نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-12-06

نویدنو  15/09/1396 

 

 

 

اعتراض حزب کمونیست فدراسیون روسیه علیه پیگرد حزب کمونیست لهستان

برگردان : آرش وجدانی

شعبه مسکو حزب کمونیست فدراسیون روسیه اعتراضی را در مقابل سفارت لهستان در مسکو در حمایت از کمونیست های لهستانی در روز 29 نوامبر 2017 سازمان داد.

کمونیست های روسیه با نمایش همبستگی با حزب کمونیست لهستان و در ادامه کارزار بین المللی ، به رفتار ضد کمونیستی دولت لهستان و آزار و تعقیب ضد کمونیستی اعضا حزب کمونیست لهستان اعتراض کردند.آن ها اقدام های ضد کمونیستی و تعقیب و آزار های به راه انداخته شده از سوی مقامات و نیز سیاست ملی با هدف ممنوع کردن نشانه های کمونیستی و ترویج ایده های کمونیستی را محکوم و تقبیح نمودند.

با در نظر گرفتن پیگرد بعنوان بخشی از کارزار عمومی تعقیب شده از سوی دولت برای غیر قانونی اعلام کردن حزب کمونیست و تقویت سیاست ضد کمونیستی برای بازنویسی تاریخ ، برداشتن مقبره ها و نام گذاری دوباره خیابان های هم پیوند با کمونیسم ، جنبش کارگری و پیروزی بر فاشیسم ، حزب کمونیست فدراسیون روسیه از دولت لهستان توقف بی درنگ پیگرد علیه حزب کمونیست لهستان و اعضا آن ، و نیز تلاش برای بازنویسی تاریخ ، تحریف پیروزی تاریخی ارتش شوروی بر فاشیسم را در خواست کرد .  

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: