نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

1397-02-14

ی  20/06/1396 

 

 

یی

ی یی

 

ی ی ییی ی ی ی ی ی ی . ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . یی ی ی ی یی یʡ ی ی ی ϡ ی ی эی ی ǡ ی ی .

 

*****

 

ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی . ی Ͽ ی ǘی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی . ی یی ی јیی ییی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی Ԙی ی ی ی ی ی ی یϡ э ی И ی ی . ی یی ǘی ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی ǘیی ʿ یی یی یی ی ی ی ییی . ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی. ییی ی ی Ԙی .

ی ی ی یی ی ی ییی . ییی ی ȡ ی یی ی ی ی ѐی یی . ی ی ی ۵۷ ی ۴ ی یی ѐی ی. ی یی ی ǐ ی ی ی ϡ ǁی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ییی ی ی ی ی ی. یی ی ی Ԙ یی ѐی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʎی یی Ͽ

ی ی یی ی ی ی ۵۷ ی ی ییی ی یی ی یی ی ی Ԙی Ͽ ی ۴۰ ی ی ی یی ی ی ی Ԙی Ͽ

ی ی ی ی ی ی یی یϡ ی ی ی Ԙی یی یی ی ی ی ی ی јیی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ییی ی یی ی ی ! ی ی Ӂ یی یی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی Ǎی ی ی ی ی .

э ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی یϿ!

 

ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ǡ ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ȡ ی ی ییϡ یی ی ی Øی Ԙی ی ی یی یی ییی . ی یϿ یǁی ی ǡ ی !

یی ی ی یی ی ی ѐی ی Әی ی ی ییی ی ی یی ی یی ی. یی ی ی ȡ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یѡ ی ی یی ی ی . ی ی ییی ی.

ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ȡ یی Ԙی  یی یی ی ی یی . ی یی Ԙی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ݡ Ԙی ϡ Ԙی ی ύ Ԙ Ԙی یϡ ѐ ǘی ی ی ییی یی ی ی ی.

ǘ ی ی ی یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی یǁی یی یی ѐی ی ј ϡ ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ۱۵ یی یی یی ϡ ی ی ی ی ی ی.

یی ی ی ی ی ی. ی یϐ ی ی ی ی ی ی ی یҡ ی .

 

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی یʐی ی ی ی. یی ǡی ی ی . ی ǘی یی یی ییی ی ی . ی یی юی یی ѐ یی ی ی ی ی . ی ی یی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʐی ی ی ی ی ی ۵۷ . ی ی Øی یϐی یی ی ی یی یی ی ی یی یی юی ی ی.

ǐ ј ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی یی юی ی ی ی ǘی ی ی ی юی یی ʿ ی ی یی یی ʿ ی ی ی ی ی ǘیی ی ی ʐی یی یی یϿ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʿ 

۵۷ ی ی ȡ ی ی ی ی یی ϡ یی یی. ی ǘ ی ی ی ی یییی ϡ ی یی ی ی ی یی ی.

  ۵۷ ی یی ی ی یی ی ی ی ی ʘی یی ییی ی ی ǘیی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی јی- یی ی ѐ .

ی ی ی ی ی ی ی. ǘ ی ʘ ʡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ȡ یی یی Ӂϐی ǘی یی ی . ی ییǁیی یی ی ی ʘ ی ی Øی ی .

ی ی ۹۱ ی ی یی ی ییǁیی یی ی ی ʘ Øی ی ییǁیی ی ی ۱۷ .

ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ܡ ی ǘ یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی [ ی ی ی ی ی ی ۲ ۱۳۵۸] ی .

ی ی ی ی ی ی ی (ی یی ی) Ԙی ی ی ییی یی ی ی Ӂ یی ی ی ی یی ی ی ј ϡ یی ی ǁی ی. ی ҡ ی یی ی . ی ی ی ی ی ی јیی ی یی ǘ یی.

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʘ ی یی ی ی ییی ی ی .

ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ییǁیی یی ی ی Øی . Ԙ ی ی ییی ی Øی ی ѐی ی یی ی ی ی Ԙی ی Ԙ یی یی . ی Ԙی ی ی Øی .

ی Ԙی ی ی ی ییی ی. ی Øی ی Øی یی (ی یی) ی ی ی ی. ی یی . یҡ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ѡ .

ی ی ی Ȑی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی Ԙ ǘی Ԙی ی یی ی юی . ی ی ی ǘیی ی یی ی یی یی ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ۵۷ ی ǘی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ۶۰ ǘ ی یی Ԙی ی. ی ی ی یی ی Ӂ ی ی ی юی ی ی ی ǘیی ݡ ی ی ی ǘی Ԙی ی. ی ی Ԙ ǘی ۷۶ ی ی юی ی Øی ی ی یی .

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǘیی ی ی ی ی ی یی ǘ ی . ی ǘیی ی ی .

ی ѡ ۵۷ ی ی ی ی юی ی ϡ ی ی یی ی ǡ ی ی ی . ی ʘی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی  ی ی ی یی . یی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی . ی ی ی ی ی ʎی ی ی ʡ ی . ǐ ی ی ی ی یی ی یی ј ی ی ی ی یی ی ییی ی ی ی ی ی یی یی .

ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یʐی ی ی. ǐ ی ی یی یی ی یی ی ی Øی یϡ یʡی Ԙ ی ی ییǁیی یی ی ی ی یϡ یی ی ییی ی ی ی ѐی ییی یϿ

ی ی ی ی ی ی ییی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی یсی юی ی ی ی ییی ی ѐی یϡ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ϡ ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی یی . ی ی یی ی یی ی ی ی یѡ ی یی .

ǐ ȁیی ی ی ی یی ی ی ی یʡ ی   ی ییǁیی ی ی . ی ی Ȑی Ԙی Ԙی یی ی یی ʿ ی ی Ԙی ی ی یی ʡ ی ی یی ی Ԙی یی ی ی ی یی юی