نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-07-21

ی  29/04/1396 

 

 

یی ͘ ی

ی

 

ی ی ی ی ی ی ѐ ی ǘ ی ی ۲۷   ۱۳۹۶

یی ǘ یϡ یٔ јی ی э ݝی یٔ јی ѐ ی ییی ǘ ی ۱۹۱۷ ѐ ی.

ی ݝ ی ی ی Ґ ییϘٔ ی یی ی ی [یی] ی یی ٔ ی یی ٔ Ԙی ی یی یԝٔ ԝی ѐ یی ی یǡ ی یی ی ی ی ی ʝ ٔ ی ی . ѐ ǘѡ ی ѐی ǡ ییǡ ϐѐیی یی ی یʝǡ . ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ییی ی ѐی ی ٔ یییٔ ѐ ʝ ʡ یی یی ʝ ی ʝیی ی ی ϡ ی یی ی ی ͡ یی ی-ی Øی ی. ٔ یی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ٔ یییԡ ی ٔ یی ј ϡ ј ی ϡ ٔ یی ی ی ی ی .

ٔ ѐѡ ʘ ʝǡ یʐی ٔ ϐѐی ی ی یی Ԙᝐیی ی ٔ ی ی ی ی یٔ ی ی یѐی ی یی یی ی Øی ی.

ی ǐی ѐ ϡ ی ی ی ٔ ی یی ی ی Ԙ یی ی ی ی ییی [] ی ѐ ʝ ʡ ٔ ی ی ی ی یی ی ی Ґѡ ی. ی Ԙʡ э ȝییی یی ϡ ی ی ǘ ݝی ی ی یی ͘ ی ی. ҡ ی یѡ ی ڝ ییی ʡ ی ی ޝٔ ی ی ی یی یی : یی یی ی ییی یی юیی یϡ یی ٔ ѐ ʝ ی . ʡ ی ییی یی ی ی ی یی . ژӡ ی ٔ ی ی ی یǡ ڡ ʝی ѐ ʝ یی.

ی ϡ ی ی ٔ ی ی . یی ̝ی ی ǘی ی ʡ ی یی ی یی ی ی ی ی یޝ یϡ ی ی ی ی ѐ ϡ ی ϡ ٔ ѐ ʝ ޝǡ ی ی ی ی .

ی ی ی یǁی یΝ ю ی یی یی ی ǘ ی ٔ ی ϡ   ٔ ȡ ǎ ی یʝǡ ی ی یی یی یی ی ٔ ی ی ϡ ییی ی ی.

ی ی ی . یی ǘ یی ٔ Șی ی ییʝ ѐ یԐی Ϙیی ی ی . ȡ ٔ یی ˝ی ѐ یȝ یʍیی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ʘ ی یʡ ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی یʝی ی یی یی ی ی ٔ ی ی ی . ی یی ʝی ی ی ی .

ی ی ی ی ǡ ی ۝یی ٔ ǘ ی . یǡ یی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐ ی ی ی ٔ ی ی یϡ ی ی.

یی  ѐ ی یی ی یٔ یی ی ٔ ی یی ϡ یی ϡ Ԙᝐیی یی یی ی یی ی یی ǘ 䝁ی یʡ ی ی.

ی ی ی یی ϡ یی ی ڝی ѐ ݘ ی ϡ ی یی ی ی . ی ی ی ٔ ییی یی ی . ی یی Ԙ یی ی ی ی ی ϡ یԐی یی ٔ یی ی ʡ ǘ ݝǡ ǡ ییی ی ی یی یی ی یی ی ڝی یی ͝ی یی .

ی یی ی ییی ی Ԙ یی ی ی یی ی ی ј Ԙ یی یی ϡ ی یی ی ی ی ی یی юٔ یی ی یѡ ی ی. ی یی- ǐэ یی- یԐیی ٔ юٔ یی یȘ ϡ یی ٔ ی ی یϡ .

ی یی ی یی ѡ یی ی ی ٔ ی ѐ یی ی یٔ ی ʐٔ ی ی یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی یی ʝی یی ی ѐѡ ѡ Ґѡ ی ٔ یی ی ی ʡ ی ѐ ʡ ی یی ǘ ییی .

ڡ ʡ یی ی ѡ ی ی ییی ی ی ѐ یی ی ی ڡ ی ǡ یی 䐡 یی ی . یی ی ی ԡ یی ی ی. ǘ ی یی 䝁ی ʡ ی ی ی ی .

ٔ ی ٔ ییی یی یʝ ی. ی ی ی یی . ی یی ѐ ʝǡ сیی یی ی یی یی . یی ی ی сیی ی ی .

ی ٔ ی ݝی ѐ - یی یی ی- یʡ ٔ ی یی ٔ ی ی ی ی ѐѡ ی. یی ی ی ی ی ǐ ی ٔ ی . ی ی ʡ Ȑیی ی یی ی ی ی یی . ی ی ی ٔ یییی ی یϡ ی ی Ȑی ی ی ی ی ی یی .

ی ی ی- ԝی []  ی یٔ ی ی ی ی ϐѐی ʘ یی ٔ ٔ یی ی ی. ٔ ی یی ی ٔ ٔ ѐ ٔ ی ی ی ѐʡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی ییǁیی یی ʡ ی ی ییǁیی ی ی یʝی ʝی یی یی ی یی ی ٔ ݝی ی یϡ ٔ ییی Ԙ ی.

ی ٔ ی ییی ی ی ی ی ی ٔ ی ی یی ی یٔ ی ʡ ٔ یی ی یԐی ȝǁی ی ی ی یϡ ی ی ٔ ی یی ی ی یی. ی ی ǡ ј јی ی ʡ ی ی ی ی.

ی ٔ ی ی.

 

  ۀ 㻡 ۀ ۱۰۲۹ ۱۹ ی ۱۳۹۶  

 

 

Share

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: