت سیاسی و اجتماعی برخی از خوانندگان خواستار توضیح بیشتری در این رابطه شده اند . از یک سو فریاد " وای خزر فروخته شد " و از سوی دیگر آوای دست یابی به صلح و امنیت با ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی در خزر گوش فلک را کرکرده است . در این میان انسان های میهن دوستی هستند که دغدغه واقعی در باره سرنوشت خزر و سهم ایران از این بزرگترین دریاچه جهان را دارند . این عده از یک سو از لحاظ کارشناسی خیلی به این مقوله و مسائل حقوقی آن وارد نیستند و از سوی دیگر با توجه به وضعیت متزلزل ایران در جهان و شناخت از ماهیت حاکمان نظام که یگانه راهنمای عملشان "بقای نظام" است نگرانی جدی از نتیجه نهایی این مذاکرات دارند.

نویدنو برای اطلاع خوانندگان خود چندین نوشتار از مواضع حزب توده ایران ، بعنوان میهن دوست ترین نیروی سیاسی مدافع زحمتکشان ، را در این رابطه تقدیم می کند. امیدواریم که نقطه روشنی بر ابهام های موجود در اذهان عمومی باشد .

نویدنو

برای دریافت کتاب کلیک کنید

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: