نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-07-28

ی  05/05/1396 

 

 

 

یی ی  ǁی ʺ ی یی

ٔ ی ی

 

ی یی ٔ ǘی ی ی ی . ی ی ی ی ی ǁی . ی ی : یی ی ی ی ی یѡ یی یی ی Ϙی (ی) ی ی ϐی ی ی یʝیی. ی ی ی 坍ی ی ی ٔ یی . ی ی .

ち ی ی ی ی ی ǡ یی یٔ ی-ی ʝی یی ڝی ی-ی ی ڝیی ی . ٔ ی ی ی ی Ԙ . ی Øیی ی ی ʡ ی ی ی ی یэی ٔ ѐ ی -ϡ ϐ ی ѡ ی.  ی ی ی ی ی ی ی ѐ Ԙ یی یی ی ی ѡ یҡ یی ی ͝یҡ یʝی-ییی

 

ی

ʝی یی ی юی یی ٔ ی эٔ ی ی . ی ѡ یی ی ی ی یی ϡ ٔ یی ی ی یʝ ٔ ی .

ی ǘی ȝǔ یی:   ی ی ی ȝǡ ی ٔ ی ی ی . ی ǐ ی ی ی ȝ ی ی ی ϡ یԝیی یی ی . ی ی ٔ ی ی ی ی ی . یٰ ǐ ی یی ی ی ی ی ی یی ٔ ی یϡ ی ی ѐ ی .

یی یی Ԙʐی ی ᝝ یی юی یی ی䝐یی ٔ ᝝ эٔ ی ی ی ی. ی یڝ یԝیی ی . ѡ ѐ юی یی ѐ ᝝ .

یی ی ی ʡ ʝی یی ی ǘ ٔ ی یی ی یѡ . ی ی ی ییی ʝی یی ی юی .

юی ǘ یییی сیی ی ی یی یی ٔ . юی یρیѡ ی юی ی یی юی یʝی ی ی ی ٔ ی ییی ȝیی ی ی ی ʝی Ԙی ԡ  ی ی یی ی .

 

ј ی

یی ی یޝѡ Ԙی ی [ی یی ʝی ی ی ی ]  ј ی . یی ی ی ǘ ʡ ژ ی . ی یی یٔ ی . یǡ ی یی ی ۳۵ ʡ ۸۰ ییی ی ѡ ۷ ی . ی یی یی یی ی ѐی Ϙی .

ј ی یی ی ј ی . ی یی ی ۳٫۵ ٔ ۱۹۶۰ ی ی ٔ یʝی یʡ ǐэ ј ѐ ۲۰۰۸ Ϙی .

ј ʡ ی ǡ یی ی . ی ی ۴۰ ی ی ی . ی یٔ ی ی ی .

ی یʝی ی یی ٔ ۱۹۷۰ ی ی ی ی ԡ ی ڝی ǘی ϡ ی ی یی یʝی ٔ ʝی ی ی ی یʡ ѐ. یی ј یԝ یʝیی ی  .

ǐی ی ی یی ی یی . یی ϡ ی ی Ԙ ی [ی] ݝϐ ی ی ǡ ی یی یی. یٔ ی ϡ ی ȝی یی ݝϐ . ی ȝ ǐی یјϡ Ә ۲۰۰۸ ی یی ی. ی ݝϐ ی یی ی ǘ ی یی ی ۲۰۰۸ ی .

یʝی ѐی Ҕ ی ٔ ʡ ی ی ǡ ی坐ی ی ی  یی یʝ ٔ .

 

ʡ Ϙی ی

ی ی ٔ ی ی یی Ϙی (ی) ی ʝ ( ی یی یی ی) ی . یی ȝ یی 坘ѐیی ٔ ʝ ϡ ǐэ ی ٔ یʝی ی ی ی ی. یی ی یی ی ی . ۱۸۰۰ یǡ یی ی۸۰   ی Ԙی ی. ی ۲ . ٔ ۱۹۶۰ ی ۲۵ Ԙی ی. ۲۰۱۴ ی ۸٫۸ . ی یٔ ی یی (ی) یی یی ی ی یی ی . ی ی یی ی یی ی ی ی ڔ [ی ی ݡ ی] ی ی ʡ یی .

ی ۴۰ یی ѐ ی ʡ ѐ یی јʝی یی یϡ ѐ ی یϡ ѐ ی ی یی یԝ (۶٫۶ یی).

ی ی یی ی坐یی јʝی ی Ӂی ی یی ی ی .

ی   ǔ [ٔ یی ی ی یǡ ǡ ی] ی ی یی ی ۱٫۳ یی ی ی یی ی . ٔ ی ۲۰۰۰ ۲۰۰۷ ی ی یʡ ی ی یی Ӂی ی јʝی ی ی . ی یی یی ی. ی ۸۰   ی ǘ ی . ی ی ޝی ی ی یی ǡ یی یی ѡ ی ی . ی ϡ ѐ ییی ѐ یی یی ی ی ی. ی ی ޝ ی ی یی یی ی ϡ ѡ یی ѡ ی ی ϡ ی ی ی ی . Ԙ ی ޝی ی ی. ٔ ی ی- ییی ی ち یی ʡ ٔ Ӂ ρ [ یی ی ...]- ی Ϙی (ی) . ی یی ی ޝٔ ǔ یی ی ی ی ϡ ی ی ی ۴۰ ی . ѐ ییی ǘ ی ی 坘ی . ی ی یѡ ی ی ی ۱۹۷۹ ی ۷ یی یی . ی ی یی ی... ٔ ی ی ...( ۲۰۱۵)... ی ی ۱۳ ی یی . ǘی ی ی - یی ۸۸ - 坘ѐیی ʝ ی ی یی .

یԝیی ۴۷ ی ی ۲۰۲۵ ی Ϙی . ǐ ی یԝیییی ی ϡ Ϙی یی ی یی ی ی ۵٫۱ یی ۵ ی . ی ٔ ی ۱٫۷یی ϐی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .

ی ᝝䐡 ی ی ᝝䐔 یʡ ی یʝی یی Ϙی ی ی . ٔ ی ۱۹۸۰ ۲۰۱۵ ی ᝝ ۵۹ ϡ ی ٔ ی ی ۸ ی .

ی ی یی ی ی ی ی ی . ۱۹۹۷ ۴۲ ی ی ی ی ی ی ۳۸ ی . ی ی ی Ϙی . یی 坐ی ی ی ٔ ی یی ی ی ی Ԙی ی. ۵ ی ی Ϙی ی . ی ی ی ی Ӂی ی ی ی. ی ی ٔ ی сیٔ ǡ یٔ Ϙی . یʝی ی ی ʝ ی ʡ ی ی ی ʡ јی یی یی .

ی ی ʡ ی ی یی ی-یی ی. ی ی ݘ یϔ. ی یی ی ی.

ǐэ Ϙی ی یی ی یϡ ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی.

 

یی ی

یی ی . ی یی ی ی ǘ ۵ ʡ ی ј ی ǘ ی ۴۰ . ی ۹۵ یی ییی ی ј . یی ٔ ی ی. یی ǡ ی ی ۲۵ ۵۴ ۲۰۵۰ ی . یی ی ٔ ρ ی ϡ ی یییی ییی [ی坁] یی ییǡ ی [Ν] ییی ی ی ی . یی یی ی یی ی یρ .

Ԙ یی ی ی ی یی ʡ یی ی ǡ Ϙی ی ی

 

ی ی ی یی

یی ی یی یٔ ی ی ییی ی . ی ѡ ی ی یی ی ی ی ی ٔ ѐ ѐی Ȑی. یی ی ی ی ی ی ی ٔ یی ی ی ی یی یی.

یی یʝی ی ی یʝی یی ʘی ʝی یی ی ی坐 . ی یی ی ی یی ی ی ی ϡ ی یٔ ی یʝ ٔ ѐ ی.

( ) ی ی ی ۲ یی . ی ѐ ی ٔ Ԙی ی (AFL-CIO) ی یٔ ی坐ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ٔ ی ی یʝی یی ی یʝی ییی ی ϡ ٔ ی ی ϡ ی یی ی ǐی . ʝی ی ۱۵ є [ ی] ԝی ی ی ی ی یʝیی ی ϐ ی ی ԝی یی ٔ یی ی Ԙی ی.

 㝁ی ʐی ی ԝی ی ی ی . ی -ی Șٔ ѐی ی یʝیی یʝیی ی ی ԝی ی یی ٔ ی ی ی ی. ی یی ی ٔ ѐ ی ǡ ی ی یی ی ԝیی ѐی ییی

ی

یی ی ی ی ٔ ی ی ϡ ی :

* ی ی  юی یρیѡ ٔ ٔ юی ϡ یی ی䝐یی.

* Șی ی Ș ی ی یٔ юی یρی.

* ی ٔ ی ی Әی یی юی.

* یی ی یی ی ی.

* ی 坘ی ٔ Șی ȝی ی ی .

* Șی ѐی ییی ѡ ی ی ی ی Ș.

* ی јی ی یی ʝی ی ی Șٔ јی ی یی ʘی ی یی. ی ی یی ȝی ی [ی ی ی ی ] .

* ǡ ǡ ǘ ی یی ی .

* ی ی یی یȝی ی.

* Șٔ ޝی.

* یی ǘ ی ی یȝی ی ی ی.   

یی یی

ی یی یی ی ی ی یی ی ی ی ی :

* ی ی ی ی ی ٔ ی Ϙی ی ی ʝیی 䝘ی ᝝䐡 ҡ ԡ ی ی ی.

* 坘ی ی.

* ی ی ͝ی ϐیی ی ی ی ԝی یی ی ی ی ییϡ ی ǘ ییی .

* ی ی ی ی ی ی ی䝁 ی ی یی ی .

* ی Ԑی یی ی ی.

* ی ی ۱۱ یی ی ј .

* ی یϐ یی ی ی ی .

* یی ی ی ی .

* ۱ ی . ۲

* Șٔ ی ی ی یی ی ی ی یی ʘیی [ی ].

* یی () یی ی یی ݝϐ.

* ی јʝی ی ٔ ی یی.

 

۱. ی ѐ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ѐ ی . ی ی ی ȝԘی ی. ی ۲۸ ی ی ی-.

۲. یی ѐ ی Ԙی ی ی ٔ ی ǡ Øی . ی ٔ ی ی یی ی .-

 

ۀ 㻡 ۀ ۱۰۳۰ ۲ ۱۳۹۶  

 

Share

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: