برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-10-01

نویدنو09/7/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • ما هواداران حزب توده‌ی ایران با افتخار دست در دست این جوانان در سنگر کارخانه٬ دانشگاه٬ مدرسه٬ خیابان و کوچه سرود "زن٬ زندگی٬ آزادی" را فریاد می‌زنیم. شعار ما همان شعار توده‌هایِ زن برپاخاسته علیه حجاب اجباری، برای لغو قانون ارتجاعی و سرکوب‌گرانه حجاب اجباری وکسب حقوق دموکراتیک بنیادی  است.

 

 

بیانیه دریافتی

«زن٬ زندگی٬ آزادی»

  پیام شادباش جمعی از هواداران  حزب توده‌ی ایران- داخل کشور،

 به مناسبات 81مین سالگرد تاسیس حزب

 

همان‌گونه که بارها تجربه شده تهاجم سازمان یافته‌ی نولیبرالیسم با هدف انهدام قطعی سازمان‌های طبقه‌کارگر و پس گرفتن دستاوردهای آن طی دو سده‌ی گذشته و زمینه سازی برای افزایش بهره‌کشی سرمایه‌داری و اجرای سیاست‌های راست‌کیشانه٬ صنعت زدایی و مالی سازی گسترده و بنیادین در کشورهای سرمایه‌داری اعم از دولت‌های کانونی یا جامعه‌های پیرامونی ثمره و دستاوردی جز گسترش فقر٬ بیکاری٬ ناامیدی برای زحمتکشان و ثروت هنگفت و فساد برای اقلیت حاکم راس هرم قدرت نداشته است. پی‌آمد اجرای این سیاست‌ها از ایران تا شیلی تا بریتانیا و ایتالیا و آمریکا همواره به شورش گرسنگان و اعتراض‌های گسترده توده‌ای منتهی شده است، که در اثر تضعیف و سرکوب چپ‌جهانی به برآمدن راست افراطی و فاشیستی و شبه فاشیستی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری و حکومت‌های به‌غایت واپسگرا در ایران و خاورمیانه و شمال آفریقا منجر شده است. این حکومت‌ها با ترویج بیگانه هراسی٬ بی دینی٬ سقط جنین٬ دگرباشان جنسیتی٬ مهاجران یا شووینیسم ملی و مذهبی و در کل دوگانه سازی‌های دروغین به انحراف افکارعمومی از فجایع سرمایه‌داری جهانی در زمینه‌ی اجتماعی و محیط زیست و اقتصاد می پردازند. در ایران اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های نولیبرالیستی باعث برآمدن لایه‌های جدید بورژوازی بوروکراتیک و مالی در کنار لایه‌های قدیمی‌تر بورژوازی تجاری و صنعتی شده است که باعث شکل‌گیری جناح بندی‌های جدید در راس هرم قدرت گشته و برای نخستین بار شاهد حضور آقازاده‌ها در این هرم هستیم. دگردیسی در هرم قدرت از یک سو به تضاد منافع راس هرم قدرت با توده‌های زحمتکش و مزدبگیر دامن زده و از سوی دیگر تضادهای جدیدی بین منافع گروه‌ها و الیگارش‌های مالی٬ تجاری٬ بوروکراتیک و مجتمع صنعتی- نظامی گردیده است. تضاد منافع توده‌ها با راس هرم قدرت به جنبش سبز و شورش‌های خیابانی دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و زنجیره اعتراض‌های سال ۱۴۰۰ منجر شد و در راس هرم رقابت شدید بین جناح هوادار غرب و هوادار امضای برجام در دولت روحانی و برخی اصول‌گرایان و فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی که دستی در مجتمع صنعتی – نظامی داشتند بروز یافت. مبارزه در راس هرم با برداشتن گام دوم از سوی رهبری عملا راه را بر هرگونه حضور جناح غرب‌گرا بست و حکومت رانده شده از درگاه غرب به ناچار رو به شرق آورده است٬ اگرچه این تغییر نگاه حکومت ازغرب به شرق (حتی در صورت جدی بودن) هیچ تغییری در سیاست اقتصادی چپاول‌گرانه حکومت نداشته و صرفا به تاراج منابع ملی و طبیعی کشور و واردات کالاهای لوکس و تجملی و مقدار کمی قوت لایموت مردم منجر می‌شود.

همان‌گونه که اشاره شد اجرای سیاست‌های ارتجاعی اجتماعی و فرهنگی در پیوند با سیاست‌های ضدملی و ضدتولیدی سرمایه‌داری چپاولی و نولیبرالیستی حکومت در برهه های کوتاه زمانی و نزدیک به هم موجب مقاومت و ایستادگی جامعه گردیده که با مقاومت شدید ارتجاع و دیکتاتوری و سرکوب شدید روبرو شده‌اند. اما اینک باردیگر جامعه ایران در قیام مهسا برپا خاسته تا علیه هرگونه تبعیض٬ ستم جنسیتی٬ ملی و قومی و طبقاتی در برابر نظام پوسیده و ارتجاعی بایستد. این روزها که مصادف با سالگرد تاسیس حزب پرافتخار ماست٬ خیابان‌ها و محله‌ها عرصه‌ی رستاخیز علیه سال‌ها و سده‌ها بی حقی عمومی٬ علیه بیداد سرمایه و ستم طبقاتی است. دختران و پسران طبقات زحمتکش و مزدبگیر دست در دست یکدیگر با آمیزه‌ای از اندوه عزیزان جان باخته و شور باهم بودن خیابان‌ها و محله‌ها را جولان‌گاه خود کرده‌اند. سوگ و سور هم دوش هم روانند و عشق و امید در شهرها جاری است. سوگ دایمی سال‌ها تحقیر مرتجعان اسلامی و سور باهم بودن و کنار یکدیگر بودن.

ما هواداران حزب توده‌ی ایران با افتخار دست در دست این جوانان در سنگر کارخانه٬ دانشگاه٬ مدرسه٬ خیابان و کوچه سرود "زن٬ زندگی٬ آزادی" را فریاد می‌زنیم. شعار ما همان شعار توده‌هایِ زن برپاخاسته علیه حجاب اجباری، برای لغو قانون ارتجاعی و سرکوب‌گرانه حجاب اجباری وکسب حقوق دموکراتیک بنیادی  است.

زن٬ زندگی٬ آزادی

عدالت٬ آزادی٬ حجاب اختیاری

مرگ بر ستمگر٬ چه شاه باشه چه رهبر

برافراشته باد پرچم پرافتخار حزب توده ایران

جاودان باد نام و یاد جان باختگان حزب توده ایران

جمعی از هواداران حزب توده ایران - داخل کشور

مهر1401

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست