برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-07-08

نویدنو17/04/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • " این تنها جنگ علیه یک نخست وزیر محافظه کار یا یک دولت نیست. جنگی نیست که در یک شبانه روز پیروزخواهد شد. جنگی است علیه طبقه حاکم و سرمایه‌داری. اکنون زمان ساختن جنبش است. فعال شدن و ساختن مبارزه هرجایی که هستید."

 

 

اتحادیه جوانان کمونیست بریتانیا:

 بوریس جانسون و حزب محافظه کار: ماری که پوست می‌اندازد

اتحادیه جوانان کمونیست بریتانیا دربیانیه ای درباره جریان استعفاهای دولت بوریس جانسون در راس همه خاطرنشان می‌سازد:

" بیرحمی سیاست مداران محافظه کار افسانه‌ای است و این رخ‌دادها نباید به اشتباه ناشی از بحران وجدانی در نزد ریشی سوناک ( رئیس خزانه داری دولت جانسون - مترجم)،  ساجد جاوید( دبیربهداشت ومراقبت اجتماعی دولت جانسون - مترجم) و دیگران تلقی شود. این امر صرفا دست به یقه شدن و مانوری برای کسب رای در میان حزب اصلی طبقه حاکم بریتانیا و تلاشی برای بازیابی توان از دست رفته ناشی از آثار منفی نتایج انتخابات اخیر است. اما تصور این‌که این مبارزه و عوض شدن جانسون به عنوان رهبر حزب محافظه کار پیروزی آسان یا بی معنایی برای زحمتکشان و جوانان به دستان خود حزب محافظه کار است می‌تواند خطرناک باشد. طبقه حاکم ورق‌های دست خود را بُرمی‌زند، تا نماینده جدیدی را به رهبری انتخاب کند، خواسته آن‌ها کاری به وارونه کردن تهاجم علیه استانداردهای معیشتی و حقوق طبقه کارگرندارد و منش ضد کارگری، ضد دموکراتیک این دولت محافظه کار را تغییر نمی‌دهد."

بیانیه اتحادیه جوانان کمونیست تاکید می‌کند که، "هیچ راه حل ساده یا سریعی برای وضعیت دشوار زحمتکشان و جوانانی که خودمان را در بریتانیا درآن وضعیت می‌یابیم وجود ندارد. اما هرجا که زحمتکشان آماد مبارزه می‌شوند، همیشه امید وجود دارد."

طبق بیانیه اتحادیه جوانان کمونیست، " بریتانیا به جنبش بزرگ زحمتکشان و جوانان بر اساس جوامع، محل‌های کار ودانشکده‌ها، متحدشدن جنبش‌های کارگری، دانشجویی ومستاجران نیاز دارد. تنها جنبشی از این گونه می‌تواند رزم علیه ریاضت اقتصادی، فقر و بیکاری و برای مشاغل و مسکن، مراقبت بهداشتی، آموزش وپرورش و خدمات عمومی را هدایت و پیروز نماید. نقش برجسته توده، حزب کمونیست منضبط و پیشگام و اتحادیه جوانان کمونیست در دسترسی به این هدف اساسی خواهد بود."

بیانیه نتیجه می‌گیرد، " این تنها جنگ علیه یک نخست وزیر محافظه کار یا یک دولت نیست. جنگی نیست که در یک شبانه روز پیروزخواهد شد. جنگی است علیه طبقه حاکم و سرمایه‌داری. اکنون زمان ساختن جنبش است. فعال شدن و ساختن مبارزه هرجایی که هستید."

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست