نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-08-06

نویدنو  11/05/1397 

 

 

  • بی خبری بخش بزرگی از مبارزان راه رهایی از مفاد و خواسته های این قانون و سم پاشی های شوروی ستیز حاکم بر رسانه ها و نهاد های  مسلط  سرمایه داری جهانی توجه دوباره به این سند « جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران ، سربازان و دهقانان » را برای مبارزان راه رهایی و سوسیالیسم الزامی می سازد .

 

 

قانون اساسی شوروی


 

پیش در آمد

 

قانون اساسی بیان حقوقی روابط و ضوابط کلی حاکم برکشور است . قانون اساسی اتحاد شوروی در نوع خود اولین قانون اساسی در تاریخ بشر پس از تحولی انقلابی در روابط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است . این قانون آیینه تمام نمای ایده ها و آرمان هایی است که قرار بود انقلابیون برای اولین بار به اجرا در آورند . این قانون در زمان خود خرق عادت موجود در هستی جهان و اولین قانون بازتاب دهنده خواست ها ، چشم اندازها و هدف های زحمتکشان جامعه بود.مترقی ترین قانون اساسی در آن زمان و در ادامه زمان از بدو استقرار جمهوری های شورایی در جهان بود و هست . بی خبری بخش بزرگی از مبارزان راه رهایی از مفاد و خواسته های این قانون و سم پاشی های شوروی ستیز حاکم بر رسانه ها و نهاد های  مسلط  سرمایه داری جهانی توجه دوباره به این سند « جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران ، سربازان و دهقانان » را برای مبارزان راه رهایی و سوسیالیسم الزامی می سازد .

تحریریه نویدنو

برای دریافت کتاب کلیک کنید

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: