نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-08-31

ی  09/06/1396 

 

یی ӝی

ی

 

 

ӝی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی . ( ǘی ی ) ی с ی ییی  ی ی ی . ی ی ی ی ɝ ј ی. ی ی ی ی ی. ی ی ʝی ی ی یی یϐی ی ی ی ی   ی Ȑ ی Ȑی .

 

ی ی ј ͘ ی ی   یی ی یɝ ی ی ی ǘ ی. ی ѐی . ǘی ʘǁ ی ی یی ی ی. ی ی ی یی ی ی 50 یی ی ޝی ی ᝐی Șی ی( ی ᝐی ی эی ) ϡ ی یی ʐیی ی ϡ ی یی ی  ʐ ᝐیی ی ی.

 

ی  ѐ ی ی ی ɝ ی ی Ԙ ی. Ϙѐی ی ͝ ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی坐ی ی ѐ ɝ ی   ی ی یی .

 

ی یی یی ǐ ی ی ی ͘ ی یޝی ی ی.   یی یی ی ی ی ی ڐیی یی یی ΐیی یی ی. ی ی ی ی ʘ یی ی ی ی ییϡ ͘ ی ی ی.

 

ی ی ی ی( ǘی)  ی ی ی:

 

" ی ی  ی  ی ʘ ی "!(1)

 

јی ی یی ی ѐی یی ی یی:

"ی ͘ی ی ی ی "( 27 ی)(2)

" ... ی ی . ی ʘ Ԙ ...  ی ی ی ʘ  ی ی ǘ ... Ԙ ی ʡ Ԙ Ԙ ǘ . ی ی ǘ ی "( 5 ) (3)

 

یی ی! ی یی یی. یی یی ی ی یϡ ǐ ی یی ی یϡ یی 䝘 ی ی ی ϡ ی یϡ یی ی ی ی ϡ ی ی!

 

یی  یی:

 

ی یی ی ی ی ͘ی ی ی ʡ Ԙ . ی ی ی ј ϡ ی ی ϡ Ԙ   ی . ی ǘ ی ی ǘ ϡ Ԙ ی یی ی ϡ ی ǘ ی Ԙ ی ǘی ǘ ی ǘ ی ϡ  یی ی !

 

ی " " یی:

 

" ی ی - ی ی юی - یی ی ی یی "ی ی" "Ӂ" ј "(4)

 

ی ی ی یی یی ی ی یی ی ی Ӂ (5).

 

ی ییی یی ی یی ʘ یی ی ی یϡ ی ی .

 

*****

 

ی " ی ی یی" ی "ی " ɝ ʐ ی ی ی  یی . э " ی " Ș ی "ʘیی" ی ی ی (6)   ی ی ی ϡ ΐیی . 

 

 

 

 

ی "ی " ѐ . ی ی 15 " " ی .   ی ɝ ȡ   ی یی ی ی ی یییی ɝ ѐ ی ی. ݝی ی ی ی ی ɝѐ ی ی ی ی јʝ ی ی یی ی ی ی " ی" " юی ی ی" "ی " "ی ی ی ی یی ی" ی( ).

 

ی ј . ی ی ی ی ݘ И یی ʘ Ԙی یϡ ی ݘ ی یی ی ی ی ی ی یϐ یی ییϡ ی ݘ ی ی.

 

ی ی ی ی ɝ ѐ Ԙی یϡ ی  ʎی ѐ ی ی ی . ی ی ی ی یی ј ی یی ی ǘ ی ǘیی ʎی ی .  ǐ ی ϡ ی یی Ԙی .   ی یʡ ی Ԙی ϡ ǎ坐یی ی ی ی "یی ی ی " ی "یی ی ی ݘ ". ی

 

 "ی ی ی ی Әی ی ی юی ی "(7)

 

ی ȡ ی یی ی 30 ی 1331 " " . ی ی ǁ Ӂی ی ǁ ی ی ʡ ی   ی یϐ ѐ ϡ یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ѐ  ݘ ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ɝ یʡ ی Ϙ ی ی ʡ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ѐ یϡ ی یʝی ی ی ی .

 

  ی   ی ی یی ی 㝘یی یی ی ی ϡ ی ی  . ی ی ɝ ی ѐ یی ی ی ی . ی یی یϡ ی ی ϡ ی ی ی ͘ ی Ϙ . ی ی ی یی یϡ ی "ی Әی" ύ ی .

 

یی ی ݘ ѐ ی ی ͘ Ϙ ϡ ی . یϡ ی ی ޝی یی. ی ی ی ی ی یی. ј ی ی ɝѐ ی ϡ ی ی ی ی یی  یϡ ی .

 

ی یی ی ی ییی یϡ ی ی ی یʝی یی ј ی ј ی ی ی ی یی ی یʝی Ԙ ѐ یی ϡ ی ییی ی ی ϡ ی " " ʎی ی . ǐ  ی " Ԙ یӝی "(8) ʡ ی یϡ ی ی :

 

   ϡ یی یی ی ݘ ی .

     یʝ ی.

   ی یʝ ǡ ی ( ی ).

   ɝ یی ی یʝ ی ی( ی ی ی ی !   ).

   ی یی یȘی ی ϡ  یʝ ی Øی ی ی یی ی ی . ی یʝ ی ( ی یی ی ی یʝ).

 

ی یی . ی ی   " ʡ ..." ی ی یی ی" ی ی " . ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ͘ یϡ .  ی ییی یی ǁیی ی یǘ ʡ . ی ی یی یی  یی یی یی Әی ͘ . ی ( یԐ ѐ) ی ی ی ی ʡ ͘ .

 

ی ی ی ی ی ی ی " Ԙ یӝی "ϡ یی ϡ ی ی یی .

 

ی ʎی ی ی ی " " ͘ ی ی ی ی  ʎی ѐی ی ی.

 

ی ی ی ی یʝ ییϡ ی یی ی ʝ یی ی یϡ   ی ǡ ی ی ی ی ی ј ی ی ی یی ј ( ی ییی   ی ی )... ی ی ی یی ی ј ѐی ی ی ǘ ی ی. ی یی یی یی.

 

یی ی ی ییی ی ی ϡ ی یی ی ی ɝ ݝی یی یϡ ی یϡ ی ی ی ݘ ی . ǐ ɝ ی ی ی坁 Ԙʝ ی "ᝐ" ی ی ی ϡ ی "ی " یی ی ی یی یی یی ی یی ی یϡ ی ی . "ی " ی ی ی Ԙی ʘ ʡ یʡ یی:

ی ی ی ی .... ی ی ی ی یی یی ی(9)

 

ی "ی" " " "ی ی یی ɝ ͘ ی ی" ʡ ی     یی. ی ی یݝی ی юی ј ی یϐ ی یی ی یی !(10) ʐ ی ی ی (11).

ی ی ԝ ی ی ی ی ی ی یی 12 ( ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی  ی   ییی )  ǝ یϐ  ݘ ی ȁی ی ی .

 

ی ʡ ʐ ی:

 

 " ی " ی ј Ͽ ی{ یی یȡ ی } ی ј ј ی ی ی ی.(12)

 

ی ی. ی یʝی . ی ی یی ی یی ی ی ی Ԙی ی. ی ј . ی ی ی .

 

ی ی یی. ی یی ی ی . ی ѐی ی ی ی ی ǡ ϐی ی Ș ی ϡ ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی یϡ ی ییϡ ݝی ی یی ی Ԙ یی ی ј ј یϡ ی. ی ی یی ی ی ی ی یی. ی ی یϐیی ی ј .

 

ی ی ی یی ǐ یی ی ǐ ی ی ی ی یԝییی یی ʡ ی ϡ یی ͘ی ی ی . یی ی یی ی ی یی ϡ Ș یی . ی ی ی.

 

ی ی یی ی ییی ی یی. ی یی ی ی ϡ ی ( یی یϐ ѐ) .

 

 ɝ ی

  

ی ی ɝ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ɝ یی ی ی ی ѐی ی ی یی ی ϡ . ی ی ی ی ی ͝ȡ ی یی ی ی ی ی ݘی ی ی ی ی ی یʝی یی ی ی ԝی .

 

ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی ی ی یی . یی ی ی یϡ ͘ی ی ѡ ی یی ی ی ی ی ѐ ی ϐی ی . ی ی 䐝 ی ی ی ی Șی ی ی یی ی ی یی یϡ ی ی ی. ی یی ی͝ ی ی ی ǘ坘 92 . ی ی   ͝ یϡ ʡ یی ϡ э یᝐ ی یی ی ی ی ی ی .

 

  یی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی 䐝 ی 䐝 ییی ی یی ԝ ی ی ی .

 

"ɝ " ی ʡ ی ј

 

"ǘ Ԙ ی ی ی ち 䐝 یǡ ی یӝ ی ی ی. ی یی ی ی ی Øی ی ј () ی . ی یی ʡ ی ی ی ی ی 䐝 ی ϡ ی . ی ی یӝ ی یی ی ǁیی ی ی ی... ی ی ی ԝیی ԡ ی ی ی ϐی ی ی"(13)

 

یی یی ی ی ی ییϡ ј  یی ی ی ی ی یʡ یی ی ی ی یی Ӂ ی ѐ یی ی ی ѐ .

 

ی ی ی ی ی ѐی یсΐ ی ی .  ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی یی ی ͝ ʐ ی ی ی ʡ یی:

 

8 ی 800 یی یی {ی}... ی ی ی یی ی یی ! ی ی ی !...ǐ ی یϡ ی یی{ ی} ی ʡ 50 60 یی 50 یی ی . ǐ ی ی 50 60 یی ی ی یϿ ی 3 یی ی ی یϡ ی ی ѐی ی ی . ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ǐی ی 500 یی ی یی . یی ی ی Ԙی ϡ ی 500 یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ... ی ی ی 130 ی ӡ ʡ ی Ͽ ی ی یϐ ی Ͽ ی ی . ی ی ی ی ی ϡ ... یی یʝ ی ʡ ی ی ϡ ی ی ی 4 یی ی ی ی یی . ی ی ...ی ی ی یی . ی یی ی ی ی یی ی ! ی ی ǐ ی ϡ ی ی ی ی ی ݘ ی . ی ǐ ی ی یی ی ی ϡ ی ϡ ی ی!(14)

 

 

ی ی ی ј ی یی ی  یϡ ی Șی ی ی ی ی ی ی . Șی ی ی ی ی یی ی ی ی ј Ԙی ی ی ݘ ǐی јȐ ی ی ی ی ی 坝. ی ی ی Ș " ی" ی ϡ ی ǐ ی یی یی ɝ ی ͘ ی ی یϡ ی ی.

 

ی ی ی یی ی Șی ی ی ی یϡ ی ϡ ی ی Șی ی ی ѐی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی "یԐیی ی ی" ʡ :

 

ی ی ی ی   ... یی ی ... یʡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .

ی ی یی ȍی 80 ѐی ... ی ی Ȑیی یی  ی.(15)

 

ی Șی ی ی یی ی ی ی یϐ ی ی ʝی ی ی ی یی ی ی ی ϐ ی ی ی ی ᝘ ی یی ی .

 

ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی᝘ ʝی јȝ ی ی .   ی ی ی ی Ԙ ی ی ی یԝیی یی ی ی ی ϡ ی ی ی .

 

 ʎی ی Ͽ

  

ی ی یɝ یی ѐی یی ʡ یی ی ی ѝیϡ Ș ј ی ی ی ی ݝی ʡ یی یی یی ǘی یی ی ѡ ی   ϡ эی Ǎޡ ی . Șی ییی Ǎ یی ی   ѐ ییی ی یی یϡ یی ѐ ی. ѐ ی ѐ ʘ یی یی یϡ ی ʝی Ԙ یی ی یی ی ی ییی ی یی. ی یی یی ی ǐ  ی ԡ . ی ʡ ی ی یی ی ɝ Ԙی ی ǡ ȝ یی ϐی ی ʝی یی ی Ԙی .

 

ی ی ی ј . ی . " " یی   ی یی ѐ ی  ی ی ی یʝ ؝یی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ј . ی ی ی ی ʘ یی ᘝی ی . ی ی ی ј .    ѡ  ی Ԙ ی ѐ ی یی ی坐 ی ی. ѐی ѐی Ԙ  ی ی ی ʝ ی ی ی јʡ یی ی ی坐ی ی ی . ǘ یی ی یی ی ی. یی ی ی یی ی ی.

 

ی ʎی یی یی . ی ѐ ی یϐ ѐ یی ǡ ی ی ʡ یʡ . ʡ ʡ ǡ ڝ ی یǡ ی ی ... ی.   ی ی ی ǘ ی ی Ԙی ѐی یϐ یʡ ی ی Ԙ ǘ ی ɝ ی یɝѐ.

 

ʎی" "   ی .

 

"یی ی ی" ی "ی"

   

Ȑیی ی ی ی یی И   ی یی" ی Әی" ύ . ی یѡ یی "ʝی ی юی" یی ی ی ی И Ͽ

ی . یϡ ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی یی یی ی ی ی ϡ ݝی  ی یی ύ ϡ ی یی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ʡ ی Ȑی ی   ی ی ی "یی ی ی " "" .

ی ی ی ی یʝی " " "ی " یی ی ی ی ی ( ی!) .

" " эی ی یی ی ی ی ی یی ی ј ȡ ی ی ی . " " ی ی ی ی ی ی Ґ ʡ ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی ی یی ͝ ی ی ژӝیی ی ی یی . ی " " ی "ی" ی ی ی ی ی ی.

" " یޝ ی . یی " " ی ͝ی یی ی ی یϡ ی یی ی یی یی ی ی. ی   ی " " ی "јی یی" (16) ʡ یی ی. 

 

 

2ی 1396

 

 

 

ی

 

(1) http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=80011

(2)  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40878

 (3)http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40931

(4) http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3486-1024-2-10-1

(5) یی ی Ӂ ی ی ی ی ϡ ی. ی یی Ӂ یی ی ی ی " ی " ی ی ی ی ی .

(6) http://www.rahman-hatefi.ne/navidenou-910-96-145-960505.htm

(7) " یϐ " 380

  (8) Vladimir LeninsLeft-Wing communism: an Infantile DisorderLeft-Wing Communism in Great Britian

(9)http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-900-96-63-960227.htm

(10)http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3545-1027-22-3-7

(11)http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-910-96-145-960505.htm

(12)

(13)  http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3594-2017-08-08-00-03-49

(14) یی ی

 http://eghtesadsiyasi.com/fa/news/5932/---ی----

(15) - ی

 

(16) ی یی

Share

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: