نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-11-11

ی  21/08/1395 

 

 

ѐ ی ǘ

 

ی ǘ ی . ی ǘѡ ی ϐی ٔ ی ی ʘ . ی یی ѐ یѐ یی ی ی ʡ ی یی ی ی ی ییی ǘ . ی یی ȝی ی ϡ ی یی ѐی ԝی ی ی ی 䝍 ی یی یی䝘 ی ʘی ٔ ی ی ی یѐی Ԙ یی.


ی э ییی ݝی یϡ ی یی ݘی ی ی ی Ԑی ٔ ی ی یʡ ٔ ی ی ͝ی ی Ԑییی ی ی ی ʡ ی ی Ӂϡ ی ی ٔ ی .
ǘ ٔ ی "ی یی" ی یی یی یی . ی ی ی Ԑ " ǘ" ǘ ی ی یی یی ی ȝی ی ѐی ی ی ی ی یی یی یی ȝی یی ǘ . ی ی ی یی ǘѡ ی ی ی ییی ی ٔ یی . ی ی " ǘ" ی э ی ی . ی ی ی ی ی یی ییی
" ǘ" ی ی ۱۹۱۸ ۱۹۲۱ [۱۲۹۷ ۱۳۰۰ یی] یʝ یی ѐی - ی ی ی ی- ی ی ȝ ֝ی ʘ "ی یی" یی ی ی . ʝی ʘ یٔ ی ʝی یی ی
"
ǘ"   ی یی ʘ јی ʡ ی ی ی ی یی. ʝی ی ی یی ی ی ˜ ۝ یی ǘ јی ی یی یی ی یǘ. ی ʝی ی " ǘ" "ی" ی ی ""ی یی یی ی ѐ ٔ ی ѐ ی. ی یی ی ی ٔ ی ی ʘ . ی 坝 ǘ ی ی ی ی "ی ییی" یی یی ییی ی "یی" یی
یی " ǘ" یی ٔ ی  ی یی ʡ یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی. ی ȡ ی ٔ "ј": " ی ی ی یی " ٔ ی.
ی ǘѡ ʝیی 坐 ѐی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ȝی ی ی . ǘ ی ͘ی ʘ . ȝی ی یی ͘ی ͘ی ѐ ٔ ѐی ی یϡ یی یی ʝی ʝ ی یϡ ی ییی ی 坘 ی. یی ȝی ی ٔ ǘ یϡ ѐ یٔ یی یʘی 坘ی . " ǘ" ی ѡ یی ی坐ی ی ی ی یϡ ی یی ی ی .
ی ی ԝی ی ی ی ی. ی ی یی ی یی ییی сی یی ی ی یی ی ی ی
э " " ی یϡ ی ی یی ییی ی ییی "یی" "јی- یی" ی ی ی ی "ݘی" ی ی. ٔ یǡ ی " ǘ" ی Ԑ 坝ی ی ی ی . ی " ǘ" یʝی ی .
ییʝ یی ی 坐یی یٔ "ی ی"ی یی ی ی ی [ی ییی] ی ی ϡ " ǘ" "јی"- ی "یی"- ݘی یی ی یϡ ییϡ "" ی. یی یی ی ʘ ی ییی ی ϡ ی ی یی ی یٔ ʎی ǘی یی " ǘ" ٔ ی ی ϡ یی یی یی 坘ی ی یی یی .

" ǘ" ٔ ѐ ی یی یی эی " " ی یٔ یی . ٔ یی " ǘ" ی ی ٔ ѐ ʘ ی ی ی ی یی ی ی . ԝی یی ǡ "ی" 坐یی ӝی "ј" "" ی ی یی ی "ٔ یی" ی یی ییی ѐ ʘ ی یی ی یϡ ی ٔ ѐ ی یی ϡ ی یی یی ی یی .

1011

 

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: