برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2022-05-30

نویدنو09/03/1401         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • واسیوکویچ عضو حزب‌کمونیست : «ما خواهان خروج بی‌درنگ سربازان روسی ازاوکراین هستیم. ما خواستارپایان دادن به عملیات نظامی هستیم.ادامه کارزار سه ماهه روسیه دراوکراین می‌تواند به افزایش قریب‌الوقوع در کشته‌ها و زخمی‌های ارتشی منجرشود.»

 

 

نماینده حزب‌کمونیست درمجلس منطقه پری‌موری خواستارپایان دادن به جنگ اوکراین شد

دو نماینده قانون‌گذار کمونیست درمنطقه خاور دور پری موری  روز جمعه با به چالش کشیدن سیاست رسمی حزب مخالفت خود را بر سرجنگ امپریالیستی دراوکراین اعلام و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند به کارزارنظامی پایان دهد. لئونید واسیوکیویچ عضو مجلس قانون‌گذاری درنشست روزجمعه گفت،" ما خواهان خروج بی‌درنگ سربازان روسی ازاوکراین هستیم. ما خواستارپایان دادن به عملیات نظامی هستیم." واسیوکویچ عضو حزب‌کمونیست فدراسیون روسیه، گفت ادامه کارزار سه ماهه روسیه دراوکراین" می‌تواند به افزایش قریب‌الوقوع در کشته‌ها و زخمی‌های ارتشی منجرشود."

او افزود،" درطی عملیات نظامی، مردم معلول میشوند. این‌ها افراد جوانی هستند که می‌توانند منبع عظیمی برای کشورماباشند."

اولگ کوژمیاکو، فرماندار پری موری کرای که در همایش حضورداشت، واسیوکویچ را "خائن" خواند و او را به " بدنام کردن ارتش روسیه و مدافعان ما، که درجنگ علیه نازیسم هستند" متهم کرد. سپس، واسیوکویچ و همکاراو، گنادی شولگا، از مجلس قانون گذاری اخراج و به خاطر سخنرانی علیه جنگ با "اقدامات شدید" تهدید شدند.  

آناتولی دولگاچوف، رئیس حزب کمونیست در مجلس منطقه ای به سرعت با ادعای آن که "رفتار" اومورد تایید نیست برای دورکردن سازمان خود از واسیوکویچ تلاش کرد، و گفت که سخن او " حیثیت حزب کمونیست فدراسیون روسیه را لکه دار می کند"

برگرفته از: دردفاع ازکمونیسم

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست