نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-11-30

ی  09/09/1394 

 

 

ѐ 흐

Ӎ: ѐ

یی

ی ی .  ٩٢ ی ی ی ی ی یӝ . ȡ ʝ یј ѐ ϐی ی ی ی ͝ ݝی یʝی یی یی. ی ی ی ی ی یј ی ی ԝیی . ԝیی Ԙ ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٨٤ ی ی . Ӎی   ی ی ی ی یʝ . ی ی ٨٤ ی ͝ ی.   ی ͝ ی یѐیی ی یی یی ͝ ی ی Ԙ ѡ یѐیی . ی ی Ȑیی јی ͝ ϡ ی . ی јی یʝی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی э یی ی. ی ʝ ی یی:

  ٢٠ ی ی یϡ ی ی یی ی ی یی ǐ ʡ یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی یی ی Ȑی ی .
ǐ ی. ی ی Ԙ . ی Ԙ . ی ی ی ی .
ی ی یی ی ... ϡ ی ییی ی ی . ѐ ǐэ ی یʝیی ی ی ی ʡ ی ϡ ی ی ی یʝی ی . ϐی ی ی ϐی ی . یی ی ی ی јی ی. ی ی ݘ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ʡ ǘی ی ی ی ی Ϙی ی .
ی ʝ ی . ی ԝی یی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ʝی ʡ ی. ڡ ʝ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ʝ ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ʘ ی ی ی ی . ی ی ی ϡ ی ١١ یی یی ی ѐ 捘 ی ی ییی ٨٤ . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی. ی ی ٢٠١٤ ǘ јیی یی ی ٩٠ ی . یی ی ی یی јی یی ی ی ٤٠ ی ѡ ی . ی ی ی ١٥٦ ١١٥ ی. ی یҡ ی ١٧٧ ١٤٤ ی. ی یی ی ʝی ییی ی ی ی ی ی یی ی.  ی یی .
  ی Ԙ . ی ی ی ϐی ϡ ی . ٨٤ . یی ٩٥ ی ی ی . ی ی ʿ ی ی ی ی ϡ ی Ș ی ʿ
ݘ ی ی ی ʘ . یʝ ʝ ی ی . ی ی ی . ی ی یϡ ی . یی ی ی . ییǡ ی ѐ Ǻ ی 坘 . ی . ی ی ʝ . ی ی ی. ی یی یʝ ی ϡ ی ی. ی ی ʡ ی یی . ی ی . ی ی ( ) ݘ ی.
ی ǡ Ԙ ʺ ی ی ی ی. ݘ ی ی ی ی ˝ی یی ی ی یʝ .
ی ی ی یی ی ϡ ی ͝ی یی ی ϡ ی ј ی ϡ یی ی ی ی. ǐیی ϐی یʝی ی ی ی. ییی 坘ѝی ϡ یϐی ی ی ی ی ی. ی . یی یی ی ی . ی ی . ی یʝ ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ݝ ی ی ی. ی . ی ی یʝ ی . یی ͝ ی ی Ԙ ѡ یѐیی . ی ی Ȑیی јی ͝ ϡ ی . ی јی یʝی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی э یی ی. ی ی ϐی ی . ی . ی坐ی یی ی. ی ی یی ی坐ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی坐ی ی . јی ϡ ی ی ی .
  یی 흐 ١١ یی یی ی ѐییی ی یϡ یی یϡ ǐ ی یϡ ی ١١ یی یی ی . ی یی . ی ی ј 坝. ی ی 坝 یی ϐی ی ی . ی ی ی Ͽ
ѐی ی . ی ی Ԙ یی ی ی Ґ ی. () ی یی ی ی ی ی یی ی ی ʡ . ی یی یی ϡ ی ی ԝیی ی Ȑیی ی ی Ȑی ی ی ʡ ی ی یی یϡ ی ԝ. ی ی یʝی ی ی. ی ی ی یʝ Ԙی ی یϡ ی . ی ی ԝ Ԙ یی ی یی یϡ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی . ی ی ی ݘ ی ی ϐی ј یϡ Ԙی ی ی ! ی ی ی ی ی ϐی ј ϡ ی ی ԁ ی! ی ݝ ی ی ی ی . ی Ԙ ǐ ١١ یی یی ی ی. ی ی یی ی ی ییی ی. ی ј ی. ( یی ی یی ی ǘ ی ی ݝ ی ی ی ی ی یϐ ی ی ی ѐ ʝ ی . ѐی ی ی- ی- ی ی یی ی ی ی ʝ ی یی ѐ ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 䐝ی ی ی ی یی ی . ی یی یی ی ی ی یی ی ݝیی   ی یӝ . ǐ ی یی ی ϐی ی یی ѐ ی ݝ ј ϡ یی ! ی ی یی ی Ͽ ی ی坐ی ی ی ی یی ی . ی ی ݝ . ی ی ی ϐی یʝی Ԙی ʡ Ґϡ یی. ی ی یی ی ی ی. ǐ ی (ی) ییϡ یی ییی ! ǐ ییی ی ی ϡ Ȑی ی ј یی ی ی ی ϡ یی.
  ی 䐝 ֝یی .
ǡ ی ی Ȑیی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ʺ ǐ یی یی ʡ . ȡ ییϿ ی ی . ی ی ی ی ی Șی ی ی. ݘ ی ی ʡ ی ی.
 ǐ ی ی یϡ ݘ یی ی ی ی ی ی ͝ ی Ͽ
ȡ ی ی ی ی . یی ی یی ʡ Ԙی . ی ی ی . ی ی ی . ǐ ݘ ی ی ی ی ی ی ʺ ی یی ی . ییϡ ی ی یϐ ی . ی ی . یی ی ی ی. ی ی ی ǐ Șϡ ی ی ȝیی ی ی ʝیی . ی ј ی. ی ی ی ی ی ی ی یی Ȑی ی ی ʝیی ی ی ی ی ٨٤ . ی . ی ی یȐی ی ͝ ی ی ǘی ی ی. ٨٤ ͝ ی ϡ ی .
 ی ی ییϡ یی ٨٤ یی ٨٨ . ٩٢ ی . ͝ ی ϡ یی ǘی ی ی ی. ٨٨ Ԙی ی ʡ ی с . Ԙی . ی ǐ ی یϡ Ԙ ی ی ی ͝ .
یʿ
 یی ی ی ی یی یی Ԙ . ͝ Ȑ یی . ی ϡ Ԙݝ . ی ǐ ی ی ی ی ͝ یی ی Ͽ
..
 ی ی...
ی ی ی ѐی ˝یی یϡ ͝ ی ی . ی .
ی (͝) یی . ی ی ی ی ی یی یی ی ی ݘ ϡ یی. ی یی ی ی ی ی ݘ ی . ͝ ی یی یی یʝی یϡ . ی ی یییϡ ی ی . ی ی ی ی . ǐ یی ی ی ی ی ییϺ یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ʘی ی ی Ȑی ی ی ϡ ی ʝ . ی ʺ ǘ ѐ ی.
یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی㝐یی ی.
ی ی ی ی ی یی. ی یϺ یی ی ی ی ی ϡ ی ی. یی 坝 坝ϡ ی ی ی ȁی. یӝ . ͝ .
  ی یی...
э ی...
 ǐ ی ڝ یی ی ی ی ی ی
ǐ ی ی یی ی ی ی یی ϡ یی ی Ͽ Ͽ ǐ !
 ی ی!
ǿ . ی یی ی Ϻ ی ϡ ǘی ی.
 ی ԝی ϡ ی ی .
. ی ѡ ی. ǐ ی یی یی ی ϡ ی . ی ǐ ی ǘ ϡ . ǐ ی ǘ ϡ ی ی ی. ی ی ی یی Ȑی ی ͡ ی
 ی .
. ی Ȑی ی ی ی ی ی یی ی ی͡ ی یϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی یی Ȑی ی یی ی یی ی . ی یی ! ی ی.
  ی ییϡ ...
ݝی یی . ی ݝی یی ȘϺ یی یی یϡ ی ی.
 ݘ یی ی ǡ ی یی ی ی ی ی ڝی Ϻ یی ی ی یی یی ی . . ی . ݘ یی ʎی ͝ ی ی Ͽ یѐیی ی. ݘ یی ی ی .
یی ی ییی . ی یی . ی ی ی یʝی ͝ ییی ݘ ی ϡ یѐیی ی ی ǐ ی Ԙی ی ی ی. ǐ ی ݘ ی ϡ ی یی یی ǐ ی ی ی ϡ یѐیی ی ی یی. ǐ یی یѐیی ی یی. ٩٢ ی ی ی ی. ی ی .
  ی یѐیی Ԙ ی یϡ 䝘ی ی Ԙ یی. ژ . ی. ǘیی Ԙی ی. ی ی ͝ . ݘ یی ͝ ی ی ی Ȑی یѐیی ی ی ی ی ی..
ی . ی ی ی ی. ǐ ی ͝ ی ی ی ی ϡ ی ی یѐیی ..
  䝘ی ..
Ԙ . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی یی ی . ی یی ی ͝ یی . ی ی ی ی ی ی Ԙ . ǐ ی یی ی یی ی یی یϡ ی ی ϡ ی ی ی. ی ی . ی ی .
  ی ӡ ݘ یی ی ͝ ی ی یی Ͽ
یی ! ی ی . ǐ Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی یʝیی ی ی ی . ͝ ی Ȑی јی ݘ ی ʡ ی یی یی. ǐ ͝ ی یی ǐ ی یی. یی یѡ ی ی ی ی یی. ǘی یی یϐ ی ͝ .
  ی Ԙ ȐیϿ
ی
 یی ی ی ǘی یی یی یی ی ی ǘی ی ی ی ی..
ی ی ی . ی یی ی ی . ی ǘی ϡ ǐ ی ی ی ǐ ی ی ی! ی یی ͝ ی Ȑی. ی ی ی Ȑϡ ی.
  ی ǘی یʿ Ȑی ی ǐ ی ی ی ی ی ی 㝘 ی ی ی ǐ ی ϡ ی . ǐ ǘی یی یی یی . ی ʎی ی ..
ی ی ǘیی یی ی ی Ȑیی ǐ ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی . ی یییϡ ی ی یی ǘی Ș ی . ݘ ی ͝ ی ی ی ی یی ٩٢ . یی ی 坘 ی. ی ی یѐیی . ی ی یی ی ʡ ی ی ی ϡ ی ی . ی ی ی یی . ǡ ی یی ی یی ی Ґیی ی ی ی..
  ʎی ی ǘی ʿ
. . ی یی ی ی ی. ی ǘی ʡ ǐ ϡ ی ی ی .

794

 

ی ی: Balatarin ϐی ی:Azadegi  

     Ґ

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: