نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-07-11

نویدنو  19/04/1394 

 

نامه دریافتی

نامه سرگشاده  به مهدی پرتوی

آقای پرتوی انگیزه نوشتن این نامه ، مصاحبه ای است که اخیرا با خبرگزاری فارس ، وابسته به سپاه پاسداران رژیم ولایی نموده اید و اتهامات ناروایی  را بدون مراعات هرنوع اصول اخلاقی متوجه حزب توده ایران  ساخته اید . مقدمتا مایلم خودم را به شما معرفی نمایم . اینجانب از سال 1355 فعالیت سیاسی و حزبی خویش را در ارتباط با سازمان نوید شروع کرده ام . در پی یورش اوباشانه گزمگان رژیم ولایت فقیه به حزب توده ایران  و در اثر خیانت ناجوانمردانه امثال شما به حزب ، چون با همه ی وجود خویش به آرمان های والای حزب توده های کار و زحمت معتقد بود م با رفقایی که رژیم ولایی نتوانسته بود به دام بیاندازد ، کمیته داخلی حزب توده ایران را بنیان گذاری نمودیم . هدف ما در آن مرحله سروسامان دادن به اوضاع وخیم تشکیلات حزب بود که شما و همپالاکی های تان زیر نظر دستگاه امنیتی رژیم و با یاری سرویس های جاسوسی انگلستان و ترکیه و پاکستان ، حزب ما را بی رحمانه دچار آن ساخته بودید . نیک به خاطر دارم که به بزودی در پی برگزاری موفقیت آمیز پلنوم 18 حزب ، توانستیم  به فعالیت حزبی خویش  در سطح گسترده ای نظم و انتظام دهیم . آقای پرتوی اینک هم با افتخار تمام حضورتان عرض می نمایم : اینجانب همچنان افتخار عضویت در حزب توده ایران را دارم و ساکن داخل کشور نیز هستم . وبه همراه سایر رفقایم بی هیچ هول و هراسی از دستگاه سرکوب رژیمی که شما در خدمت آن هستید در راه پیشبرد وظایف حزبی خویش و به خاطر خدمت به میهنمان و توده های زحمتکش که در اثر سیاست های خائنانه ی رژیم ولایت فقیه دچار فقر و تیره روزی بی سابقه ای هستند ، از هیچ فداکاری دریغ نمی ورزیم . خیانت شما و کسانی چون علی خدایی نتوانسته است ذره ای خلل در عزم و اراده ما به وجود آورد .

سیمای واقعی حزب توده ایران نه تنها برای ما توده ای ها بلکه برای مردم میهنمان نیز در عملکرد خائنینی چون شما و اتهامات بی پایه و اساسی که به حزب توده ایران می زنید نهفته نیست ، بلکه کاروان عظیم شهدای حزب که دلاورانه جان بر سرآرمان و اعتقاد خویش نهادند ، و رفقایی که با همه ی مشقات و دشواری ها در راه آرمان های والای حزب می رزمند ، بیانگر هویت واقعی حزب ماست .

اخیرا رهبری حزب  طی مقاله ی مندرج در ارگان مرکزی حزب به یاوه بافی شما پاسخ شایسته ای داده است . اینجانب خواستم حضورتان عرض نمایم که گمان نبرید همه ی توده ای ها ساکن خارج کشور هستند و در ساحل امن صرفا مشغول انتشار نشریه و کتاب هستند و لاغیر ... نه جناب پرتوی آگاه باشید که هر چند رهبری حزب از سر ناچاری مجبور شده است تا در بر این پاشنه می چرخد در مهاجرت به سر برد ، ولی بسیاری از اعضاء و هواداران حزب توده ایران ساکن داخل کشور هستند و بی اعتنا به سم پاشی های شما در راه حق و حقوق هم وطنان خود و عظمت و سربلندی میهنشان می رزمند .

از اعضای حزب توده ایران - داخل کشور

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: