برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-07-23

نویدنو01/05/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • حزب‌کمونیست یونان این حادثه تشدید سرکوب علیه حزب کمونیست ونزوئلا را محکوم و درخواست می‌کندکه دولت ونزوئلا بی‌درنگ به تمام حملات خشونت بار و کمونیست ستیزی علیه حزب‌کمونیست ونزوئلا پایان دهد. ما باردیگر همبستگی خود را با حزب‌کمونیست و جوانان کمونیست ونزوئلا و مبارزه آن‌ها در دفاع از منافع طبقه کارگر و مردم اعلام می‌کنیم. 

 

 

حزب کمونیست یونان: دست ها از کمونیست‌های ونزوئلا کوتاه!

 همبستگی باحزب‌کمونیست ونزوئلا و جنبش کارگری مردمی ونزوئلا

در 21 جولای، پس از پایان تظاهرات کارگری علیه سیاست کاهش دستمزد ازسوی دولت سوسیال دموکرات حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، نیروهای پلیس به کمونیست‌های ونزوئلایی - که در تظاهرات شرکت کرده بودند- درخارج ستادمرکزی آن‌ها در کاراکاس حمله کردند و رفیق آنجل کاستیلو را ربودند، درعین حال رفیق آدلایدز زرپا، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب‌کمونیست ونزوئلا دراثر حمله خشونت بار زخمی شد. این واقعیت که آنجل کاستیلو صبح روز 22 جولای، به دنبال اعتراض آزادشد، ماهیت غیرقابل پذیرش حمله را نفی نمی‌کند.

حزب‌کمونیست یونان این حادثه تشدید سرکوب علیه حزب کمونیست ونزوئلا را محکوم و درخواست می‌کندکه دولت ونزوئلا بی‌درنگ به تمام حملات خشونت بار و کمونیست ستیزی علیه حزب‌کمونیست ونزوئلا پایان دهد. ما باردیگر همبستگی خود را با حزب‌کمونیست و جوانان کمونیست ونزوئلا و مبارزه آن‌ها در دفاع از منافع طبقه کارگر و مردم اعلام می‌کنیم. 

بخش روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب‌کمونیست.یونان

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست