نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-07-27

نویدنو  05/05/1397 

 

 

  •  عبدالله حریف چهره محبوبی در میان مردم زحمتکش مراکش میباشد. او دبیر کل سابق حزب "راه دمکراتیک" است و اکنون مسئولیت روابط بین المللی این مهمترین تشکل سیاسی چپ در مراکش را بعهده دارد. گفتگوی اخبار روز با او پیرامون فعالیت های این حزب را می خوانید ...

 

 

پیکار در مراکش برای استقرار یک حکومت دموکراتیک 
گفتگوی اخبار روز با عبداله حریف مسئول روابط بین الملل «راه دموکراتیک»
عبدالله حریف متولد ۱۹۴۶ در مکنس در مراکش چهره محبوبی در میان مردم زحمتکش کشورش میباشد. او دبیر کل سابق حزب "راه دمکراتیک" است و در شرایط فعلی مسئولیت روابط بین المللی "راه دمکراتیک" مهمترین تشکل سیاسی چپ در مراکش را بعهده دارد. برای گسترش روابط این حزب با احزاب اسپانیایی و همچنین ملاقات با اعضاء و هواداران این حزب در اسپانیا سفری به این کشور داشت. حمید حسینی همکار اخبار روز با او به گفتگو نشست


اخبار روز: لطفا کمی از تاریخچه راه دمکراتیک برای ما بگوئید.

عبداله حریف: راه دمکراتیک ادامه مبارزات احزاب مارکسیست- لنینیست دهه های ۶۰ و ۷۰ مراکش هست که بعد از عبور از مبارزات در خیابانها و در زندان ها و تحولات مهم هم در ساختارها و هم در دیدگاه ها اکنون مبارزه همه جانبه ای را علیه استبداد حاکم در مراکش پیش میبرد. ما در سالهای قبل از ۱۹۷۰ ضربات سخت تشکیلاتی را تجربه کرده بودیم، لذا در ۱۹۷۰ حزب را باز سازی کردیم و با نام "به پیش" به مبارزات ضد دیکتاتوریمان ادامه دادیم، البته این مبارزات هیچگاه شکل مسلحانه بخود نگرفت و در اشکال مدنی در خیابانها و در شکل اعتصاب غذا و اعتراضات خانواده های زندانیان در مقابل زندانها پیش میرفت. در سال ۱۹۸۵ حزب ما بازهم ضربه تشکیلاتی عمیقی را دریافت کرد. ولی در همان سالها بخاطر مبارزات مردم که طالب آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حقوق بشر بودند فضای تازه در سپهر سیاسی مراکش بوجود آمد که اجازه فعالیت آزاد سیاسی را میسر میکرد. در پایان دهه ۸۰ بحث تازه ای در کل جنبش چپ مراکش برای وحدت و ایجاد سازمان واحد شکل گرفت. این امر چند سال بدرازا کشید ولی به نتیجه ای نرسید. اختلافات عمدتا حول مسائل ایدئولوژیک، شرایط سیاسی، حضور و یا عدم حضور فضای دمکراتیک در مراکش دور میزد. در این کشاکشها بود که "راه دمکراتیک" در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد که تکیه گاه اصلیش برای تحلیل از شرایط موجود و انتخاب راه، منابع مارکسیستی بود و در کنار آن سایر منابع نظری و فلسفی. باید اضافه کنم در این گیر و دار برخی از رفقای ما راه سوسیال دمکراسی را انتخاب کردند و از ما جدا شدند. در آن سالها ما اعتقاد داشتیم آزادی زندانیان سیاسی در سال ۱۹۹۴ و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت احزاب سیاسی نتیجه مبارزات مردم است و نه اراده انجام اینکار توسط رژیم. بدین خاطر آنرا شکننده می دیدیم و قابل بازگشت. “راه دمکراتیک" در آغاز غیرقانونی بود و بحثی وجود داشت درون حزبی برای تلاش جهت قانونی شدن. این بحث تا سال ۱۹۹۹ ادامه داشت و نتیجتا تصمیم گرفته شد در جهت قانونی شدن گامهای لازم را برداریم و تقاضای مربوطه را به ارگانهای اداری تسلیم کنیم و اینکار را کردیم ولی جواب رژیم منفی بود. این تلاش و مبارزه ادامه داست تا سال ۲۰۰۴ که نهایتا این امر میسر شد و البته بدون دادن هیچگونه امتیازی به رژیم.

اخبار روز:در مورد سلطنت در کشورتان چگونه فکر میکنید؟

عبداله حریف: "راه دمکراتیک" مخالف رژیمی مبتنی بر سلطنت است ولی در شرایط امروز آنرا مسکوت میگذارد و در برنامه سیاسی اش می گوید: ما خواهان پایه گذاری یک نظام سیاسی دمکراتیک هستیم. باید تاکید کنم که "راه دمکراتیک" تنها تشکل سیاسی در مراکش است که از استقلال "صحرا" پشتیبانی میکند. ما همچنین تساوی حقوق زنان با مردان، دفاع از حقوق بشر، دفاع از منافع طبقه کارگر، آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل و دفاع از جنبش "بربرها" را در برنامه سیاسیمان داریم. اکنون "راه دمکراتیک" صاحب تشکیلات بسیار منظمی است و کنگره های خود را بطور مرتب برگذار میکند.
از مهمترین مصوبات آخرین کنگره ما در سال ۲۰۱۶ دفاع از محیط زیست، حقوق زنان، دفاع از حقوق طبقه کارگر و دفاع از حقوق بشر میباشد و مثل همیشه همچنان برای درک بهتر از دوران پیچیده ای که در آن زندگی و مبارزه میکنیم منابع مارکسیستی مهمترین مرجع مطالعاتی ما هستند.

اخبار روز:آیا در مراکش حزب کمونیست آزاد است؟

عبداله حریف: حزب کمونیست در سالهای دور مبارزه با استعمار بوجود آمد ولی متاسفانه اکنون اعتبار گذشته خود را از دست داده است و دیگر کمونیست نیست و حتی خصلت های مبارزاتی اش را نیز از دست داده است و در سیستم حل شده است، اگر رژیم از آن حمایت نکند از بین میرود. البته باید خاطر نشان کنم که اکثر کادرهای "راه دمکراتیک" سر منزلشان حزب کمونیست بوده است.

اخبار روز:آیا "راه دمکراتیک" در انتخابات شرکت میکند؟

عبداله حریف: خیر، ما در انتحابات شرکت نمیکنیم و آنرا تحریم میکنیم، و این سیاست را درست میدانیم و دلایل آنرا در همه جا بمردم توضیح میدهیم. عدم شرکت ما در انتخابات صرفا جنبه تاکتیکی دارد. ما مطمئن هستیم از کار درون این حاکمیت پشیزی نصیب ما و نصیب این مردم نخواهد شد. انتخابات در مراکش صاحب ضمانتهای ضرور نیستند و نتیجتا پارلمان صدا و مشکلات مردم را بازتاب نمیدهد. مطبوعات تماما تحت کنترل دولت هستند و همه آنها وابسته به سوبسیدهای دولتی و یا درآمد ناشی از تبلیغاتی هستند که از شرکتهای وابسته بدولت دریافت میکنند. انتخابات در خدمت مصالح مردم نیست و فرمایشی است. بعبارتی نمایندگان مجلس، کارمندان دولت هستند. برای ما بسیار مهمتر آنست که در خیابانها و با مردم سیاست کنیم و نه در ارگانهای وابسته به دولت. قدرت واقعی در مراکش در دستان شاه، مشاور او و وزارت کشور است. شاه هم زمان، امیرالمونین، فرمانده نیروهای مسلح، رئیس قوه قضائیه و همه نیروهای دیگر است. در مراکش سلطنت مشروطه نیست، البته ترجیح میدهم وارد این بحث نشوم.

اخبار روز:اشکال مبارزه شما کدام ها هستند؟

عبداله حریف: پیگیری مطالبات مشخص توده ها در جنبشهای اجتماعی. در بیستم ماه فوریه سال ۲۰۱۱ بهار عربی با خیزش های اجتماعی شروع شد. اکنون دومین موج بهار عربی در مراکش شروع شده است, در ریف دامنه بسیار وسیعی داشت و اکنون به شهر خرادا در مرز الجزایر رسیده است. اما واقعیت آنست که وقتی این اعتراضات به شهرهای بزرگ مثل کازابلانکا و یا رباط برسند، آنگاه میتوانیم شاهد تغییرات عمیق باشیم. شاید شما بپرسید آن زمان کی خواهد بود و من خواهم گفت، نمیدانم، ولی برای آن هنگام آماده هستیم، بخاطر آنکه وقوع آن بسیار محتمل است با توجه به شرایط بحرانی فعلی. اما متاسفانه بعضی از نیروهای سیاسی و اقشار اجتماعی معینی سعی دارند جامعه را از وقوع آن بترسانند. آنها این ثبات دروغین فعلی را ترجیح میدهند. ولی من فکر میکنم ثبات در زیر فشار یک رژیم استبدادی میتواند جامعه را به جنگ داخلی بکشاند. میدانید: در شرایطی که مردم در فقر و فلاکت زندگی میکنند، مبارزه بخاطر ثبات سیاسی قابل قبول نیست. ما در "راه دمکراتیک" تلاش داریم هر چه بیشتر اقشار مردم را به مقاومت صلح آمیز و مبارزه بدور از خشونت فرا خوانیم. ما در تلاش ایجاد یک جبهه خیلی وسیع از نیروهای اپوزیسیون هستیم. زیرا تنها با حضور صلح آمیز میلیونی مردم در خیابانها امکان پیروزی بر استبداد وجود دارد. وظیفه احزاب و نیروهای چپ آنست که مردم را علیه کاست حاکم بسیج و هماهنگ کنند. اینکار استراتژی ماست. ما برای بسیج توده ها تلاش داریم که بدور از خشونت باشد، خشونت هیچگاه نباید از جانب ما اعمال شود، بلکه همیشه از طرف مقابل ما شروع میشود و البته در این حالت آنها را در موضع خلاف کاری و بی قانونی قرار میدهد. رژیم از یک طرف وعده انجام خواسته های معترضین را میدهد و از طرف دیگر احزاب سیاسی را سرکوب میکند، این کار بسیار اشتباه است و بیانگر آنست که حکومت در دنیایی جدای از مردم زندگی میکند، و اگر به اینکارها ادامه دهد بمعنای آنست که راه خودکشی را انتخاب کرده است. 
ما با توجه به تجربیات سالهای گذشته همراه با نیروهای اسلامی استراتژی دیگری را سازمان داده ایم. جمعیت عدالت و احسان به مطالبات اجتماعی احترام میگذارد و در مبارزه علیه دیکتاتوری سعی ندارد تا با شعارهای اسلامی حرکت کند.
راه دمکراتیک تلاش دارد در دو بخش مبارزه خود را به پیش ببرد.
- تشکیل جبهه دمکراتیک که طبیعتا همه نیروهای چپ در آن متشکل خواهند بود 
- تشکیل جبهه وسیع تری از همه نیروهائی که با دیکتاتوری مبارزه میکنند بدون توجه به ایدئولوژی و کلاس طبقاتی آنها.
این جبهه وسیع همچنین مورد قبول نیروهای اسلامی است. برای تشکیل و تقویت این جبهه یک بحث را مطرح کرده ایم. "چه تغییراتی را در سیستم فعلی خواهانیم و جامعه ای را که میخواهیم بسازیم دارای چه مشخصاتی خواهد بود؟"
"راه دمکراتیک" تلاش دارد این بحث در جامعه فراگیر شود و دیگر نیروها نیز درگیر پاسخ دادن به آن شوند. ما مطمئن هستیم هر گونه تغیر مثبتی در سیستم سیاسی مملکت تنها با نیروهای چپ میسر نیست.
جمعیت اسلامی "عدالت و احسان" کاملا با ما هم نظر است که باید در ساختن یک جامعه مدنی شرکت کند و نه مدل یک جامعه مذهبی. آنها به آزادی تفکر و مذهب در جامعه فردا اعتقاد دارند و قبول دارند که در زمان تغییر و گذار قانون اساسی تازه ای باید نوشته شود و تصویب آن با توافق باشد. ما فکر میکنیم آنها دارای صلاحیت کافی برای حضور در جبهه پیشنهادی ما هستند. ما حتی با لیبرالها هم برای تشکیل جبهه آماده مذاکره هستیم. ما از حزب عدالت و احسان سوال کرده ایم آیا میخواهد شریعت را در جامعه اجباری کند؟ و آنها پاسخ داده اند که به آزادی تفکر و مذهب اعتقاد دارند.
رژیم سکولاری را که ما برای کشور پیشنهاد میکنیم بدون همیاری این احزاب امکان پیاده کردن آن وجود ندارد. تغییر یک جامعه یک شبه میسر نمیشود، رژیم از این اتحادها بوحشت افتاده است و امپریالیسم هم به همچنین. واقف هستیم که این وحشت دشمنی آنها را با ما بیشتر میکند، برای پیروزی بر آنها به زمان احتیاج داریم.

اخبار روز:در مراکش امروز آیا میتوان از پادشاه انتقاد کرد؟

عبداله حریف: این امر معمول نیست ولی در ارتباط با آخرین سخنرانیهای پادشاه برای صحبت در باره بحران، "راه دمکراتیک" اطلاعیه ای صادر کرد و پادشاه را مسئول اول همه بحرانها دانست، بخاطر آنکه تمام قدرت را در دستانش دارد.
این اواخر تهاجم علیه "راه دمکراتیک" بسیار افزایش پیدا کرده است، وزارت کشور حزب ما را تهدید میکند و حزب ما را متهم میکند که مردم را به قیام تحریک میکند. در این اواخر حزب ما و اعضاء آن کاملا متوجه هستند که همه تحت مراقبت و تعقیب هستند، این روند میتواند به غیرقانونی کردن حزب و یا به زندان انداختن اعضاء آن بیانجامد. این خطرها وجود دارند ولی ما آماده مقابله با آنها هستیم.

اخبار روز:چه نظری در رابطه با خروج آمریکا از پیمان هسته ای با ایران دارید؟

عبداله حریف: ما آنرا محکوم میکنیم، امپریالیسم آمریکا هر روز بیشتر سیاستهای تهاجمی تر را دنبال میکند و تدارک جنگهای بیشتری را میبیند. ما فکر میکنیم جبهه ضد امپریالیستی و مبارزه بخاطر صلح بیش از هر زمان مورد نیاز است. ما میدانیم که مراکش ارتباط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است، درک ما آنست که با اینکار میخواهد اربابهایش را راضی کند. دولت مراکش دوست تمامی دولتهای مرتجع دنیاست و اینکه می گوید پشتیبانی ایران از استقلال صحرا دلیل این قطع رابطه است، یک دروغ و یک بهانه است.

اخبار روز:وضعیت سندیکاها ها در مراکش چگونه است.

عبداله حریف: عملا سندیکای مستقل در مراکش وجود ندارد. سندیکاه های موجود فقط ۵% کارگران و مزدبگیران را در صفوقشان دارند. کار بسیاری باید در این بخش صورت بگیرد. رابطه ما با سندیکاه های فعال در بخش صنعتی ضعیف است.

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۴ مرداد ۱٣۹۷ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۱٨

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: