برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-09-22

نویدنو31/06/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • جدال‌ها قطعی و دوران تعیین تکلیف است.

  • جدال مردم برای رها شدن از همه نکبت فقر ، سرکوب ، تحجر، غارتگری و فساد در مقابل قدرتی که برای بقا و استمرارش به اسلحه و ثروت متکی ست. اما این شرایط تاریخ‌ساز به وضعیت گذشته بر نخواهند گشت.

  • ما بازنشستگان هم اکنون نه برای “چانه زنی” و نه تنها برای مقابله با حقارت‌های قوانین ضدکارگری، که برای زندگی‌های به غارت رفته مان، برای خلاصی از همه قوانین و ساختارهای ضد انسانی و برای رفاه و آزادی به میدان قطعی جدال خواهیم آمد.

 

 

بیانیه مشترک: ما بازنشستگان از همه چیز شما متنفریم !

ما بخشی از بدنه اجتماعی مردم و جنبش اعتراضی بازنشستگان، علیه همه وضعیت نفرت انگیزی هستیم که شما مسببان در بیش از چهار دهه بر هست و نیست ما مردم آوار کرده اید.

زندگی و قتل مهسا، ستار، زهرا، نوید و رامین و همه‌ی فرزندان کشته شده به زندگی و مرگ ما مربوط است.

آن‌ها کشته شدند تا جسارت حق خواهی و ایستادگی زنان و ما مردم در برابر ظلم تان را بشکنید و بترسانید و عقب برانید. اما خشم متحدانه مردم یک‌صدا و بی لکنت خروشید و فریاد برآورده : “زن، زندگی، آزادی ”این “نه”ی سراسری مردم ، ایستادن در صف حق‌خواهی به دفاع از رفاه و آزادی در زندگی انسان ست. پیوستن به صف رها شدن از همه نکبت‌های وضع موجود است.

تازیانه “حجاب ” و سرکوب و منفعت قوانین خودساخته دربرابر ربودن ثروت و دسترنج‌های کار این جامعه ست.

نان از سفره هامان برده‌اید و معاش مان را به گرو گرفته‌اید. برای بدست آوردن اندک حقوقی که خود قانونش کردید باید ماه‌ها در کف خیابان می‌جنگیدیم.

زیست‌مان را سوزانده ، آب را به خشکی و هوای تنفس‌مان را آلوده‌آید.

کولبری و سوخت بری و تن فروشی و عضو فروشی وخودکشی‌های بی‌سابقه و ده‌ها مشقت را به ” حوزه کار و معیشت” ارتقا و رسمیت داده‌اید.

زندگی فرزندان‌مان را از کودکی ربوده و در چهار راه‌های بردگی کار و تجارت جنسی سامان دهی سودتان کرده‌اید.

ما بازنشستگان بارها به “سهم “خواهی از زندگی‌مان و به اشکال و ظرفیت‌های گوناگون به میدان جدال آمدیم و هر بار به ” صدقه”و سرکوب پاسخ مان داده‌اید.

صندوق‌ها و داشته‌هامان را رسما” به‌غارت برده‌اید و قوانین نیم بندتان را هم به‌سخره گرفتید و وقیحانه به حق و حقوق بازنشستگی “فتوای ” انکار سر می‌دادید.

اما ما بازنشستگان نه تنها تمکین نکرده‌ایم که وسیع‌ترین جدال نپذیرفتن فقر معاش را به بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی /حق‌خواهی کارمزدی به میدان آورده‌ایم.

اینک روند جدال ما و میلیون‌ها فرزندان‌مان در موقعیت تاریخ‌ساز دیگری قرارگرفته ست.

جدال‌ها قطعی و دوران تعیین تکلیف است.

جدال مردم برای رها شدن از همه نکبت فقر ، سرکوب ، تحجر، غارتگری و فساد در مقابل قدرتی که برای بقا و استمرارش به اسلحه و ثروت متکی ست. اما این شرایط تاریخ‌ساز به وضعیت گذشته بر نخواهند گشت.

ما بازنشستگان هم اکنون نه برای “چانه زنی” و نه تنها برای مقابله با حقارت‌های قوانین ضدکارگری، که برای زندگی‌های به غارت رفته مان، برای خلاصی از همه قوانین و ساختارهای ضد انسانی و برای رفاه و آزادی به میدان قطعی جدال خواهیم آمد.

ما نه تنها و هر لحظه در صفوف اعتراضات این مردم خواهیم بود ، که بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی نودو نه درصدی های جامعه را در خیابان بجلو خواهیم آورد.

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شورای بازنشستگان ایران

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

گروه بازنشستگان مستقل تهران

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست