نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-05-13

نویدنو  23/02/1397 

 

 

  • اکنون در جهان کلاس های آموزش نظری متعددی در کشورهای مختلف برگزار می شود که به مطالعه و شناخت سوسیالیسم علمی می پردازند. آزمون زیر و در ادامه این گونه آزمون ها برگرفته از سایت حزب کمونیست امریکا است که ظاهرا در سطح حوزه ها به آموزش مارکسیسم می پردازند و این پرسش ها برگرفته از مطالب آموزشی است . ضمن انتشار قسمت نخست از خوانندگان انتظار داریم نظر و احتمالا انتقاد خود را نسبت به ادامه آن با ما درمیان بگذارند.

 

 

خود آزمایی مارکسیستی : پرسش هایی در مارکسیسم

نوید نو :

اکنون در جهان کلاس های آموزش نظری متعددی در کشورهای مختلف برگزار می شود که به مطالعه و شناخت سوسیالیسم علمی می پردازند. آزمون زیر و در ادامه این گونه آزمون ها برگرفته از سایت حزب کمونیست امریکا است که ظاهرا در سطح حوزه ها به آموزش مارکسیسم می پردازند و این پرسش ها برگرفته از مطالب آموزشی است . ضمن انتشار قسمت نخست از خوانندگان انتظار داریم نظر و احتمالا انتقاد خود را نسبت به ادامه آن با ما درمیان بگذارند.

خود آزمایی مارکسیستی : پرسش هایی در مارکسیسم

 

الف : سوسیالیسم بعنوان یک سیستم تولید از سرمایه داری متفاوت است چون :
1- همه  پاداش های مساوی دریافت می کنند

2- کارگران از سرمایه دارها بهره کشی می کنند

3- تولید و توزیع کالاها و خدمات برای استفاده مردم و نه منفعت خصوصی سازماندهی می شوند

4- همه تصمیم ها را دولت اتخاذ می کند

 

 ب : برنامه حزب کمونیست چین امروز را در کدام عبارت خلاصه می کند:

1- دموکراسی نوین

2- اقتصاد بازار سوسیالیستی با مشخصه های چینی

3- انقلاب فرهنگی پرولتاریا

4-  ده مدرن سازی


 ج – اگرچه مارکسیست ها مدت طولانی ماهیت بی برنامه سرمایه داری را توضیح داده اند ، اما مارکسیست ها ادعا می کنند که سرمایه دار ها تلاش می کنند برای موارد زیر برنامه ریزی کنند:

1-   برای حفظ قیمت ها و سودهای بالا

2-   برای از بین بردن رقابت دیگر سرمایه دارها

3- برای کاهش هزینه کار تا قابل تحمل ترین حداقل هایی که در هر نقطه توان آن را دارند

4- همه موارد

 

د – مارکسیست ها مذاهب نهادی را به مثابه زیر می بینند:

1- افیون

2- نهاد اجتماعی که باید در رابطه با طبقه و روابط دموکراتیک مورد تحلیل قرار گیرد

3- عرفان

4- نیرویی برای عدالت اجتماعی

 

ه - در مبارزات و کارزار های سیاسی ، مارکسیست ها همیشه برای پیشرفت به موارد زیر توجه می کنند:
1- رهبر سیاسی کاریزماتیک

2- به حزب سیاسی با پول و سازمان زیاد

3- به نقشی که طبقه کارگر در جنگ و کارزار ایفا می کند
4- نزدیکی رهبران و حزب به آن چه مارکسیست ها از آن حمایت می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ :
الف – 3 – تولید و توزیع کالاها و خدمات برای استفاده مردم و نه منفعت خصوصی

ب – 2- اقتصاد بازار سوسیالیستی با مشخصه های چینی

ج – 4 - همه موارد

د- 2- نهاد اجتماعی که باید در رابطه با طبقه و روابط دموکراتیک مورد تحلیل قرار گیرد

ه - 3- به نقشی که طبقه کارگر در جنگ و کارزار ایفا می کند

 

نمره : صفر جواب نا درست : تئوریسین . مقاله ای بنویس ! کلاسی را آموزش بده!

یک جواب تادرست : مارکسیست پیشرفته . گروه مطالعه تشکیل بده ، به حزب به پیوند.

2تا 3 پاسخ نادرست : اگاهی طبقاتی –  مطالعه را بیشتر کن .

4تا 5 جواب نادرست : خطر ! امکان انحراف . مطالعه و بعد مطالعه بیشتر تا مبادا دچار  توهم اپورتونیسم شوی !

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: