برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-09-29

نویدنو07/7/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • سخنان بی ارزش "سامی ستیزی" ملونی، رهبر بلوک راست افراطی نمی‌تواند خاطرجمعی وفاداری به اتحادیه اروپا و ناتو، هم سویی اوبا برنامه های آن‌ها در جنگ بین دزدان در اوکراین واشتیاق طبقه بورژوازی ایتالیا، با بهبود راست افراطی، برای حفاظت از منافع سومین اقتصاد قدرتمند در تشدید رقابت در داخل اتحادیه اروپا را پنهان کند.

 

 

بیانیه حزب‌کمونیست یونان در باره نتایج انتخابات ایتالیا

دفتر مطبوعاتی حزب کمونیست یونان به دنبال اعلام نتیج انتخابات سراسری ایتالیا و پیروزی بلوک راست افراطی بیانیه زیر را منتشر کرد:

« نتیجه انتخابات ایتالیا، با ثبت خودداری از دادن رای، و تبدیل شدن راست افراطی به قدرت اول، تنها حاکی ازادامه وگسترش سیاست راست افراطی درکشور همسایه است. سخنان بی ارزش "سامی ستیزی" ملونی، رهبر بلوک راست افراطی نمی‌تواند خاطرجمعی وفاداری به اتحادیه اروپا و ناتو، هم سویی اوبا برنامه های آن‌ها در جنگ بین دزدان در اوکراین واشتیاق طبقه بورژوازی ایتالیا، با بهبود راست افراطی، برای حفاظت از منافع سومین اقتصاد قدرتمند در تشدید رقابت در داخل اتحادیه اروپا را پنهان کند.

عدم رضایت شدید مردمی درایتالیا، قبل از گرفتارشدن در تارهای پوپولیسم راست افراطی، در دولت‌های لیبرال و سوسیال دموکرات، همانند دولت هایی از نوع"تکنوکرات های"  دراگی، با مخرج مشترک رد انتظارات مردم به کرات خنثی شده بود. گذشته از همه، مفهوم " شرکمتری" که ازسوی این دولت‌ها ترویج می‌شد راه را برای تقویت راست افراطی در ایتالیا فرش کرد.

راه خروج واقعی هوادارمردم در ایتالیا، یونان و هرجای دیگر، تقویت مبارزه علیه سیستم وحشیانه سرمایه‌داری و فرماندهان دولت‌های مربوطه‌ی آن است. تنها با حزب‌کمونیست قوی می‌توان ضربه قطعی را برنیروهای ارتجاعی و راهبرد ضد مردمی سرمایه واردکرد، به نحوی که بتواند تعادل‌ها را به سود مردم تغییر دهد.»

September 26, 2022

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست