برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-07-08

نویدنو17/04/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • سیاست‌های جنایتکارانه قدرت‌های غربی در افریقا، همراه بامانورهای دائمی دولت مراکش، که جریان‌های مهاجرتی در داخل سرزمین خود و در منطقه اشغالی صحرای غربی را به اراده خود اداره می‌کند، وضعیت غیرقابل دفاعی را ایجاد می‌کند که به صورت دوره ای به تراژدی هایی مانند این قتل عام منجر می‌شود. تسلیم دولت اسپانیا به درخواست های مراکش در رابطه با صحرای غربی چیزی جز تشدید این وضعیت نیست.

 

 

حزب کمونیست کارگران اسپانیا: دولت سانچز مسئول قتل عام ملیلا

دبیرخانه حزب‌کمونیست کارگران اسپانیا دربیانیه ای درباره قتل عام اخیر در ملیلااعلام می‌کند:

جمعه گذشته درحالی که پناهندگان برای ورود به ملیلا تلاش می‌کردند 45 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. ح.ک.ک.اسپانیا دولت ائتلافی سوسیال دموکرات را مسئول این روی‌داد خطرناک می‌داند.

این اولین اقدام به ورود جمعی به ملیلا از زمانی است که دولت اسپانیا سیاست خود نسبت به صحرای غربی را در ماه مارس با تسلیم شدن به باج خواهی مراکش تغییر داده است.

سیاست‌های جنایتکارانه قدرت‌های غربی در افریقا، همراه بامانورهای دائمی دولت مراکش، که جریان‌های مهاجرتی در داخل سرزمین خود و در منطقه اشغالی صحرای غربی را به اراده خود اداره می‌کند، وضعیت غیرقابل دفاعی را ایجاد می‌کند که به صورت دوره ای به تراژدی هایی مانند این قتل عام منجر می‌شود. تسلیم دولت اسپانیا به درخواست های مراکش در رابطه با صحرای غربی چیزی جز تشدید این وضعیت نیست.

یک باردیگر، کارگران مهاجرکسانی هستند که دراین جنگِ منافع بین دو قدرت سرمایه داری تاوان می‌پردازند. خلق‌های جنوب صحرا به صورت سامانه مندی به عنوان اسلحه فشاری علیه دولت اسپانیا مورداستفاده قرارمی‌گیرند. امپریالیسم بالاترین و آخرین مرحله سرمایه‌داری است، از این رو تصادفی نیست که رخ‌دادهایی نظیراین، زمانی که منافع جغرافی راهبری بر موضوعات دیپلماتیک تحمیل می شوند رخ می‌دهند.

ح.ک.ک.اسپانیا به دولت سوسیال دموکرات، که درنقض تمام حقوق افراد مهاجرمشارکت دارد به عنوان شریک مستقیم رخ‌داد ها در ملیلا اشاره می‌کند، و از طریق وزیرکشورآن درخواست پاسخگویی دولت اسپانیا را دارد.

دبیرخانه کمیته مرکزی ح.ک.ک.اسپانیا

27 ژوئن 2022

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست