نویدنو:30/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  30/8/1389

 

 

نگاهی به اوضاع سیاسی افریقای جنوبی

 

نویدنو: پیش از این رفیق ما هاتف رحمانی طی مقاله ای * شکاف های جدی در روابط سه گانه اتحاد ملی ودموکراتیک افریقای جنوبی را خاطر نشان نمود.گذر روزها افزایش دامنه این جدایی ها را نشان می دهد. اگر چه کنگره ملی آفریقا توانست با غلبه بر "راست" ها به طور موقت از تنور تافته آنها رهایی یابد ، اما حقایق از وجود دور جدیدی از چالش در اتحاد را نشان می دهد . چالشی که دریک سوی آن " نیروهای کمپرادور ، انگلی ورانت طلب " قرار دارند ودر طرف دیگر "نیروهای مردمی وخواهان تغییر راه رشد در افریقای جنوبی." هر چند ممکن است به طور موقت کوساتو هم برای یار گیری بازیچه دست نیروهای ارتجاعی قرار گرفته باشد ، اما قطعا روند حوادث در این راستا نخواهد ماند.

ما جهت اطلاع خوانندگان خود دو مقاله را از دو منبع مستقل برای روشن شدن ابعاد اختلاف ها انتخاب کرده ایم که امیدواریم در روشن کردن صحنه سیاست افریقای جنوبی موثر باشد .
*-
تزلزل ساختاری قدرت در افریقای جنوبی

 

دبیر کل حزب کمونیست افریقای جنوبی کوساتو را به خاطر حمله پوپولیستی به کنگره ملی افریقا محکوم می کند

     

حزب کمونیست افریقای جنوبی در محکوم کردن کوساتو به خاطر سازماندهی کنفرانس جامعه مدنی ماه گذشته به متحد خود کنگره ملی افریقای جنوبی پیوسته است .

جرمی کرونین معاون دبیر کل حزب کمونیست افریقای جنوبی با نوشتاری در خبرنامه انلاین اومسبنزی اظهارات زولین زیما واوی در باره چرایی عدم دعوت از حزب کمونیست وکنگره ملی افریقا برای شرکت در کنفرانس را مورد پرسش قرار داد.

ماه گذشته ، کوساتو ، همراه با تعدادی از ان جی او ها ،کنفرانسی را در ژوهانسبورگ برگذار کردند که در آن دولت به خاطر عدم برخورد قوی در مبارزه با فساد مورد انتقاد واقع شد .

در طی گردهمایی جامعه مدنی ، واوی به نمایندگان اظهار داشت که علیرغم دست آوردهای سیاسی از سال 1994، مبارزه مردم تغییر نیافته است .

واوی گفت سطح تحمل فدراسیون اتحادیه ها در باره جنایت وفقدان ارائه خدمات در حال کم شدن بوده است.

در نشانی های او به همایش جامعه مدنی ،واوی همچنین ضربه ای به احزاب سیاسی سیاه پوستان زد وگفت بسیاری از آنها با اختلافات سر در گم بوده اند.

کرونین ، دیروز حمله واوی به احزاب سیاه پوستان را مورد پرسش قرار داد. کرونین گفت ( واوی ) با چنین کاری بازیچه دست "لیبرال های دست راستی" شد

کرونین گفت:" این سیاست های ضد سیاسی ، با نشانه های بدبینی افریقایی اش – بدون شک نا دانسته - مستقیما بازیچه  دستان لیبرال های دست راستی ضد حاکمیت جمعی است – در حقیقت ، نشان دهنده سلطه آنها است ." 

هفته پیش ، کنگره ملی افریقا نیز کوساتو را مورد حمله قرار داد وآن را به " مخالفت " در اظهارات علنی اش در همایش متهم کرد .

گوده مانتاشه دبیر کل کنگره ملی افریقا با فرا تر رفتن ، هشدار داد که رفتار کوساتو ممکن است  بعنوان تلاشی برای  یک " تغییر رژیم" مد نظر قرار گیرد  

  کوساتو ، شب گذشته اعلام کرد که از آن چه در کنفرانس جامعه مدنی گفته حمایت می کند.

پاتریک کراون سخنگوی کوساتو اعلام کرد :"ما تصمیم داریم به حزب کمونیست افریقای جنوبی پاسخ دهیم  اما در حال حاضر از آن چه در همایش گفتیم حمایت می کنیم."

حمله کرونین وکنگره ملی افریقا به کنفرانس جامعه مدنی ممکن است هفته آینده زمانی که کمیته اجرایی مرکزی کوساتو جلسه بر گزار می کند جایگاه مرکزی را(در مباحثات) اشغال نماید .

واوی ، که از سوی شرکای متحدش به خاطر انتقاد تنها مانده است ، اگر مایل به حفظ موقعیت سیاسی خود در اتحاد باشد ، مجبور به جلب حمایت سایر رهبران وابسته به کوساتو خواهد بود

کرونین اعلام کرد در حالی که فدراسیون اتحادیه ها به چالش کشیده می شود ، کنگره ملی افریقا واتحاد نیز باید برخی انتقاد ها را به دوش کشد.

کرونین گفت :" به ویژه ، یک قشر کمپرادور وانگلی رانت طلب در داخل جنبش ما وجود دارد که ، اغلب به یک پوپولیسم عوام فریبانه ای متصا است که هیچ احترامی به قانونیت یا قانون اساسی قائل نیست ." 

او فراتر رفت وافزود :" ما لازم است خیلی مراقب باشیم که در داخل برنامه عمل  برخی افراد دیگر بازیچه دست نباشیم ، به ویژه زمانی که خود برنامه عمل به طور فزاینده ای تحت سلطه  لیبرالیسم افراطی ضد حکومت جمعی قرار دارد ."   

 

سرچشمه : http://www.timeslive.co.za/local/article768976.ece/Cronin-turns-on-Vavi

 

کوساتو به خاطر آمیزش با "دست راستی " ها مورد فشار قرار می گیرد

 

 حزب کمونیست افریقای جنوبی دیروز کنگره اتحادیه های کارگری افریقای جنوبی (کوساتو) را به خاطرپیوستگی با تشکیلات "دست راستی" مورد سرزنش قرار داد.

کوساتو ماه گذشته میزبانی یک حمایش جامعه مدنی را بعهده داشت ، که در آن دولت کنگره ملی افریقا ، بیشتر به خاطر فقدان ارائه خدمت وفساد رایج مورد انتقاد قرار گرفت ،

انتقاد حزب کمونیست افریقای جنوبی  به انتقاد کنگره ملی افریقای جنوبی می پیوندد، همان گونه که  فرو ریزی روابط در اتحاد سه جانبه ادامه دارد.حزب کمونیست افریقای جنوبی وکنگره ملی افریقا همچنین به خاطر آن که به همایش دعوت نشده بودند رنجیده بودند.

جرمی کرونین معاون دبیر کل حزب کمونیست افریقای جنوبی  دیروز در نشریه آنلاین حزب کمونیست افریقای جنوبی ، به کوساتو هشدار داد که باید در همبستگی با سازمان هایی که انگیزه های آنها مورد تردید است محتاط باشد .

آقای کرونین گفت :" بعنوان عضو اتحاد ، ما لازم است خیلی مراقب باشیم که در داخل برنامه عمل  برخی افراد دیگر بازیچه دست نباشیم ، به ویژه زمانی که خود برنامه عمل به طور فزاینده ای تحت سلطه  لیبرالیسم افراطی ضد حکومت جمعی قرار دارد ." 

کنفرانس بوکسبورگ ماه گذشته همچنین میزبان (سازمان های ) کارزار درمان رفتار ، بخش 27وائتلاف عدالت اجتماعی بود.

در حالی که بسیاری در کوساتو از کنفرانس دفاع کردند ، اما همه با نزاع طلبی آن علیه دولت وکنگره ملی افریقا موافق نیستند. برخی ازاعضا کمیته اجرایی کوساتو که دارای عضویت دوگانه هستند احساس می کنند که کوساتو کار زار ضد فساد حزب کمونیست افریقای جنوبی را به سرقت برده ، وموضوع را از اتحاد تحت رهبری کنگره ملی افریقا زمانی که ساختارهای جامعه مدنی را مورد بحث قرار داد خارج کرد .

با این حال ، کوساتو دیروز بر موضع خود محکم ایستاد واز مشارکت خود دفاع کرد.

واوی ( دبیر کوساتو-مترجم) در پاسخ کرونین گفت :"ما با تمام چیزهایی که گفته ایم بر موضع خود می مانیم.ما به همکاری با سازمان های جامعه مدنی ادامه خواهیم داد.این امر همیشه سیاست شرکای اتحاد برای همکاری با جامعه مدنی بوده است ، ودرست همان کاری است که کوساتو انجام می دهد"

 

سرچشمه : بیزنس دی 18نوامبر

 

 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter