نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-07-02

ی  11/04/1394 

 

 

 

یی: یی

  ی

䝍 یϡ ی ی 坁ی ییǻ یی ی ی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ȁ.

( 坘 ʝی ی یی) ی ʝی ی ی ی ی ی یی یی 坁ی ی ی 23 2016 . ǐэ ی ی ʝی ی ی یی ی 坁ی . ی یی 坁ی ی ی . ی ی ی ی ʝی ی ی ی ی ی ی. ǘ 坘 ی ی ʝی ی ی ی یی ǘ ǘ یی ی . ییϐی ی ǘ ی ی یی ǘ Ԙ ی ی ی ی ʝی 坘 ی ی ی ی یی یی ی ی 坘 ی ی ی ی Ԙی . ی ǘیʻ 坘 ی ی یϻ . ی ی ی ی ی 坁ی ȁ ی ǐэ یی یی ی ی 坁ی ی ی ʝǐی ی . ی.

 • ی  ی ی ی یی ی ی 坁ی ی ی یی ی یی ی ی ی یʡ ی 坁ی ی ی یϐ () . یی ی یی ی یی 坁یی ی 㝍 ی یی .

یی 坁ی ی ǐ ی ی ی. یی یی ی ی. یی یی ی ی㝐یی ی ی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی یییی ی ی ی ј ی یی ی ی ی ʡ ʡ یی ی ј ی Ͽ

یی 坁ی ی ی یی ی 50 { ی} ی ی. ی ی ی ی ی یی یی ی ی ǘ ی ǘ یی ی ی ی ی ی .

یی 坁ی ی ی یی ǘ Ȑی ی ی ی ی یی ǘ 坁ی یی . ǐ یی ی 坁ی ی ی ی یی ی ی 坁ی ی ʘ ی ϐ ی ی . ǐ ی΍ی ی ی ی ی ی 㝁ی Ȑیی یی 坁ی ی ی ی 坁یی ی ی .

ǐэ ی ی 27 Ҙ ی ی ј ʝی یی ی یی ی . یی ی یی ǘ ی ی ی 50 Ș. ی ی یی یی ی یی ی ǘ یی . ی یی ѐی ǘ یی یی ی Ȑی ی ی ǘ یی یی ی ی ی ی. ی ی ݘ ی. ی ی ی یی یԝ .

 • 坁ی ی یԝ ی ی.

 • ی ی یی 坁ی ی ی 50 ی یϡ ی ی ی ییی ی .

ی ی 50 ی ی یی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ʿ ی ی. ی ی 䝍 ی یی ی ی ی 50 ی ی ʝی ی ǐ . ǐ ی یی ی ی ی Ȑی ی یی ی ی ی ی ی. ی 50 ی :

 • ی ی یی .

 • ی ی ی ییی ی . ی ییی (Council of Europe) ی ی ی ی ی ی یی ی ǘ ی. ی ǘ ی ی 218 ( 3) یی [1] Ȑی.

 • ی یی ی ی یی ی ǘ ǘی یݝ[2] ی ی.

 • ی یی ی ی ی ی ی یی . ی ی ǘ ی ی ی ی ی . ی ی ی (ی ی ی ǘی ی ).

 • ǐ ی ی ی ی ی ی 49 ی ی ی .

䝍 ی ی ی ǐэ یی ی ی ی ی یэی ʡ ی ʝǐیی ی . ی 坁ی یی یی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ǘی یی ی . ی ی یی ی ی ی 坁ی ی ʝی ی یی ǘ ی ی 50 ی ییی یی ی ی ی . ی ی یی یی э ی Ș یی ی ی ی ی. ی ی یی ی 50 یی یی ی ی ی ی. ی ی 50 ی ی 䝐ی ј ی ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ی 50 یی یی ی. ی ی 坁ی ی ی ǘی ی ی ی یی ی ј یی ی (ی ) یی ی یی {ј یی } ی ی ی. ی ی یی ǘی ی .

 • ј ǡ

 • ј ی

 • ј ѡ

 • ј .

ی ی ј ی ی یی ی ی Øی .

ی ی ی یی ی 坁ی ڝی ی ی ی ی یی Ȑیی.

یی یی یȝی یی 60 1957 ǘ . ی یی ȁ ی Ȑی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 㘝ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی Ϙی ی 20 ʝی یی ѐی ی . ی ی ی یی ی ѐ 1929 ی ی ی ǡ ی ییی ی ی ی ی. Ԙ ی ی ی ی یی ی ی 1939 1945 یʝی یی ی یی . یی ی ی ی . ی ی یی ѐییی ی ی ی ԝ 㘝ی ی ی ی ی ی 1951 یی . ی ی ی ی ی ی ی یی . ǐ ی ی юی ی یی ی ی ی ی . 㘝ی ی ی ی یی ی ی ی ǐѐ ی ی ی ی یی ییی ی . یԝ یϐ ی ییǡ ϡ ی ѐ ی ی ϡ ǘ 1957 ی ی ی ǻ[3] . ی یی ی ی یی ǻ[4] . ǐэ ی ی ی ی یی ی ی ی یی . یی ی ی ی ی ی ی. یی یʝی ی ی ی ی ی ی. ی Øی یԝ ی ی ی ی یی 䝐 ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی. ی ی ی یی یی یی ی ӝی Ԑی ی. ی ی ی ی ی یϘϐ ی ی ʝی ڝ یی . ی یی ی یی . یی 1992 ی ی ی ی ی ی ی Ȑ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی یی یی Ȑی. ی ی ј Ԑی ییѡ ی ј یی ی ی . ی ǐ ی Ϙ یییی ی یی یϡ ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ј Ԑی ی یی ی ی. ی ʝ . یی ی Ϙ ی ی یییی ی Ȑی یی ی ی یی Ȑی ј Ԑی ی یی Șی. Ԙ ی 㝍 ی ی ی یی ی یی ی ʝی یی ی.

ی ی یی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی (Fortress Europe) ی ی.[5] ی یی ی ǘی ی ی یی یی ی ی ޝ ی ی .

ی ی ی ی ی یی ی ی یی ѐی یʝی ی ی ی ی ی.

یی یی ǘ ی ی ی ی ی 坁ی ǐэ ی ޝ ی ی یی یی .

ی ییی ی ی ی ی ʝǐی یی ی 㝍 ی ی ییی ی . ی یی ی ی ی ی یی ی ی. ی ǐэ ی ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی یی . ی ی ی ی.

 • یی ی ی ی ی ی ی .

 • ݝ ی ی ی ی یϐ یϐ Ȑی.

 • یی ی یی ی ی ی یی ȁ. ی ی Ϙی ی ی ی ی ی 坐 یی ی.

 • ی ی ی یԝ Ȑ. یی ی ی ϻ ی ی ڝی ی یی ی یی ی .

ڝی ی یԝی ی ی ǻ[6] ޝ ޝ یی ی ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی یԝ ی ی ȁ. ی ی یی ی ی ی ی 2011 یی یی ی یی ی ی 128 ی یی ی 2011 17% یی یی ی ی 106 . ی ی ǐ 䝐 یی ی یی ی ی ی ی ی یی 䝁ی ی ی Ϙی ʝ یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ʝیی ȁی. ǐ ی ی ی ǘی ی یی ی ی ی .

ی ی ی یی . یی یی ی ی ی یی ی (ј ϡ ϡ ی یԡ یϡ ϡ یی Ӂی) یی ی یԝی ی یی ی.

ی یȡ یԝ ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی . ی ی ی یϐ یی یی . یی Ͽ

ǐэ یԝیی ی ی یی ی ʐی یی ی یی ی 50 یی . یییی ی ی ی ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی 50 ǘ ی ǘ یی ǘی ی. ی ј یی ی ی ی یϡ ی ی Șی. ی ی ی یییی ǐ یʻ یԝی ی ی ی 坁ی ی یی ی. ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی ی یʝی Ȑ ϻ. ی ی 坍ی ʐی э ی یی Ȑی ی ی ی ی ی یی Ș ی ی ی ی ی ی Ϙی .

یی ی ی . 䝍 ی ی ی . یی ی ی یی ی ؝ ی ی ی ޡ ی ǡ ی ԝی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی یی . ی یی ی ی :

 • یی یی 坁ی ی Ȑی. ǐэ ی 䝁ی ی یی یی ی یی ی ی ی یی ی ǘ . یԝ یی 坁ی ی ی یی ی . یی یϐ یی یی ی. ی ی Ә ی ی ی ی Ә یی 坁ی ی . ݘ ی ی ی یی ی یی ی .

 • ǐ ی ی ϡ ی ی Ș یی ی Ȑی یی یی . ی ی ی ی ی Ȑی. یی یی ی ی ی ی . ی ی. ǐیی یʝ ی ی ǻ یی ی Ȑی ی ی ј ѻ ȁی. ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی . یی یی ی ی ی ی یی یی یԝ . ی ی ی یی ǡ ی ی ی یی یʝی ی .

ی 2000 2014 یی 15 21% ی坐ی ی ی یی یی . ǐ یی ی ی ی یی ی ی坐 ی ی یی ی ی . ǐ ی䝍ی یی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ј ی. ی ی ی ی ی یی ی 3.6 % ی یی 000520 یԝ .

ی یѡ ی ی ی 12% ی یی یی ی ʝ 7% ی ی . یی ی ی. ی јی یی ی یی ی ی 250 یی ی Ș یی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. 2008 ϡ ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ʝ . ی ی ی ی ی ی ی . ی坐ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی Ӂ坐ی یی 䘝 ی ی坐ی یԝ . یی ی ی ی ی ϡ ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی . ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی ی ی ی ی ی. ǐی ی ی ی یی ی ی ی ی ҝی ی јی ی ی ی . ی ѐی: ی یی یԝ یϿ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʐی . ǐ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ϡ یی یԝ . ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی . ی یی ی. ی یی یی ی ی یی. یی ی ی ی ی ی ی坐ی ی ی یԝ ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یԝ . ی 䝍 ی یی䝘ی ی ی坐ی ی ʿ

یی ی 䝍 ی ی ی ی ی ی坐 یی ی ی ی ی ی坐ی . ǐ ی ی ی 2015 ی 1997 ی ی یی ی 2015 ی 1997 ی 50% ی. ییی ی 坁ی ی Ԙ ی .

ǐ ј یی ی ȁیϡ ی ی یی یی (ی یی ی ی ی ی) ی ی ی ј یی ј ی یی . ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی坐ی یی ی ی ی ی ی ییی ی یی 坁ی ی ی Ԙ .

ی ی坐یی:

䝍 ی ǐ ی ی یی ی یی یی یʡ ی ی ی ی ی ی ی یی 坁ی ی Ȑی. ی ј ی 2.7 یی ј ی 400 ی ϡ ѐی ی یϐی یی ȁی. ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی یی یی ی ی Ԙᝐیی ی ی ی یʝی ی . ی ی ی ݘ ی یی یی ی یԝی Ԙ ی یی 坁ی ی Ȑی. ی ی ی ی 坁ی ی ʎی ی ی یی . یی یی ی Ȑی یی.

Michael Roberts: Brexit: Stay or Leave

Michael Roberts: The impact of Brexit

Michael Roberts: Brexit, China, the Fed and the Global Recession

David Allen Green: Can the United Kingdomm Government legally disregard a vote for Brexit?

The Institute for Fiscal Policy: Brexit and the UKs Public Finance

ییӝ

[1] Treaty on the Functioning of the European Union

[2] Qualified Majority

[3] European Economic Community

[4] European Union

[5] ی ی坐ی ی ی یی ی 30 јʝی ǁی ی坐ی یی ی ی ی ی . یی ǐ ی یی ی ی ϡ ی ی ی.

[6] European Economic Association

э : یی

ی ی: Balatarin ϐی ی:Azadegi  

     Ґ

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: