برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-07-30

نویدنو08/05/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • این واقعیت مشخص، که برآمد خشونت ضدکمونیستی وضدکارگری دولت را نشان می‌دهد، به دقت با کارزار سامانه مند افتراگویی ضدکمونیستی که از طریق کانال‌های دولتی از سوی سخنگویان و رهبران عالی رتبه حزب‌سوسیالیست متحد ونزوئلا صورت می‌گیرد ارتباط دارد. از طریق این رسانه‌ها با بی مسئولیتی ، حزب‌کمونیست ونزوئلا به دریافت کمک های مالی از مقامات سابق دولت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا که به فساد متهمند، یا دریافت حمایت اقتصادی از سازمان‌های امریکای امپریالیست متهم می‌شود

 

 

تهاجم دولت مادرو علیه حزب‌کمونیست و جنبش کارگری ونزوئلا

برگردان هاتف رحمانی

 

روز ۲۱ جولای، حزب‌کمونیست ونزوئلا هدف حمله جدیدی واقع شد که گسترش سرکوب دولت نیکولاس مادرو علیه مبارزات جنبش کارگران ومردمی رانشان می‌دهد که با تعدیل نئولیرالی وسیاست‌های دولتی که دست مزدهای کارگران را نابود می‌کند مقابله می‌کنند.

واقعه درزمینه همایش عظیمی رخ داد که از سوی پلتفرم واحد اتحادیه کارگری برای درخواست لغو دستورات اداره ملی بودجه، که دستمزدها وحقوق جمعی کارگران بخش دولتی را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد فراخوانده شده بود. دولت، از طریق دفتر شهردارشهرداری لیرتادور(کاراکاس) و حزب‌سوسیالیست متحد ونزوئلا، با مستقرکردن گروه‌های ضربت و نهادهای سرکوب دولتی درتمام طول مسیر تجمع برنامه‌ریزی شده ازجانب پلتفرم واحد اتحادیه کارگری برای نقض حقوق سیاسی و دموکراتیک کارگران برای انجام تجمع تلاش کرد. این عمل طی سال‌های زیادی از سوی دولت‌های دیکتاتوری، سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی توسعه یافت – و دو دولت آخری در پیمان “پونتو فیجو” پیمان بستند- تا مبارزات کارگری و مردمی را در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته تهدید وسرکوب نمایند.

احاطه وتحریک دائمی این گروه‌های ضربت علیه بسیج کارگران درحملات فیزیکی علیه چندین کارگر، و درمیان آن‌ها رفیق ما ژاکلین لوپز، عضو کمیته مرکزی حزب‌کمونیست ونزوئلا و از رهبری ملی جنبش زنان کلارا زتکین تجسم یافت، که توسط گروه‌های ضربت شهرداری کاراکاس مورد ضرب و شتم قرارگرفت، حمله ای که از سوی رهبران منطقه‌ای و کشوری حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا هماهنگ شده بود که از رسیدن کارگران و بازنشستگان به محل دفتر معاونت ریاست‌جمهوری جلوگیری کردند.

سرکوب ضدکمونیستی و ضد کارگری با گردهمایی پایان نیافت. در آخر روز، مقامات اداره اطلاعات بولیواری(SEBIN) – پلیس سیاسی کشور- یک وسیله نقلیه حزب‌کمونیست ونزوئلا را که رفیق آدِلاآیدا زرپا، عضو کمیته مرکزی و دفترسیاسی حزب‌کمونیست ونزوئلا، و رفیق آنجل کاستیلو، هماهنگ کننده ملی دوم ژوئن مجمع کارگران باریو آدنترو( بهداشت) وعضو حزب کمونیست ونزوئلا درآن درحال بازگشت به دفترمرکزی حزب بودند تعقیب کرد.

به محض رسیدن به دفترمرکزی، مقامات SEBIN (پلیس سیاسی) وسیله نقلیه را احاطه کردند، وحشیانه به رفیق آدلاایدا زرپا حمله کردند و رفیق آنجل کاستیلو را، بدون هیچ دلیل قانع کننده ای گروگان گرفتند و ازاین روحقوق بنیادی انسانی او را نقض کردند.

پس ازاعمال فشار با شکایت حزب‌کمونیست ونزوئلا، جنبش کارگری و مردمی وهمبستگی بین المللی، رفیق آنجل کاستیلو آزادشد. اما، احضاریه دادگاهی برای به اصطلاح تحقیقات برای او صادرشده است، که سبب احضاراو در متن احضاریه مشخص نشده است. بی تردید، این اقدامات بخشی از عملیات آزار، سانسور، پیام‌های نفرت، تهدید و سرکوب علیه جنبش انقلابی کارگری و مردمی است، که به نوبه خودبخشی از تعمیق سیاست تبعیض و به دادگاه کشاندن مبارزات کارگران در کشوراست.    

این واقعیت مشخص، که برآمد خشونت ضدکمونیستی وضدکارگری دولت را نشان می‌دهد، به دقت با کارزار سامانه مند افتراگویی ضدکمونیستی که از طریق کانال‌های دولتی از سوی سخنگویان و رهبران عالی رتبه حزب‌سوسیالیست متحد ونزوئلا صورت می‌گیرد ارتباط دارد. از طریق این رسانه‌ها با بی مسئولیتی ، حزب‌کمونیست ونزوئلا به دریافت کمک های مالی از مقامات سابق دولت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا که به فساد متهمند، یا دریافت حمایت اقتصادی از سازمان‌های امریکای امپریالیست متهم می‌شود. به تازگی یوسدادو کابلو معاون دبیرکل حزب‌سوسیالیست متحد ونزوئلا، دربرنامه تلویزیونی هفتگی خود، بیانات غیرمسئولانه جدیدی ابراز کرد که حزب‌کمونیست ونزوئلا و به ویژه رفیق اسکار فیکوئرا، دبیرکل کمیته مرکزی حزب را به مجری برنامه‌های امپریالیستی علیه ونزوئلا متهم می‌کند. درچهارچوب این دروغ‌ها و این مبارزه” ضد امپریالیستی” دروغین است که دولت و رهبری حزب‌سوسیالیست متحد ونزوئلا تهاجم خود علیه حقوق سیاسی و دموکراتیک حزب‌کمونیست ونزوئلا و رهبران کارگران پلتفرم واحد اتحادیه کارگری را توجیه می‌کنند.   

همان‌طور که ما در موقعیت‌های مختلفی اعلام کرده ایم، دولت و رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا از گفتمان ضد امپریالیستی کاذبی برای اعمال سرکوب علیه جنبش کارگران و مردمی که علیه سیاست‌های وحشیانه هوادارامپریالیستی و ضد کارگری می شورند استفاده می‌کنند. درحالی‌که به صورت پرت و پراکنده ظاهر مقابله با امپریالیسم امریکایی و اروپایی را حفظ می‌کنند، اما دولت درحال بستن پیمان با واشنگتن و انحصارات، اساسا انحصارات نفتی است. قانون اساسی مناطق ویژه اقتصادی که به تازگی تصویب شد و پیشروی به سوی اصلاح قانون هیدروکربورها دورویی دولتی را نشان می‌دهد که درست درزمانی که به صورت شرم آوری به سوی تسلیم حق حاکمیت ملی و ثروت کشور به سرمایه خارجی فشار می‌آورد ادعای ” چپگرایی”  می‌کند.

ما حزب‌های کمونیست و جنبش جهانی کارگران را به هشیارماندن دربرابر این گسترش تجاوز دولت و نهادهای سرکوبگر آن علیه حقوق سیاسی حزب‌کمونیست ونزوئلا وجنبش کارگران و مردمی ونزوئلا فرا می‌خوانیم. همبستگی بین المللی ومحکومیت شدید علیه تبعیض و به دادگاه کشاندن مبارزات کارگران در ونزوئلا نقش مهمی درمحدود کردن این یورش وحشیانه دولتی ایفا می‌کند، که با تهاجم سرمایه علیه حقوق کارگران ونزوئلا برابری می‌کند .

ما از سوی حزب‌کمونیست ونزوئلا، برای ابرازهمبستگی متعددی که احزاب‌کمونیست مختلف جهان از طریق کانال‌های عمومی یا خصوصی ارسال کرده‌اند سپاسگذاری می‌کنیم.

هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا

منبع: سولیدنت

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست