نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-10-20

نویدنو  29/07/1395 

 

 

حزب کمونیست یونان ، در باره رخ داد های کلمبیا

برگردان : هاتف رحمانی

همان طور که همه می دانند ، روز یکشنبه 2 اکتبر ، موافقت نامه میان دولت کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا – ارتش خلق ( فارک – ای پی) به رفراندوم گذاشته شد . در رفراندوم ، تنها 37 درصد از دارندگان حق رای شرکت کردند ، و موافقت نامه با رای 50.2 درصدی رد شد .

موافقت نامه پس از 4 سال گفتگو که در اسلو و هاوانا برگزار شد نهایی شده بود ،  و پایان دادن به ستیزه های مسلحانه ای را که در سال 1964 ، زمانی که  فارک – ای پی  به عنوان  پاسخی به حمله ارتش بورژوایی به جمعیت روستایی در منطقه مارکوتالیا (1)  تاسیس شد، آغاز شده بود هدف گرفته بود. هم زمان اعلام شده بود که گفتگو ها با سازمان  چریکی دیگر کشور ، ارتش رهایی ملی (ای ال ان) نیز پی گرفته خواهد شد .

اقدام علیه "اتحاد  میهن دوستانه"

تلاش های قبلی صلح در گذشته ، با معروف ترین روند های گفتگو وصلح در سال های 1982-1984 با دولت بلیسارو بتانکور که به تشکیل "اتحاد میهن پرستان" منجر گشت ، که از سوی فارک و حزب کمونیست کلمبیا بعنوان حزبی قانونی ایجاد شد. این روند دقیقا از سوی کشورها و خرده کشورهای بورژوایی به خون کشیده شد . در طی یک دهه بیش از 5.000 عضو و کادرهای "اتحاد میهن پرستانه" ، از جمله 2 نامزد ریاست جمهوری ، 7 سناتور ، 13 عضو پارلمان ، 11 شهردار و 69 عضو شوراهای شهرداری به قتل رسیدند ، در عین حال  هزاران نفر به ناگزیربه پناهنده سیاسی در خارج از کشور تبدیل شدند. 

تمام این سال ها ، امریکا ، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت های امپریالیستی، با فراهم کردن حمایت سخاوتمندانه اقتصادی ، نظامی و سیاسی در کنار کشور بورژوازی ایستادند. امریکا و اتحادیه اروپا فارک را به لیست سازمان های تروریست افزودند ، در حالی که پس از مرگ  رائول رایز کادر فارک ، در سال 2008 در اکوادور ، به بهانه "اطلاعاتی" که در کامپیوتر او در اردوی بمباران شده  پیدا شده بود یک شکار انسان واقعی به راه انداختند . در طرف دیگر ، اکثریت شکننده ای از حزب های کمونیست امریکای لاتین و بسیاری از سازمان های مردمی و جنبش جوانان ، به صورت منطقه ای و نیز جهانی، در کنار فارک و جنبش مردمی کشور ایستادند.

در رابطه با "  موافقت نامه هاوانا"  

در 23 جولای 2016 فارک و دولت موافقت نامه آتش بس نهایی و خلع سلاح را امضا کردند و در 24 اوت موافقت نامه 297 صفحه ای نهایی ، که  باید به رفراندوم گذاشته می  شد منتشر شد . دهمین کنفرانس فارک که موافقت نامه را تایید کرد در 17تا 23 سپتامبر برگزار شد . 

موافقت نامه صلح در بر دارنده موافقت های بسیاری است که در 6 فصل خلاصه شده است . موافقت نامه روند خلع سلاح فارک در 22" محل انتقال – روستا"  و 6 اردوگاه  کوچکتررا فراهم می کند ، جایی که رزمنده های فارک جمع آوری و مدت 6 ماه در آنجا  می مانند و اسلحه خصوصی آن ها باید گرد آوری و توسط سازمان ملل نابود شود ، در عین حال 3 ماه بعد از آغاز اجرای موافقت نامه صلح بقیه اسلحه های ذخیره شده آن ها باید نابود شود .  

موافقت نامه انحصار دولت بورژوایی بر خشونت ، محکومیت مبارزه انقلابی  را تقویت می کند ، توافق و همسانی اجتماعی را ترویج وتعلق دست بالا به بورژوازی و دولت آن  را تایید و در تحلیل نهایی مبارزه طبقاتی را تضعیف می سازد .  

بعنوان مثال ، به روشنی نوشته شده است که :" دولت وفارک {...} با انحصار قانونی دولت بر خشونت و استفاده از اسلحه ... موافقت می کنند" (2) ، یک صورت بندی که ، با اختلاف هایی ، در نکات متعددی تکرار شده است . علاوه بر این ، موافقت نامه مورد توجه قرار می دهد :" دولت ملی و جنبش سیاسی جدید که از انتقال فارک به فعالیت سیاسی قانونی بر خواهد خاست ، ترویج آشتی سیاسی ملی با حزب های سیاسی و جنبش ها ، اتحادیه های کارگری ، نیروهای اساسی کشوررا بعهده می گیرد ."(3)

به عبارت دیگر ، موافقت نامه به موضوع های مهم مانند 8 پایگاه نظامی امریکا ، یا به مسئله بسیار مهم موافقت نامه امضا شده بین کلمبیا و ناتو در طی گفتگو ها در 25 جولای 2013 اشاره ای نمی کند.

حزب کمونیست یونان وبسیاری از سازمان های مردمی کشور ما ، دهه ها به همبستگی با مبارزه مردم کلمبیا و فارک بر خاستند. آن ها قاطعانه توصیف فارک بعنوان یک سازمان تروریستی را رد کردند و خواستار پاکسازی آن از لیست گروه های تروریست اتحادیه اروپا و نیز از بین بردن خود لیست شدند.  

حزب کمونیست یونان به رسمیت شناختن سازمان های چریکی فارک و جبهه رهایی ملی را بعنوان حزب های در حال جنگ ، آزادی کسانی که در امریکا زندانی هستندو بیش از7.500 زندانی سیاسی در کلمبیا ، اعاده حیثیت از کسانی که تبعید شدند را درخواست کرد . حزب  همبستگی همه جانبه با مبارزه مردم کلمبیا برای کلمبیایی بدون استثمار انسان از انسان ، برای صلح ، همراه با عدالت اجتماعی ،برای یک کلمبیای جدید ، که  در آن اراده وحق حاکمیت مردم ، بدون گرسنگی، اما با کار، مسکن، بهداشت و آموزش وپرورش برای همه  مورد احترام خواهد بود اظهار داشت .

ما قاطعانه با نیروهای بورژوازی و اپورتونیست که از کلمبیایی ها در راستای حمله به مبارزه انقلابی خود مردم استفاده می کردند مقابله کردیم . دشواری های بزرگ مبارزه دراز مدت ، به ویژه در شرایط بسیار منفی همبستگی نیروها ، که با تاثیرات ضد انقلاب و عقب نشینی موقت جنبش کارگری و انقلابی ، با بحرانی که در آن جنبش جهانی کمونیستی به پیدا کردن خود ادامه می دهد مشخص می شود ، آشکار است .

موانع ومشکلات اضافی که از حمایت بی دریغ امپریالیسم از دولت بورژوایی کلمبیا به وجود آمدند – از تدارک ابزار های جنگی مدرن ، از تحکیم همدستی بین دولت های بورژوایی و سازوکار آن ها در منطقه از طریق ده ها شبکه از اتحاد های بین کشوری و بین سازمان ها – آشکار هستند.

سبب های مشکلات بزرگی که مردم کلمبیا تحمل می کنند – سرکوب ، فقر و بیچارگی – ذاتی سامانه سرمایه داری، قدرت انحصار ها ، دولت بورژوایی ، حزب های بورزوایی و سیاست های ضد مردمی آن ها است. و این ها بعد از قرار داد دست نخورده باقی می مانند.   

موافقت نامه بر مبنای آن که آیا منجر به تغییر در اشکال مبارزه می شود ، چیزی که مسئولیت وتعهد هر حزب وجنبش انقلابی است تا بسته به شرایط و الزامات مبارزه طبقاتی در کشور خود انتخاب نماید، داوری نمی شود. موافقت نامه خاص با این که به هر حال  جنبش مردم کشور را در امتیازهای جدی و غیر قابل قبول به بورژوازی در گیر می کند  وقدرت آن ، که از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی خلع سلاح خواهد شد، بنا بر این بی طرفانه راه را برای رخ داد هایی که یا به گسترش سرکوب یا به تغییر کارکرد آن از سوی سامانه یا هردو آن ها به صورت هم زمان ختم خواهد شد فرش می کند مورد داوری قرار می گیرد.

همبستگی استوار جهانی با جنبش کارگری – مردمی کلمبیا

طبقه کارگر ، لایه های مردمی هر کشور باید منافع ، شعار ها و هدف های مبارزه خود را در مخالفت با سلطه سرمایه و قدرت آن ، در ستیز با امپریالیسم، برای حق  هرملت برای انتخاب مسیر پیشرفت خود به پیش ببرند. ضروری است رخ داد ها برای حفظ موضع قاطع در کنار جنبش کارگری- مردمی ، علیه هر هدفی برای بهره برداری از هر رخ دادی برای تشدید تعقیب و سرکوب به صورت سامانه مند دیدبانی شوند. ما همبستگی انترناسیونالیستی استوار خود را با مبارزه برای حقوق کارگران – مردم، برای لغو استثمار ، برای کلمبیای جدیدی همراه با مردم در قدرت اعلام می کنیم .

1- نوشتار" نیروهای مسلح کلمبیا – ارتش خلق 37 سال مبارزه برای کلمبیای نوین" اثر زادول زایز در کمونیست ریویو ماه ششم سال 2001 را بخوانید .

2- ص 70 موافقت نامه ( ترجمه غیر رسمی از  منشا اسپانیایی)

3- ص 72 موافقت نامه (همان)  

 

 

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: