برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-11-21

نویدنو 30/08/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  •  نویدنو: جمهوری آذربایجان را باید چشم انتظار تحولاتی ارزیابی کرد که می‌تواند در تاریخ آن بی‌سابقه باشد. کاربست کامل نئولیبرالیسم اقتصادی درکشوری صادرکننده موادخام، با جاه طلبی‌های بزرگ برای پیوستن به جامعه اروپایی و پیوندهای گسترده با انحصارات نفتی جهان. حکومتی تمامیت خواه تحت رهبری خانواده ای به غایت رانت جو، با تمام فرآیندهایی که دامنگیر کشورهای پسا سوسیالیسم است یعنی فساد نهادینه، سرکوب هرگونه سیاست ورزی رادیکال وتوسعه طلبی در روابط خارجی .

 

 

 

 

یک گفتگو ویک سخنرانی از جمهوری اذربایجان

 نویدنو: جمهوری آذربایجان را باید چشم انتظار تحولاتی ارزیابی کرد که می‌تواند در تاریخ آن بی‌سابقه باشد. کاربست کامل نئولیبرالیسم اقتصادی درکشوری صادرکننده موادخام، با جاه طلبی‌های بزرگ برای پیوستن به جامعه اروپایی و پیوندهای گسترده با انحصارات نفتی جهان. حکومتی تمامیت خواه تحت رهبری خانواده ای به غایت رانت جو، با تمام فرآیندهایی که دامنگیر کشورهای پسا سوسیالیسم است یعنی فساد نهادینه، سرکوب هرگونه سیاست ورزی رادیکال وتوسعه طلبی در روابط خارجی .

ما برای آشنایی خوانندگان با اندیشه دو گروه از چپ آذربایجان یک سخنرانی و یک مصاحبه را به فارسی برگردانده ایم که امیدواریم درآشنایی با جو حاکم براین کشور مفیدباشد.

****

سخنرانی دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان

 در22 مین همایش جهانی احزاب کمونیست و کارگری درکوبا

رفقای گرامی!

حزب کمونیست کوبا 22 دومین همایش احزاب‌کمونیست و کارگری را درزمان بسیار دشوارو ملتهبی برگزارمی‌کند. من قدردانی صمیمانه خود را به خاطر دعوت به این اجتماع معتبر ابراز می‌کنم. متاسفانه، به دلایل عینی، نمی‌توانم در این اجتماع شرکت کنم. به‌عنوان یک شرکت کننده درهمایش بین‌المللی احزاب‌کمونیست و کارگری، ازطرف کمونیست‌های آذربایجان و از طرف خود، کارثمربخشی را برای شما آرزو می‌کنم!

حزب‌کمونیست کوبا از راهی بسیار دشواراما با شکوه انقلابی عبورکرده است. مردم کوبا و تمام بشریت ترقی‌خواه خاطره خوزه مارتی میهن‌پرست کبیررا گرامی می‌دارند، درواقع، در سال 1895، تحت رهبری خوزه مارتی، جداسازی میهن پرستان کوبایی درکوبا پابرزمین گذاشت. این رخ‌داد نقطه آغازانقلاب استقلال کوبا بود. تاریخ انقلاب کوبا ، درهدف خود رخ‌داد ویژه‌ای درقرن بیستم است. درنتیجه پیروزی انقلاب( اول ژانویه 1959)، دولت درکوبا با یک جهت‌گیری چپ تحت رهبری فیدل کاسترو کبیر، فعالانه از قیام‌های مارکسیستی و رژیم‌های مارکسیست نه تنها درامریکای لاتین بلکه در افریقا و آسیا نیز حمایت کرد.

درنیمه دوم قرن بیستم، تقریبا درسراسرجهان کوبا نماد آزادی خلق‌های ستم دیده بود. تجربه انقلابیان کوبایی درمبارزه برای استقلال و شیوه زندگی سوسیالیستی تا همین امروزآموزنده است.

حتی پس از فروپاشی عمدی اتحادشوروی، کوبا ازتوسعه سوسیالیستی کوتاه نیامده و با وجود فشارعرب با اطمینان درحال پیشرفت به پیش است.

رفقا!

حزب ما امسال برای کنگره آینده‌ی خود آماده می‌شود.همایش‌های گزارش دهی و انتخابات سازمان‌های پایه حزب هم تصویب شده است. دراین مورد متاسفانه قادر به پوشش تمام خاک جمهوری با حوزه‌های حزبی نبوده ایم. ما با جنگ اعلام نشده از سوی همسایه ای نزدیک، و البته، تبلیغات آنگلوساکسون مجبور به عقب انداختن و تاخیر بودیم. به علاوه  بنیادگرایی اسلامی درمیان جوانان غالب است. و جوانان کمونیست‌ها و سوسیالیسم را به خاطر تمام خطاها سرزنش می‌کنند. رهبران مذهبی با بهره گیری از فقدان سواد در میان اکثریت جوانان، بنیادگرایی اسلامی را ماهرانه تبلیغ می‌کنند. ازموضع بی طرفی، باید خاطرنشان کرد که اسلام نیزایده‌های آموزنده‌ای دارد: (ایده‌هایی درباره)چگونه به سالخوردگان احترام بگذاریم، طرز برخورد نسبت به زنان، نسبت به علم و غیره. اما متاسفانه، این ارزش‌ها برای افراد مذهبی سرمایه‌دار سودمند نیست، بلکه تنها به آن تفسیر می شد که به قول معروف، تحت حاکمیت کمونیست‌ها، مذاهب رایج ممنوع بودند.

به علاوه، تمام تبلیغات غربی روی ستیزه حول قره باغ بنا شده است. بیش از 30 سال، تصرف غیرقانونی خاک آذربایجان از سوی متجاوز ادامه یافت، محافل غربی برای حل مسالمت آمیز این مشکل تلاشی نکردند. اگرچه سازمان ملل 4 قطعنامه را تصویب کرد و این قطعنامه ها  در دیگرمجامع معتبر پذیرفته شد، اما این قطعنامه ها روی کاغذ باقی ماند.   

متاسفانه باید خاطرنشان کنیم که جنبش‌های بین‌المللی کمونیستی نیز به این موضوع بی‌علاقگی نشان دادند. تنها درسال 2018، درجریان همایش بین‌المللی درآتن، ما برای شامل کردن جنگ بین ارمنستان و آذربایجان در قطعنامه پایانی این اجتماع به سختی تلاش کردیم. و آشکاراست که یک چنین گرایشی نسبت به حزب‌های معینی نمی تواند همبستگی انترناسیونالیستی  تلقی شود. به این دلیل و دلایل دیگر، ما ، حتی اگر اجازه رسمی برگزاری این یا آن اقدام را گرفته باشیم نمی توانیم مراسم عادی برگزارکنیم.

با وجود این سختی‌ها، ما برای احترام به ایده های سوسلیستی درمیان مردم تلاش می‌کنیم. اما تبلیغات ما مشخصه ضد تبلیغاتی دارد.

رفقا!

در طی 2 سال گذشته(2020-2021)، دوران کرونا ویروس به صورت مصنوعی ساخته شده، و نیزدرجنبش جهانی کمونیستی، در جمهوری ما، کارحزب به صورت قابل توجهی تغییرکرده است. ما مجبور به آغاز شرایط کار جدیدی شدیم. اگرچه تجربه تاریخی احزاب کمونیست فرصت کار درهر شرایطی را به ما می‌دهد. به همین خاطر، - همان طور که کلاسیک‌های مارکسیسم – لنینیسم به ما خاطر نشان کرده‌اند- حزب باید پرتحرک، منظم، ومنعطف باشد. دراین رابطه، و با درنظرداشت شرایط جدید علم و فن آوری، ما ناچار به تغییر بندهایی از اساسنامه حزب خواهیم بود. فکرمی‌کنم این تغییرات را در کنگره آینده حزب مدنظرخواهیم داشت.

رفقا!

اکنون درباره عملیات ویژه نظامی روسیه دراوکراین.  زحماتی که جنگ‌های مدرن به همراه می‌آورند برای ما بیش ازدیگران روشن است. به مدت نزدیک به 30 سال ما چنین جنگی را بین جمهوری‌ها دیده و احساس کرده‌ایم. نیازی به اثبات آن‌که محافل غربی پشت تمام ستیزه‌ها و جنگ‌های سبعانه هستند وجود ندارد. این (جنگ‌ها) هرقدرهم دلاورانه، مرگ را به این یا آن طرف (جنگ) می‌آورند.علاوه بر سربازان، غیرنظامیان نیز می‌میرند. از این رو، ما تمام جنگجویان را فاسد می‌کنیم! اگر جنگ‌ها و ستیزه‌های بین قومی در قرن 21 روی می‌دهد، پس باید سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان‌های عدم تعهد، وغیره، مقصر ناخته شوند. اگراین سازمان‌ها قادر به جلوگیری ازجنگ‌ها بین کشورها نیستند، پس باید تعطیل شوند! یا سازمان‌های جهانی بانفوذتری ایجاد شوند.

یا، اگر سازمان ملل وجود دارد و پیمان ورشو وجود ندارد، پس ناتو چرا گسترش می‌یابد. ماامی که ناتو وجود دارد، ازجنگ‌ها در این یا آن بخش از جهان نمی‌توان احتناب کرد! بنا براین، افکارعمومی مترقی باید به هر وسیله‌ای نه تنها به انخلال ناتو، بلکه سازمان‌های همانند آن‌ها دست یابد. آن‌ها به جای مبارزه با سازمان‌های تروریستی، آن‌ها را تشویق و تامین مالی می‌کنند. کشورهای به اصطلاح "دموکراتیک" غربی به جای تلاش برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین، روی آتش نفت می‌ریزند. آن‌ها تلاش می‌کنند به چه چیزی دست یابند: نابودی سیاره ما؟

رفقا!

تردیدی وجود ندارد که جامعه جهانی درحال حاضر می‌داند که اداره جامعه به شیوه جاری امکان پذیرنیست! برای نجات جهان، تمام کشورهای برجسته به تجدید نظردر شیوه های مدیریت خود و حرکت به سوی ارزش‌های مدیریت سوسیالیستی نیاز دارند، چون جهان در آستانه فاجعه است! و ما اطمینان داریم که جنبش‌های جهانی کمونیستی با تقویت نفوذ خود روی توده‌ها، به رشدعدالت اجتماعی در سراسر جهان دست خواهند یافت!

زنده باد مارکسیسم - لنینیسم تنها ایده انقلابی عادلانه جهان

با احترام

تی. نورولایف

دبیراول کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان

 

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست