نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-10-16

ی  25/07/1395 

 

 

јی ی ی

 ی ј ی یی ی ی یی

ی ǐیӘی*- ѐ : ی

 

јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1989-1997 ی ی یی . ی ی јیی ی ј یی یی Ԙ ی یϐ ی یی 捘ی ی јی ی . یی ی ی ی јیی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . " یی" یی ی ی . 

Ԑ ی یی یی ی ی ی јی ρ ی ی ی ݘ ی ی ј ی ی . ی јیی ی ی ی . 1990 یی ی ی ی یی  ی 1968-1974( ی یی یی یی یی ی ی Ӂی ی یی ݘ ی ی ی )  ی . 

1970 ی ی یی یی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ϐѐی ی ی ی ی ی  . ژ ی јیی ی یی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ј ی یی ی یی . 

یی یی

یی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی   یی ی ی یی ی ی ی  ی یی ی ǘ ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی јϐی یی ی ͘ . ی ی ی یی ی یی ی . 

ی ی ی 1968 Ԙ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . Ԙ ی ی Ԙی ی ی ی " ی " ی ͘ Ԙ . ی یی јی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ѐ Ș ی ی ی ی " ی" .

ی ی ی یی ی یی یی   یی ی یی ی ی ی . ی ی یی ی ی . ی ی ی . ی ی یی ی ی یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی . ی ی " ی ی" یی ǘیی ی ی. 

ی 捘ی ی یی ϐی ی ی . یی " " ی ی ی - ی ی јیی ییی ی ی ( ǐ ). ی یی ǘ ݘ ύ . ی Ԙ ی ی ی یی یی ј ی ی ی ی . ی ݘ یی یϐ ی ی ی یی ј ی ی ی ی юی ی   . Ԑ ی ی ј   یی یی " ю" ͘ ی Ԙ ی ی ی ی ѐیی ی ی ی ی ی . 

یی јیی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی . ییی ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی یی јی .ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .    

ی یی Ԑ ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی ј ی ی ی (ʎی) ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی . یی ی ی ی ی ی . یی ی Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی Ȑ یی یی ی .  

ی ی یی ی ی ј ی یی ی ی ی ی یǁ ǘ ی یی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ییی . ی ی ǁی یǁ 1994 ی ی . ی ی 1999   ی ی ی ی ʐ ی ی   . 

" ی ی"

ی یی ی ی ی ی ی . ی " ی ی" ϡ ǐ ј ی ی э ی . ی ی " ی ی ی" . ی ی ی یی ی јی ی .   ی ی ی ی ی   ʐ ی . ی یی 2002 ی . ی ی 2008 ی یی ی یی  یی ی Ӂی . یی ی 2008 ییی ی ی ی یی . ی ی ی . ی یی 2008 یی ی ی ǁی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . 

ی ی ی ی ѐ ی ی ی ѐ ی ی ی یʐی . ی Ӂی ی یی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی јی . ی ی ییј ی. ی () ی ی ی ϡ یی ی ی ی ǐ ی ی ی ی " " ییј ʡ   ی . 

ی ی ی یی یی . ی 1999 ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .

یϐی ی ی   ی ј ی ( ی ی ) ی ی ی ی ݘ . ی ی ی ј ی ی یی ʘی . ی ی یی یی ی ی ی јیی ی ی یی јیی ی ی .  

ی ی ی ی ی یی ی

ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ј Ȑ. ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ϡ ی ی ی ѐی ی ی ی ی یǡ ی یی ی ی .   

ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی" " ѐ ǁیی ѐ ی ی . ی ی ییی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ʐی ی ی ی ی ی ی       ی ʐی ی ی ی . یی ی ی ѐ ј ی ی ی ی ی . 捘 ѐ ی 捘 ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی ѐ یی . ѐ ی یی Ԙ یی ی ییی ی ی ی ی ѐی ی یی . Ԙ ی ی ѐ Ȑی ی ی ǐی ʐی ی . ی ی ی ǁی ѐ ی یی ی . ی ی یی ی Ԙی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . 

ی ی یϡ ی ی ی یی ǐ ی یϡ  ی ی ی . ی ی ی јی ی ی ی ϐѐی یی ی . ی یی ϐ ی یی ی ی ی ی یی یی ی ј ی ی . ی ی یی ی ی јیی ی ی ی ی ی یی ی ی ʡ ی یی јیی ی ʘ ی

یϿ

یی ی ی ی ی ژӡ ی یی یی ی ی یی ی ی - ی ی ی یی ʐی ی ی ی . 

ی ѐ Ȑی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ʐی . ј ѐ ѐی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی یی ј ی ی . یی ی ی ǘ ی ی ی ی ј Ԙ ی ی. ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ʐی ј ی ی .   

ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی Ә ی ی یی ی ј ی ی ی јی . ی ی ʐی ی Ԙ یی ی ǘ ی ی یی یی ی ی   ی ی ی ی. ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ϐѐی ی ی   Ԙی ی .

یی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی :" ی ی ی ی ǁی یی ی ی ی یی ی ی ." ی ی ی ی یی ی ی ژ ی ی ی . ǡ یی ی ی ی ی - ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . 

یی ی ی ی ی یی . ی ی ییی ی ی یی ی ی ی . 捘ی ی ǘی ی ی ϐی ʘ ی ی ی ی ی ی . " ی " ی ی "ی "  ǘی ی ی . 

ی ی

یی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی "ی" ی . јیی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ј یی ی ی .  یی ی Ӂی ی " یی" ی . ی ی ی .ی یی ی ی . یی ی " ی" ی ی ی ی Ә Ӂ یی ی ی ی ی ی ی Ґی ی . ی یی - ی ی . 2014 یی ی " " ی ی ی ی ی ی 2015 یی ی ی یی Ӂی ی .     

ی یی یی ی   " ی یی" ی یی ی ʘ ی یی . ی ی ǘی   ی јیی ی. یی ی ی Ӂ ی یی Ԑ ی ی ی ی ј . ی ی ی ی ی . " ی  یی ǘ ی یی ی ی ǘی ی ی " .  

јی ӡ ی ی ی . јی یی ی ی ی ی ѐ ی ی یی ʘی ی . ј ی ی یی یی یی ی ی ی ѐ ϐѐی ی ی ی ѐ ی . ی ی јیی ی یی Ԙی ی ی ی јϐی یی یی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ژ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǘ . ژ ی ی ی ی یی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ʘی . Ԙ ی ی ی یی یی ی ی ی ѡ ی ی یی .

ی یی ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی یی ی ی ی ݘ ǘی ی ی ی . ی ی јیی   ی ی ی .     

ی ی  ی ( ی ) یی ی ی یی یی ی ی ییی ی یی یی ی . 

ی ( ی) ی . ی 2015 یی یی ی . ی یی ی 95 ی ی ( ی ی ѐی ی ی Ԙ ).  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی . 

یی یی ی :" ()  ی ی یی ی ی ی ییی ی : ǘ ی ی یی ی یی ی ی " ѐی ی " ی ی ی ی ǘ"

ی ی

یی یی ی ی ی یی ی ی ј ی ی یی ی ј ی ی ی یی . ی 1990 2000 ј ی یی ی ی ی یی ی یی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی . یی  ی ی- ی ѐ ی ی ی ѐی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی Ȑ ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی . 

ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی . ی ی ی ی 1990 ی ی ی ی یی ی ی ј ی . ی ی ی ی ی ј یی ی ی یی ی 2000 ی ی ی . ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی . 

ی ی ی ی ی ی ی - ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی . ی ی 1980 ی ی ی ی ی یی   ی . 

ی ی ی یی ی ی   ی یی ی ی ی ی ی . ی یی ی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی یی ݘی ی ی ی ی ی Ґی ی   ی   .  

ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی Ȑ ی ی Ә ی ی ǘیی . ی ی ǘ ی ی ی ی ی 2000 ی ی ی ی Ȑی یی ی . ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی Ȑ ی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی   ی .

ی ی ی

ی یی ی ی ی ی ی یی ی ʐی یی . ی Ԙی ی ی یی ی ی ی ی ϐѐی ی . ی ی ی ی ی 2000 ی ی . ژ ی ی ی ی یی ی ی ی . یی ی ی " ی ی یی . یی ی  یی ی ی .  یی ی ی ی ی () یی  ی ی . ی ی ی ی ѐی ی ی ."     

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی یی ()  ی ی . ی ی ی ی ی ی یی . یی ی یی ی ی ی ی ی ی . 

ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی یی Ԙ ی ی ی ی . 

ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǘی یی یی .  ی ی ی یی ی ی   ی ی . ی ی ییی ی ( ی ی ی ی ) ی یی ی ی "  ی ی ی" 

یی ی یی ی ی   ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی Ӂی یی ǐ ی یی یی ی یی یی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی : ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی یی   ی ی یی .

یی

ی ی ی ی یϐ ј ی ϐѐی ی ی ی ی   ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی . ј ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی یی یی   ی ی ی .  

ی 1950 ی ی ی یی ی ͘یی ی ی ی یϡ ǐ ͘یی ǘی ی ی (ی ی ی) 1990 ی ی ی ͘ . یی ی ی ( ی ی ی ی ی) ی ی ی یی ی ی    یی ی یی . 

捘ی ی ی " ی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی . ی ی ی ی Ґ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ԑ ی ǘی ǘ Ґ ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی . ی ی  ی ی ی ..."   

ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . یی ی ی ی ی    . ی ی ی یی ی ی ی ϐѐی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی)  ی ی јی ی .

ی ی

ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی یی ی ی یی ی ǘی ی ی 捘ی ی ی ی " ی" ی ی یی یی . ی ی ی ی یی ی ( ی ی ی ) ی ی ی .یی یی ی ی ی ی ی Ȑیϡ یی ی ی ی ی ϐѐی ی ی ی ی ی ی . ی ی Ԙی ی ی ѐ ی ی ی ی ی . ی ی یی "ی ی یی" Ǎ ی ی ی یی ی ی ی (ی ʘ) юی ی э Ș ی ی ی ی. 

ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . 

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ϐی Ԙ ی یی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی Ȑ Ȑ ی ی . ی ی ی Ԙی ی ی یی ی ی ی .

یی یی ی ی јی ی یی ی ی ی ی ی " " " یی"  یی   ی юی ی ی ϐѐی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی . 

ی ی јی ی ی ʘ ی ی юیی . (јی) یی ی ی ی ی ی یی ی ی ʘی ی . ی ی ی ی ی ی ј ی . ی ی  Ԙی ی ǐی ی ی ی ی ی ی .   

ی 2008 ی ی ی یی ی یی ی Ԙ . ی ی " یی" ی . ی ی یی ی یی ی ی ѐ ǁی ی یی ی ی . یی یی ی ی 19 ی ی ѐی . ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی یی ی ی . ی ی ј ی ی ی ی .

      ǐیӘی Ϙی یی ی ی ی ی ی Ә

http://eng.globalaffairs.ru/number/Marxism-in-the-Post-Globalization-Era-17694

 

Ґ

ی ی: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: