نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-03-30

نویدنو  10/01/1397 

 

 

  • انسان توانسته است طبیعت اجتماعی خاصی را بیافریند که مختص به اوست : قبیله، سلسله مراتب ، طبقات اقتصادی ، دولت و غیره. روابط سلسله مراتبی و طبقاتی ریشه های عمیقی در جهان دارند. شیوه تفکری که ناشی از حاکم بودن این روابط است باعث رشد ایده سلطه انسان بر انسان و انسان بر طبیعت شده است .

     

 

سلطه انسان بر طبیعت

 برگردان - امیر حسینی

انسان امروزی نه تنها مانند انسان اولیه به طبیعت تعلق دارد بلکه محصول یک روند طولانی طبیعی است. طبیعت چیست؟ ارائه تعریفی دیالکتیکی از طبیعت با نشان دادن تصویری از یک جنگل یا عقابی در حال پرواز تفاوت دارد. چنین تصاویری ، علیرغم زیبائیشان ،ابدی بودن یک لحظه - یک آن - را به ذهن وارد می کنند. طبیعت همیشه در حال تغییر و تکامل است. فعالیتهایی که غیر طبیعی بنظر میرسند مانند رشد دانش، فناوری ،  شکل گیری نهادهای اجتماعی ، شکلهای پیچیده برقراری ارتباطات ، حس زیبائی سازی ، همیاری ، شهرنشینی و غیره همگی ناشی از ویژگیهای فیزیکی انسان هستند ( مغز بزرگ ، حرکت روی دو پا ...). توجه به طبیعت ، بدون توجه به انسان ، به شیوه تفکری منجمد در زمینه مشکلات زیست بوم فرا خواهد روئید ، شیوه تفکری که در بسیاری از فعالین محیط زیست مشاهده می شود.

 

انسان توانسته است طبیعت اجتماعی خاصی را بیافریند که مختص به اوست : قبیله، سلسله مراتب ، طبقات اقتصادی ، دولت و غیره. روابط سلسله مراتبی و طبقاتی ریشه های عمیقی در جهان دارند. شیوه تفکری که ناشی از حاکم بودن این روابط است باعث رشد ایده سلطه انسان بر انسان و انسان بر طبیعت شده است . ایجاد دگرگونی در شیوه تفکر سلطه طلب و برتری جو و جابجائی آن با اندیشه همیاری و همراهی نقش انسان را بعنوان نیرویی آفریننده و یاری رسان برای جهان تغییر خواهد داد ، هم جهان انسانی و هم جهان ناانسانی. جامعه امروزی از هر روزنه ای برای کسب سود شخصی استفاده میکند ، ولی ازخودگذشتگی ، میل به همکاری و مسئولیت پذیری همزمان از صفات انسان هستند.

 

سرمایه داری کنونی که حول شیوه تفکر وحشیانه " رشد کن یا بمیر " بر پاست ، عامل اصلی مشکلات زیست بومی است. تراکم و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ به نفع بازار سرمایه داری است. رشد منفی جمعیت سرمایه داری را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد ساخت. سرمایه داری نمی تواند بدون رشد پابرجا بماند. راننده این رشد تنها سود نیست بلکه سرعت دستیابی به این سود نیز بسیار پر اهمیت است. مبادله برای کسب سود ، رشد صنعتی به نفع شرکتها و نه مردم ، لطمات فراوانی به زیست بوم وارد ساخته است. قربانیان اصلی این لطمات ، طبقات فقیر جامعه بوده اند. همزمان سرمایه داری نمی تواند برای حل این مشکلات برنامه ریزی درازمدت داشته باشد.[ ۱ ]

 

شکلهای صرفه جویی ، کنترل مصرف شخصی و سرمایه گذاریهای سبز نمی توانند جایگزین تاثیرات مخرب روابط سلسله مراتبی و طبقاتی بر زیست بوم باشند.  سرمایه ،  پولی که از کاهش بهای تولید بخاطر استفاده از انرژیهای نوشونده ( تجدید پذیر )   را صرفه جویی کرده ،  دوباره  وارد تولید کرده و  برای افزایش مصرف فشار وارد خواهد کرد ( سرعت و رقابت ). 

 

رشد آگاهی طبقاتی به تنهایی نمی تواند مشکلات جامعه را به چالش بکشد. سرمایه داری از رشد آگاهی طبقاتی برای به ثبات رساندن خود استفاده فراوان برده است.سرمایه با اصلاح پلیدی های خود با افزایش دستمزد، افزایش مزایا و غیره توانسته است پویایی خود را به نمایش بگذارد. رشد آگاهی طبقاتی ، حتی اگر کپی برداری از سامانه مدیریت بورژوازی نباشد ، به ثبات ایدئولوژیک سرمایه داری و پویائی " ارزش " روانی سرمایه داری کمکهای فراوانی رسانده است. برپائی جهانی دگر افزون بر مبارزه طبقاتی به مبارزه علیه : جامعه پدرسالار ، نهادهای بی ربط به جامعه ، اطاعت کورکورانه ، نهادهای سلسله مراتبی ، روابط برتری جو و غیره نیاز دارد.

 [ ۲ ]

 

 

[۱]شش نکته که فعالین محیط زیست باید در باره سرمایه داری بدانند : ۱ رشد مداوم ۲ دستیابی به سود با سرعت هر چه بیشتر    ۳ تمرکز و تراکم جمعیت ۴ غیر عملی بودن سرمایه داری سبز ۵ عدم توانایی سرمایه  برای برنامه ریزی درازمدت ٦ بی اهمیت بودن طبقه فقیر یا فرودستان برای سرمایه. ف .مگداف/ ج. فوستر.

 

[۲]  م. بوکچین.

زیستبوم= اکولوژی

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: