نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-07-24

نویدنو  1/05/1394 

 

تاملی برکاربرد شبکه ها ی اجتماعی درمبارزه طبقاتی

محمد چابکی

با توسعه فناوری جهان در قرن بیست و یکم ، و پیدایش شبکه های اجتماعی ، که محصولات و ابزارهای سرمایه مالی جهانی درآن نهفته است ،این شبکه ها تحت کنترل کسانی قرار دارد که از امکانات مالی فراوانی برخوردارند. آن ها از تکنولوژی مدرن و پیشرفته به صورت ابزاری در مبارزه طبقاتی ، و به منظور جمع آوری اطلاعات درامور کشور ها و جنبش های اجتماعی واشخاص حقیقی وحقوقی (در راستای هدف خود که) صرفا برای جاری بودن پول و سرمایه (در آن )ذینفع اندبهره می گیرند ، وتمامی تلاش شان جلوگیری از رشد جنبش مردمی و حضور توده‌ها در صحنهٔ سیاسی و بازسازی بدنه اجتماعی کشورها ست.

سرمایه سالاران جهانی پس از تخریب اتحاد شوروی تاکنون با استفاده از شبکه های اجتماعی  موفق به تغییر چندین رژیم سیاسی در کشورهای مختلف شده اند. انقلاب های رنگینی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی سابق و دیگر کشورها رخ داد، در واقع نمونه ای از کاربرد شبکه ای سرمایه سالاران جهانی با استفاده از قدرت شبکه ای نرم است ، که موفق به تغییر رژیم های سیاسی در کشورهای عربی ، کشور هایی چون لهستان ، گرجستان، چکسلواکی ، مالداوی و اوکراین گردیده اند .( در اوکراین خون ریزی وجنگ برادر کشی هنوز هم ادامه دارد). در تمامی این دگرگونی های سیاسی استفاده ابزاری ازشبکه ها (برای انحراف) درافکار عمومی نقش برجسته ای داشته است ، که سبب تغییر در ارزش ها و الگوهای رفتاری رژیم های سیاسی حاکم برکشورها گردیده و ازاین طریق با ایجاد بی ثباتی سیاسی در جنبش‏های مردمی ، قدرت سیاسی جابه جا شد.

نقش تخریبی سرمایه سالاران جهانی 1% درصدی ها با انواع اسب تراوا ها, درجنگ نرم شبکه ای یک هدف را دنبال کرده ومی کنند وآن ایجاد مانع  در برابر صداهای (اعتراض) بی تریبون زحمتکشان از دنیای واقعی به دنیای مجازی واقعی می باشد . چنین ابزاری امروزه با اشکال مدرن و پیچیده تری ادامه دارد و ادامه خواهد یافت ، چنان که هم اکنون زندگی واقعی و مجازی به گونه ای پیوند یافته است که گوئی در صحنه مبارزه طبقاتی دوستان آرمانی و دشمنان طبقاتی رو در روی هم دریک واقعیت انکار ناپذیر درمقابل هم قرار گرفته اند ، و ما همه روزه در صفحه های فیسبوک فردی و گروهی و وبلاگ ها و در تارنگاشت ها وغیره و در بحث های رویا روی اسکایپ واطاق های پالتاک وغیره به خوبی مشاهده می کنیم که ,هر گروهی به تناسب بینش اجتماعی و خط سیاسی و ایدئولوژیکش دنبال یار گیری است و به مواضع یار فیسبوکی وشبکه اجتماعی اش به تناسب آگاهی اجتماعی و ذخیره علمی و دانش سیاسی اش به اطرافیان شبکه دوستی امتیاز می دهد "لایک" می زند و به "اشتراک"  می گذارد ،  تا برای جذب نیرو امتیاز بگیرد. هم اکنون احیاء شبکه ها به اشکال مختلف توسط اشخاص و گروه ها وشخصیت ها با مواضع ویژه ای به منظور پیشبرد هدف های سیاسی درحال گسترش است . امروزه تنوع مسائل سیاسی روز مانند رعدو برقی در حال آمد و رفت و درعین حال پیچیده ترمی شود, موضع گیری ها درلحظات تاریخی و دریافت دقیق و درست آن  نیاز به درک کامل مبارزه طبقاتی دارد تا بتوان از پدیده های پیچیده اجتماعی تضاد اصلی ,عمده وغیر عمده را تشخیص داد. کارگردانان اصلی سرمایه با برخورداری از منابع وسیع مالی – اطلاعاتی – فناوری تبلیغاتی ، روزنامه ها ، رادیو و تلویزیون ها و سایر شبکه های اجتماعی از جمله  اینترنت ، فیبسوک ، توئیتر و غیره و با کمک نظریه پردازان سرمایه که با آگاهی کامل و دقت موشکافانه از ابزارهای رسانه ای استفاده می نمایند ، آنرا به سود منافع خویش سمت وسو می دهند . مطالعه اطلاعات ساختار « مناسبات» دوستانه و فعالیت شبکه ای 10 میلیون نفر از کاربران « فیس بوک» در آمریکا این نکته را مورد تأیید قرار داد که لیبرال ها و محافظه کاران از لیست خبری خود عمدتا اطلاعاتی را دریافت می کنند که با دیدگاه های سیاسی آن ها هم خوان است برخی از جامعه شناسان این امر را خطر بالقوه برای دمکراسی می دانند، که در قطب بندی جهان تک قطبی  بدان  یک طرفه نگریسته می شود.

درطرف دیگر روشنفکران آزادی خواه و انقلابی نیزبه منظورتشخیص منافع طبقاتی زحمتکشان با سازمان یافتگی درعمل با خنثی سازی و ضد تبلیغ بورژوازی و نظریه پردازان امپریالیستی در شبکه ها نقش بزرگی را ایفاء می نمایند که نقش فعال روشنفکران احزاب کمونیست در کشورها به تناسب فشار ارتجاع داخلی وخارجی از اهمیت واولویت ویژه و تعیین کننده ای برخوردار است . نقش احزاب مترقی در دنیای مجازی عرصه دیگر فعالیت های سازمان یافته حزب طبقه کارگراست که واقعیت های زندگی ومبارزه این احزاب را به خوبی  نشان می دهد که چه کسانی دوستان واقعی مردم هستند و چگونه می توانند  نقش خود را نه تنها درعرصه کاری  بلکه درعرصه مجازی نیز ایفا نمایند.

در میهن ما ایران سرمایه داری انگلی و بوروکراتیک نظام حاکم با روبنای قرون وسطایی و حاکمیت استبداد مذهبی که در واقع مواضع هارترین جریان سرمایه را,با استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی برای بی اعتبار ساختن سیمای واقعی زحمتکشان در وجود رسانه های تاثیر گذار چپ , ازهر گونه ترفند ها ی تبلیغی - ترویجی  تحت عناوین مختلف درنفی ایدئولوژی تابناک بخشی از چپ - که در تاریخ 100 ساله حزب طبقه گارگر ایران است - را نشانه می گیرند واز قربانیان جنایت خویش در شبکه های اجتماعی و رسانه ایی هر از گاهی به دل خواه خویش خاطراتی را احیاء و مهندسی می کنند تا به زحمتکشان القاء کنند که , سرمایه داری یگانه راه رهایی است ، و نباید در صف احزاب مترقی که مدافع منافع زحمتکشان بویزه کارگران اند قرار گرفت. همه این تلاش های بورژوازی برای پنهان نگاه داشتن سیمای واقعی حزب طبقه کارگراست .بی دلیل نیست که احزاب مترقی و آزادی خواه کشورمان در طول تاریخ علی رغم قربانی های بی شمار چه در زمان استبداد سلطنتی و چه در زمان رژیم ولایی غیر قانونی اعلام می شوند . درچنین شرایطی است که اهمیت شبکه های اجتماعی بعنوان ابزاز تبلیغی مورد توجه قرار می گیرد .باید تاکید نمود که کمونیست ها هرچند صحنه اصلی مبارزه را همراه با سازماندهی در کنار توده های کار و زحمت در دنیای واقعی  و در مصادف با دشمن طبقاتی واقعی خویش پیگیری می کنند ، اما در سیر مبارزه طبقاتی همیشه از تجدد و پیشرفت علم و تکنولوژی استقبال نموده و برای هموار ساختن مبارزه طبقاتی ازفناوری مدرن استفاده می نمایند .

آیا می توانیم بگوییم که فناوری شبکه های اجتماعی نسخه دیگری از ماشین های نخ ریسی است و یا برای نخ ریسی ومنافع ونیز برای انقلاب مفید است ؟ و یا یک سازوکار کنترل اجتماعی و تلقین فکری ، یک ابزار ایدئولوژی است، که کارگران می توانند قبضه کنند ؟ 

هارولد والاک در رسانه اجتماعی و حزب کمونیست آمریکا بدان سئوال مختصرپاسخ آری می دهد و می گوید :

" حتی اکنون ، اعضا حزب وفعالین متحد حزب از رسانه های اجتماعی برای سازمان دادن کلوپ ها ، انتشار اخبار راهپیمایی ها ، و انجام تمام کارهای انقلاب مسالمت آمیزاستفاده می کنند. ما بهر حال ، باید از نظر ذهنی باور کنیم که ما هر گز به سادگی از هر چیزی استفاده نمی کنیم . ابزار هایی که ما ساخته ایم ، نیز( به نوبه خود)  ما را ساخته اند، آنها بدن ها، رفتار ها وانگاره های فکری مارا تغییر می دهند. همان گونه که ما جلو می رویم ، و با تمام ابزار هایی که در دست داریم ائتلاف های مترقی موثری ایجاد می کنیم ، باید به یاد داشته باشیم که ما در عین آن که در حال تغییر دادن خود هستیم ، چشم انداز رسانه های اجتماعی را نیز دگرگون می کنیم .  به ویژه ، بیایید برای گسترش دسترسی به این فناوری های نوین انقلابی مبارزه طبقاتی ، با این امید که بذر های افشانده شده بر خط ( آنلاین) در خیابان ها و در جعبه آرا میوه خواهند داد کار کنیم. (ترجمه کامل درسایت انترنتی نوید نو تاریخ 06/04/1390)

"سکوت ریکارد "کارمند سابق سازمان اطلاعات آمریکا در گفتگویی با رادیو « اسپوتنیک» روسیه می گوید: باید این موضوع را درک کرد که وقتی شبکه های اجتماعی تازه ظاهر شدند سانسور و کنترل بمراتب کمتر بود. مثلا در زمان « قیام در مصر» استفاده از شبکه های اجتماعی آزادتر بود. وقتی مردم سعی می کنند از روشهای جدید رواج اطلاعات برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند — در پاسخ، کاربرد روشهای تشدید کنترل و به حداقل رساندن و حتی « خفه کردن» اطلاعات دیگر رخ می دهد.( فیس بوک و مکانیزم فیلتر, اسپوتنیک 17/06/2015)

واقعیت این است که تمامی امکانات سرمایه سالاران جهانی ‌جهت جلوگیری از جنبش مردمی و حضور توده‌ها در صحنهٔ سیاسی کشور ها ست امپریالیسم با محاسبه‌یی دقیق درشناسایی شخصیت ها ,احزاب‌ و نیروهای سیاسی  که دارای دیدگاه‌های  گریز از مرکز سرمایه مالی جهانی هستند نه تنها اختلاف ایجادمی کند بلکه مستقیم و غیر مستقیم با اشکال مختلف نبرد تبلیغاتی جنگ نرم را جهت تغیر توازن نیرو بر علیه حرکت های ملی و دمکراتیک نیز تدارک می بیند.

«جان كالينز» تئوريسين دانشگاه ملي جنگ آمريكا، جنگ نرم را عبارت از "استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن، براي نفوذ در مختصات فكري دشمن با توسل به شيوه هايي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي اجراء مي شود”، مي داند.ارتش ايالات متحده آمریکا در آيين رزمي خود آن را بدين صورت تعريف نموده است: "جنگ نرم، استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور اصلي آن تاثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايلات و رفتار دشمن، گروه های بي طرف و يا گروه هاي دوست است به نحوي كه براي برآوردن مقاصد و اهداف ملي پشتيبان باشد”.با توجه به تعاريف فوق، معروفترين تعريف را به جوزف ناي، نظریه پرداز آمريكايي در حوزه "قدرت نرم” نسبت مي دهند.

جوزف ناي استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه هاروارد , كه پيش از اين رياست اين دانشگاه را نيز به عهده داشته است. رياست شوراي اطلاعات ملي، دستيار وزير دفاع و دستيار معاون وزير خارجه برخي از مناصب دولتي را پيش از اين  بر عهده داشت . همكاري با روزنامه نيويورك تايمز، واشينگتن پست و وال‌استريت ژورنال، چندين كتاب از جمله "پارادوكس ابرقدرتي امريکا در جهان" و " قدرت نرم: ابزارهاي موفقيت در سياست‌هاي جهاني"  نگاشته است اصطلاح «قدرت نرم» را در اواخر دهه ۱۹۸۰  به کار برد، و در سال ۲۰۰۴ کتاب «قدرت نرم: ابزاری برای موفقیت در سیاست جهانی» را منتشر نمود وی در این کتاب ایده‌ها و استدلات مربوط به قدرت نرم را در متن شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر و به خصوص جنگ عراق مورد بررسی قرار داده است. از نظرجوزف نای موفقیت در سیاست‌های جهانی مستلزم استفاده از قدرت نرم به همراه قدرت سخت می‌باشد.(منابع از ویکی پدیا دانشنامه آزاد)

در شبکه های مجازی  که نوعی چالش و درگیری و جنگ روانی تبلیغاتی "هدفمند" انعکاس یافته است ادامه همان نبرد طبقاتی سرمایه سالاران کشورها با مردم در دنیای واقعی است  اینجا صحبت ازابزار موشک واسلحه و تانک وکشتی وهواپیما نیست و به جای سربازان و افسران و ژنرال ها ، فعالان امور رسانه ای شرکت دارند که با برنامه های مهندسی شده به طرف مقابل شلیک می کنند و از ابزاری چون قلم و کتاب , فیلم و رادیو تلویزیون ,اینترنت و شبکه های اجتماعی فیسبوک , یوتیوپ و غیره گرفته تا ابزارها و دستگاه های پیچیده و پیشرفته اطلاعاتی استفاده می نمایند . آن ها با بکارگیری تکنیک های اطلاعاتی وتاکتیک های جنگ روانی در شبکه های مجازی همراه با شایعه پراکنی , برچسب زنی , کلی گویی , دروغ بزرگ همراه با پاره ای حقیقت گویی , انسانیت زدایی و اهریمن سازی , ارائه پیشگوئی های فاجعه آمیز, حذف , و سانسور, جاذبه های جنسی و غیرجنسی , وعده های مادی زمینی و بهشت آسمانی , تفرقه و تضاد های مصنوعی ,ترورشخصیت ,باز سازی تاریخ , خاطره نویسی تکراری برای القا ی مقصودی معین جهت جا انداختن پیامی در ذهن مخاطبان , توسل به ترس و ایجاد رعب, مبالغه و مغالطه و هزاران تاکتیک دیگر, با بهره جویی از پژوهشگران , نظریه پردازان, نویسندگان ,مترجمان ,هنرمندان ، خبرنگاران وفعالان اموررسانه ای وغیره در شبکه های اجتماعی به جنگ طبقاتی پرداخته اند. در نتیجه , دنیای مجازی واقعی متاثر از جهان واقعی درصحنه نبرد تبلیغی- ترویجی قرار گرفته است .

 جایی که اسب تراوای  سرمایه  با گروه ها و احزاب رنگارنگ نئو لبیرال تا سوسیال دمکرات ها و احزاب چپ نما و بقول معروف "کمونیست های شرمنده " وشخصیت های "تنوع طلب نو آور" در پشت دیدگاه های متنوع و با بی دقتی های خواص و حسابگرانه حزب طبقه کارگر را نادیده می گیرند و در همین دنیای مجازی واقعی چک بی محل می کشند تا نام خویش را مطرح و به زعم خود در جامعه حزب موجود را از رنگ ولعاب بیندازند ,خواسته و ناخواسته به یکه تازی سرمایه بهاء و به دیکتاتوری میدان می دهند . نظریه پردازانی که با تئوری وعمل  زحمتکشان را از فناوری نوین در شبکه و بدست آوردن تریبون در دنیای مجازی محروم می سازند دنبال صدای بدون تریبون درشبکه ها هستند. نباید جای تردیدی برای روشنفکران انقلابی و آزادی خواه و طرفدار زحمتکشان باقی بگذارد که یکی از راه کارهای پیشبرد مبارزه طبقاتی بهره بری از فناوری نوین در شبکه های اجتماعی است که نقطه عطفی درعرصه تبلیغی – ترویجی می باشد . تجربه تاریخی به ما می آموزد که در دنیای مجازی واقعی نیزباید با برایند نیروها ، با تقویت جبهه اتحاد وهمبستگی ، در پیوند با مواضع سیاسی و ایدئولوژیک حزب طبقه کارگر , متشکلا نه وسازمان یافته دردفاع از حقوق از دست رفته زحمتکشان درکنار خواسته های روز افزون مردم به مبارزه ادامه داد.

نگارش : م . چابکی 31 تیر1394برابر با22/07/2015

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: