برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2023-02-18

نویدنو 1401/11/29         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • ما جمعی از تلاشگران راه صلح، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی (آذرنگ)، اتحاد همه ی نیروهای ملیِ آزادی خواه و عدالت جوی میهنمان را نیاز امروز جامعه ی خود، برای دستیابی به اهداف در پی آمده می دانیم:

  • ۱ -استقلال همه جانبه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و پیشگیری از هرگونه تجاوز و دخالت خارجی.این استقلال، جز با همبستگی ملی، برابری حقوق زنان و مردان و اقوام گوناگون سرزمین ایران پایدار نخواهد ماند.

 

 

همان طور که گفته شد، به دنبال انتشار منشورمطالبات حداقلی...، سازمان‌‎ها و احزاب مختلفی از این بیانیه استقبال کردند. در ادامه متن اعلامیه‌های آن‌ها جهت اطلاع خوانندگان منتشر می‌شود.

اعلامیه‌های حمایت از منشورمطالبات حداقلی

1

بیانیه مشترک ۵ حزب و سازمان جمهوری خواه: استقبال از برآمد و همپیوندی بیست تشکل مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

 

بیست تشکل مستقل صنفی و‌ مدنی ایران که در حوزه‌های زنان، معلمان، دانشجوئی، کارگری، بازنشستگان و حقوق بشر فعالیت می‌کنند، در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت در منشوری مطالبات حداقلی خود را اعلام کردند. منشور فوق به گسیخته شدن شیرازه کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  پرداخته و اعلام کرده است: “کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود”. به نظر آن ها جنبش “زن، زندگی، آزادی” از پنج ماه پیش در مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضدانسانی به میدان آمده تا “بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان برپایی جامعه‌ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.”

تشکل های امضاکننده بیانیه ضمن تاکید بر تمرکز بر اتحاد و به‌هم‌پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود، خواست های دوازده گانه را به عنوان  خواست‌های حداقلی برای “پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور” مطرح کرده اند. اولین خواست آن ها آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم‌انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی است. در سایر ماده ها، مطالبات  مردم ایران در حوزه های مختلف بیان شده است. از جمله: بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب تا پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی و ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده.

آنها به درستی بیان کردند که جنبش انقلابی زن، زندگی و آزادی باز نخواهد ایستاد و در مسیری پر فراز و نشیب در نهایت ابرجنبشی را پدید می‌آورد که «برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان داده و سرآغاز انقلابی اجتماعی، مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم، تبعیض، استثمارف استبداد و دیکتاتوری شود».

با انتشار این منشور، صدای رسا و مهم دیگری از داخل کشور برخاسته است. صدای تشکل های صنفی و مدنی که با وجود سرکوب و زندانی کردن فعالین آن ها، توانستنه اند. محورهای کلی مطالبات خود را تدوین و منتشر کنند و با جنبشی که پنج ماه است پایه های حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی را به لرزه در آورده، در مقابل سرکوب سنگین حکومت ایستاده و به اشکال مختلف به اعتراضات خود ادامه داده، هم بسته شود. بی تردید این همبستگی، جنبش انقلابی را تقویت کرده و موج بعدی اعتراضات با ابعاد و شدت بیشتری بروز خواهد یافت

ما امضا کنندگان این اعلامیه به عنوان احزاب و سازمان های جمهوری خواه سکولار دموکرات از برآمد مشترک بیست تشکل صنفی و مدنی و هم پیوندی آن ها با هم استقبال کرده و آن را گامی بس مهم برای همبستگی نیروهای جامعه مدنی و مطالبه‌محور با جنبش انقلابی می دانیم. ما ضمن تاکید بر تحقق خواست های آن ها، امیدواریم صداهای برحاسته از داخل کشور هر چه بیشتر تقویت شده و به شکل گیری ثقلی از نیروهای جمهوری خواه سکولار دموکرات در داخل و خارج از کشور کمک کند.  

هیئت‌های اجرایی ـ سیاسی 

اتحاد جمهوری خواهان ایران 

جبهه ملی ایران ـ اروپا

حزب چپ ایران (فدائیان خلق

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

همبستگی جمهوری خواهان ایران

۲۷ بهمن ۱۴۰۱ (۱۶ش فوریه ۲۰۲۳)

2

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از منشورحداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران

انتشار منشور مطالبات حداقلی با ابتکار و تلاش بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی را باید گامی به پیش در مسیر همگرایی نیروهای کار و زحمت به حساب آورد . این منشور خصوصا در پى خیزش انقلابی توده های مردم ایران  که در چند ماه گذشته با برآمد توده ای علیه فقر و فلاکت  و اختناق و استبداد جهت به گور سپردن حکومت اسلامی سرمایه بپا خاسته اند، اقدامى در خور و قابل حمایت است .دربطن این تحولات، تا جایی که به جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش طبقه کارگر، جنبش رهایی زن و جنبش جوانان برای آزادی و برابری و خلاصی از ظلم و ستم طبقاتی ، مربوط است، این منشورحداقل مطالباتی را باید گامی مهم در شکل دادن به انسجام  و اتحاد جنبشهای اجتماعی به حساب آورد که درشرایط کنونی افق روشنی را جلو پای این جنبشها برای پایان دادن به این زندگی فلاکتبار و ضد انسانی قرار مى دهد.

در شرایطی که جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی گامهای مهمی برداشته است وکشمکش میان آلترناتیوهای راست و چپ ، میان جنبشهای متخاصم طبقاتی برای شکل دادن به آینده بعد از جمهوری اسلامی روز به روز حادتر می شود و جریانات بورژوازی با تمام امکانات  برای مصادره انقلاب مردم به نفع اهداف ضد انقلابی خود ازهیچ اقدامی ضد مردمی رویگردان نیستند ، انتشار این منشور از جمله اقدامی به جا و موثر در مقابل پلاتفرم و منشور جریانات بورژوازی است. اقدامی مسئولانه که بر اتحاد و همبستگی مبارزاتی میان جنبشهای اجتماعی و آزادیخواه در مخالفت با شکل گیری هر نوع قدرت دولتی از بالای سر مردم تاکید دارد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جدا از هرملاحظه ای که در مورد این منشور داشته باشد، انتشار آن را در شرایط کنونی گامی مهم در راستای انسجام جنبش آزادیخواهی و برابرى وتقویت جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان در مقابل جمهوری اسلامی و جواب محکمی به آلترناتیوهای بورژوازی ارزیابی می کند، از آن حمایت می کند و در تقویت و پیشبرد آن می کوشد.

در عین حال باید تاکید کرد که تحقق این منشور و مطالبت حداقلی، اساسا در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نظم طبقاتی موجود و برپایی حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان ممکن و عملى است و باید تلاش کرد که جنبشهای ازادیخواهی و برابری طلبانه را حول آن برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی و تحقق تمام و کمال مندرج دراین منشوربسیج کرد .ما ازهمه تشکلها وجنبشهای مترقی و ازادیخواه، از تشکلهای جوانان محلات، تشکلهای پیشرو زنان و داشجویان می خواهیم که از این منشور حمایت کنند، به آن بپیوندند و در تحقق مفاد آن بکوشند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

پنجشنبه ٢٧ بهمن ١۴٠١ برابر با ١۶فوریه.٢٠٢٣

امضاها:اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

3

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): منشور ۲۰ تشکل صنفی و مدنی،  دموکراتیک و رهگشاست!

 

٢٠ تشکل صنفی و مدنی کە سال‌هاست برای آزادی و برابری، رفع هر نوع تبعیض، بی عدالتی و علیه فساد، دیکتاتوری و سرکوب، مبارزەی پیگیرانه‌ای را پیش برده و بسیاری از فعالان این تشکل‌ها به‌خاطر فعالیت‌های خود محرومیت‌های مختلفی را متحمل شدەاند، منشور دموکراتیکی را منتشر نمودەاند و خواست‌های عمومی مردم را مطرح کرده‌اند، اقدامی که  در نوع خود از هر لحاظ کم نظیر است.

در این منشور پس از تشریح و تحلیل شیرازه‌ی گسیخته‌ی کشور، بر حضور و نقش جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، تاکید می شود که این جنبش «برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد» و در ادامه، مفاد دوازده گانه‌ای پیرامون مطالبات گروە‌های اجتماعی مختلف ارائەمی‌دهد کە منافع و مطالبات همە‌ی گروەهای انقلابی جامعە را بازتاب دادە‌ و می‌تواند محور اتحاد برای نیروهای مدنی عدالتخواە و برابری طلب در شرایط کنونی باشد.

این منشور توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌ هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شوراهای بازنشستگان، تشکل‌های دانشجوئی، دانش آموزان، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زنان و … صادر شده است.

نهادها و تشکل‌های امضا کننده در کنار دیگر نهادهای مشابه، از ستون‌های مهم مبارزه و مقاومت مدنی در برابر جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق مردم در برخورداری از زندگی شایسته در کشور ما هستند. در قسمتی از این منشور آمده است که:

«ما تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه‌ی جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند

در ۱۲ بند این منشور مطالبات و خواست‌های مهم مبارزات مدنی در لحظه‌ی کنونی آمده‌است، از جمله: آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه‌ی زندانیان سیاسی؛ آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه‌ی روحی و جسمی، اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، تلقی مذهب به عنوان امر خصوصی، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان، ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان، امحاء قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، مصادره‌ی اموال همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی، پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه‌ی کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

حزب چپ ایران فدائیان خلق ضمن تقدیر از همبستگی، همت و احساس مسئولیت بە موقع تشکل‌های بیست گانه، ارائه‌ی منشور را گامی مهم در هم پیوندی گروه های مختلف اجتماعی حول خواست های دوازده گانه و در راستای گذار از جمهوری اسلامی می داند و امیدوار است این هم پیوندی تداوم و گسترش یابد و به یک قطب موثر در تحولات سیاسی کشور فراروید. ما با پشتیبانی از منشور ١٢ مادەای بە سهم خود دوش بە دوش تشکل‌های مستقل ارائە دهندە‌ی منشور برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد

هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۶ فوریه ۲۰۲۳

4

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

در تاریخ ۲۵ بهمن  ۱۴۰۱ “منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران” توسط  نهادها و تشکل های مستقل صنفی و مدنی داخل کشور منتشر شده است. این منشور شامل مطالبات مهمی است که مردم ایران و بویژه زنان، جوانان، اقلیت ها و عموم مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان برای آن ها مبارزه کرده اند، که قطعآ  باید مورد حمایت همه مدافعان اردوی بیشمار کار و زحمت  قرار گیرد. این اقدام به جا اکنون در متن انقلاب “زن، زندگی، آزادی” از اهمیت ویژه و به مراتب بیشتری برخوردار است.

اما در این منشور مطالبات حداقلی، مهم ترین و مقدم ترین مطالبه حداقلی علیه استبداد مذهبی حاکم در ایران و اصولاً علیه هر نوع استبدادی در هر شکل آن،  یعنی دمکراسی، غایب است. غایب بزرگی که عملی شدن یا نشدن تمامی این مطالبات به آن وابسته است. این مطالبه کلیدی و محوری، دمکراسی، یا دست یابی به حاکمیت مردم در برابر استبداد حاکم است. بدون دمکراسی یعنی حکومتی توسط مردم، برای مردم و بوسیله مردم هیچ تضمینی برای عملی شدن هیچ کدام ازمطالبات مطرح شده دراین منشور وجود ندارد.

دمکراسی در برابر استبداد و از جمله استبداد فاشیستی حاکم درایران زمانی برقرار خواهد شد که همه شهروندان کشوربه یکسان و بدون هیچ استثناء از حقوق برابر و آزادی های سیاسی کامل برای تعیین و تغییر نوع نظام و حکومت ( از جمله برگزاری مجلس موسسان دمکراتیک برای تعیین نوع نظام و قانون اساسی آن) برخوردار شوند. تبلور این دمکراسی یا حاکمیت مردم، نظام جمهوری است که در نقطه مقابل حکومت های موروثی، ولائی، غیرانتخابی و تحمیلی … با هر اسم و عنوان قرار دارد.

همچنین باید توجه داشت در کشور کثیرالمله ایران و در جنبش شکوهمندی که هموطنان مان در بلوچستان و کردستان  با رشادتی بینظیر درکنار مردم دیگر شهرها و استان ها علیه دیو استبداد می جنگند، توجه به مطالبات این مردمان، توجه به درخواست های این هموطنان، نباید با کم لطفی روبرو شود. احترام  و پذیرش اصل دمکراتیک “حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران و اتحاد داوطلبانه آن ها” در کشور چند ملیتی ایران از پایه های  حیاتی دمکراسی و  تامین حقوق بخش مهمی از مردم ملیت های کشور و برقراری دمکراسی است. امیدواریم مبتکران و امضاء کنندگان این منشور، در تدقیق این منشور مهم به این نکات کلیدی توجه کافی مبذول دارند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ برابر با  ۱۵ فوریه ۲۰۲۳

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست