ی ی ی ͡ ی                         ی ی یی
ی -   - ی   -  یی

2022-05-28

ی07/03/1401         Print Friendly, PDF & Email      ǁ

 

  • 100 ی ی ی ȝی یی ی 1960 70 . ی یی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ʡ ی ی یی ی ϐ یی. یی ѐ یی ی ی.

 

 

ی یی

100 ی ی ی ȝی یی ی 1960 70 . ی یی ی یی ی یی یی ی ی ی ی ʡ ی ی یی ی ϐ یی. یی ѐ یی ی ی.

***

۱۰۰ ی ی ی یѡ ی ی ی

ی یی : ی

ی ی ۲۵ ۱۹۲۲ ی یی ی . ی Ϙی یی یی ϡ یی  ی ی ی ی ͘   ی یی (PCI) . ی ی юی یی ی ϐی . ی ѐ ی ی ی یی ی یی .

ی ی ی یی ی ی ی . ԡ ی ی ی ی ۱۹۲۴ ی ϡ ی ی .

ی ی ی . ی ј ی ݘ ی ی ȝی ϐی ی ی یی ѐی ی یی ی .  ۱۹۴۳ ϐ ی یی (PCI) یʡ ͘ یی . ی یییی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ʐی ی .  ۱۹۴۴  ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ۱۹۵۶ .

ی

ی ی ی ی ѐ ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ۱۹۵۰ ǁ ی ی ی ی ی ی یی Ԙ یی ی . ی یی ی ۱۹۵۶    ی ی ی ѐی ی ҁ ی یی ی Ә ی .

 ۱۹۶۸ ی یی .  ی یی ی ی ی ǘی ی ی ی .  ی ی ۱۹۹۰ . : ی یی ی ی ی ی ѐیی ی . ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ǘی ی ی یی .

ǐ Ԙ Ә ی یی : ی ی ǡ ی ی ی ی ییی یی Ԙ ی .  ی ی ی ی یی ( ی ی ی ی ی یی Ґ ی ۱۹۴۴) ۱۹۶۹ ی یی ی ی ȡ .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǁی ϡ ی ی ی. ی ی ی ی یی ϡ یی . ی .  ی یی ی یییی ی (ی یی) ۱۹۶۰ ی ی . ی ی ی ی ی ی .

یی

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی یی ی ʿ ی ی ی ی ϐ ی ی ی Ͽ  ی : ی ی یی . ی ی یی ی ی ی ϐ ی ی. ی ی یی ѐی ۱۹۶۰ ی .

ی ی ی ی : ی ʡ 坘 : ʎی Ի ȝیی یʝی ی یی ی یӝی ی ی ϡ ی 䘝 . ی ی ѐی.  ی ی ی ی ی . ی ی ی ی Ӂی یی ی .

ی ی : ۱۹۷۱ ی ی ۱۹۷۳ . ی ӝی ѡ ی ǘ یӝ ی یی  ی ی Ԙ ییʝ یʝ ی  ی ی ی ј .

ی ی یی یی ی ی ی یی یی . ی ʘی ی یʝǡ ییʝ یǡ یی ʝی یی (DC) ʝ ͘ .  ی یی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی Ԙی ی . ی ʎی یی یی ی ʐ ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی ی .  ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی یی (DC) ی ی ی ی .

ی یی یی ǡ یʝ ی ԝی ی ی ڡ یی .  ی ی ی ǘی ϡ ی یی ی ϡ   ۱۹۴۸ ی .

ی ی . ی ی ی ی ی ی ǐ . Ә ی ی ی ی ǘی ی ی: یی ی ی ی یی یی.  ۳ ǘ ۱۹۷۳ ی ی ی ی ی ی ϐی ی : ی ی ی یی ی ϐ ی ѐ . ی ϡ ی یی .  ی ی ی ی ی . ی јی 捘ی ی ی یی ی . ی ی ۱۹۹۰ Ԙ .

ی ییǡ ی .  ی ی ی ی ی ی ی ی .  ی ی ی ی ی ی . یی ʐ ѐ ​​ ی ѐ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی: ی ی ϡ ی ی ی .  ی ی .  ی ی . ی ی ی ǘی (јیی ی ی ј .) ʿ  ی .  ی ی ی ϡ ی ی ییѡ ی ی ǘی ی .

ی یی ی ۱۹۷۶ ی یی ی. ۳۴ ϡ ѐی ی ی ی ǘ.  یی ی (۳۸ ). ی ی ی ǘی ی ی ( ی ʐ ی ) ی یی ی . ییی Ϙی یی ی .  ی ی̡ ی ی ی ѐ ی ی ی یی ی یی . ی ی ی ی ی ۱۹۷۶ G7 ی ی ی ی یی ی ʡ یی Ԙ . ی ی ѐ .

ی ی یی ی ی . ی ی ی ی. ی ی ی یی ( ی یی یی ) ی ی ϡ ی یی .  یی ی ԝی یی ( ی) . ی ǘی ی ییʡ ی یی ϡ ی . ی یی ی ی ی ییǡ ی ی Ԙ ی ϡ ی ی یی ی ی .  ی ȡ ی ی ʎی ی ی ی ی ϡ . ی ی یی ی ی ی ​​ ی ییی یی یϐی ی .

ی ی ی ی یی ϡ .  ֡ ی ۱۹۸۰ ѐ Ǎ ی ی 坘 Ԙ .

یی

ی ی ی ј ی یی ϡ ی ۱۹۷۰ یی ی.  ی ی ی ی ی ی ی јی ی ​​ی یی ی ی . ی ی坐ی ییی ی ی یʝی ی Ӂییی ی ییی ی ۱۹۷۰ ی ϡ ییی .  یʝ ی ͘ ی ی ʡ ی یی ی یی ѐی ی ی. ی ی ی ی ϡ ی ј (ی ی ی ی) ی . ی یی ی یی یʝǡ ی ییʝ ی ۱۹۴۶ یԝیی ی ی .

ی یʐی ی یی ی ۱۹۱۷ ی ی یی ی ی .  ی یʝی یییی یʝی ی ی یϡ ی یی یی ی ی ی ی ی ی. ی یʝی ی یی یʝی یییی یی ی ی یی یی .  Ә ی ǘѡ ی یϐ ی ی ی ی یی ی .  ی ی ی ی .

ی ی ی ییی . ی ی ی Ӂییی ݘی ی ی ی ی . ی یی .  ϡ ی ی ی ( ی یی ) ی ی ( یی ی ی).  یی ی یی ی یϐ ی ( ی ǡ ی ی ی ѐ) ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی . ϡ ی یی یϡ یی ی ی .

ی ی

ی Ԙ یی ی. Ԙ یی ی ی ѐی ی یی . ی ی ی ییǡ ی ی یی یی یییی ی ی ی Ԙ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ѐ ی Ԙ ی ѐ ی ی ی .

ݘ ی یی ی Ԙ ی ی .  ۱۹۷۶ ی ی ی ی Øی یی ی ی ȡ یӡ یی یی ی ϐی 㝻 ی ی ی ی ی ی ی . ی ǘی ی ی Ԙ ϐی ی Ȑی: یی ی ϐی ی ​​ ԡی ی ϡ ޡ ی ϐی ی ̡ Ә ی ی .  ی ی ی ی یѡ ی ی ی یʡ ی یی .  ۱۹۷۷ ی ی ی ی یی ییǔ ی : ی ی ی ی ی (ԡ ی ی).

ی ی یی ی ی ی ی یی ی .  ی ͘ی ͘ (ی ی ).  ی یی یѡ ԝی ی ʐ . ͡ ییی ی ی ی ۱۹۸۰ϡ ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ǘی .

ی ی یϔ ی ی .  ϡ ی ی یی یی ی یی ی ی.  ی  ی ی  ی ی ی یی ی ی . ی ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ј .

ی ޝ ی ی ی ی یی ی . یی ی یی ی ی. ݘ ی ی ی. یی یی ϡ یی : ѐ ی یی ی یی یی یی .  ی ی یی ی ی .  ی ی ی ی ϡ ی یی .  ی ی ی ی ی .  یѡ ی یی ی یی ی Ԙی ی ی ی .

ی یی ی : ی ی ی ی ی ѐ یی ی ی ѐی ی ی یی ی . ی ی ϐیԡ ی ی ییی Ȑی ی ی ی .  ی ی یی یی ی یʔ یی ی ی ی یی ی ی : ی ی Ϙی ی .

Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ʡ یی ݘ یی .  ی یϐ ی ی ی ی ی .

ی ی ۱۹۸۴ ی ی یی ی ǐ Ә ی ѐʡ یی یی یی ی ی : یی ی یی ی ј . یی ѐی یی ی ی ѐ ϡ ی یی ی ی ی یی یی .

ی ی یϻ یی ǐی .  ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ʐی ی ϡ ی ی ی .  ی ی ی یی ی Ԙ ی сیی .

: ǘ ی یی ی ی ی ی ѐ

***

ی یی Ͽ

  ҡ ی: ی

ǐ یی یی Ϙی ی ϡ ی ی ی (ی) یی ʐی . ی ی ʡ ی ی ی ی ی ȡ ی یی ١٩٩١ ی ڡ ѐی ی ȡ ٧٠ یʡ ی یی (PCI) ی ی ԡ ی ی Ԙ ی ی .

ی ј ی یϡ Ґ ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ѐی (١). ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǐ ݘ ی ی .

Ԙ ی . ی ی Øی ی : یی - ١٩۴٧ ی ی ی ی ی یی (٢). ی ی یی ی ϡ ی ی یی ی ͘ی ی ϡ Ԙی ی ǐ ی ییی ی .

ی یی ١٩۶٠ ی ی ی یی ʘ ی . یی ی ϐی . ʡ ی ѡ یی یی ی ی ی ی . ی . ی ی ( Lotta Continua, Potere Operaio- ) э ی . 捘ی ی یʡ ی ͘ ی یی یی јȐ ی ی .

ی یی ی 捘ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی (٣) ی . ی Ի ی ی یی ی ѐیی . ١٩٨٠ ی ی یʐ ی ١١ ی ی ی .

یی ١٩٧٣ ی یѡ یј ی ی یی ی یی ی یی یی ی ی ی . ی ی ی ϐی یی ی یی ی ی Ȑی. یϐ ١٩٧۶ ی یی(١٢۶١۴۶۵٠) ی ٣۴.٣٧ ی ј . ١ یی ٨۵٠ . ی ی یی Ԙ ی ی ی ی ϡ ی ی ی.

ی ی ی ʡ یی ی ی ی . یی ١٩٨٠ ѐ ی ( ٣۵ ) Ԙ ی. ی ی یی یی یی)ی) э ی ی ی . ѐی ی ѐی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی (۴).

١٩٨۴ ی ǘی یی ی ی ی ی ی . ی یی ѐی ی ی ی Ԙی . ١٩٨۴ ی ی ی - ی یی ی یی ѐ ی ی ی ی ی ј .

ی ی

ی ی . ʐ ی . یی ǁی ی . ی ی ی ییی ی یی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی . ی ی Ȑی ی (۵). ی ϡ ی یی یی ی ی ϡ ѐی ی ی (۶).

یی ی ی ی ی ی ی  . ی ی . یی ی یی یϐ ѐ ی ϡ ی ی ی یی Әی ѐ ی Ș ۵ یی . ی ی Ș ییی ی یی .

ی ی ١٩٨٠ ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ١٩٨٧ ی ی . ی ی ی یی ٢۶.۵ . ی ݘ ی ی یی یی (PSI) ی . ی یی یی Ԙ . ی یԐ ی یی . ی ی ١٩٨٨ ی ی . ی ʐ ϡ ѐ ی ی ی .

ی ی ی ی ی- . ѐی ѐ یی : ١٩٨٩ ی ی ١٧٨٩. ی ј ѐیی ی ی ی ی ی یی ی ی 捘 ی ی ύ ی . ی ی ϡ ی јی . ی э ی ی ǻ یی ی یی ǘ ی . ی یی ͘ ی . Øی ی : ی ͘ی э ی ی ی ʘѐیی ی ی ی (٧).

یی ѐ јی ی یی

ی (svolta) ی ی ی ی ی ی ی ϐی э . یی یی ی ی ی . ی ی ی юی ی Øی ی ϡ ی . ی ی ی ی ی ی یی Ґ یی ی.

ی یȡ یی ١٩٨٩ ی ی ی ی ϡ ی یی . ی ی . ی ʐی یی ѐ. یی ی ی ی ی ی (La Cosa) (١٩٩٠)- ی . Ȑی یی ѐ Ԙ یی . ی ǎ ی یی ی ی ی یی ی ی Ͽ ی یی ǘ ی ی یʿ ی ی ǘ ǎ ی ϐی ی .

١٩٩٠ ی ی ǘی ѐی یϐ ی Ԙ یی ی . ی یی ی ی (٨) یی ی یی ی ی ی ϡ Øی ی . ی ی ی . یی ی ی ی .. ی ی ی ی ی (ی) ی یی ی یی Ґϔ ϻ. ϡ (PDS) ی ی . ی ی ی Ԙی ی ی ی (PRC) ی ی (PDS) ی .

ی ی ǘی یʻ ی ی. ی ی (١٩٩٨-١٩٩۶) ی ی Ӂ ی (٢٠٠٠- ١٩٩٨) ی ی ی یی ی ی Ԙی ی .

ی ی ی ییǡ یی ی یی ی ی ی ی Әی یی یی (Forza Italia) ١٩٩۴ ی . ییϡ ی یی ی : ی ی ی ی ی ѐ ییی ی ی- ی یی (٩).

ڡ ی ی ی ϡ ی ǁ ی ی یی ییی ݘ یی ی ی Ԙ . یی ی ی ی ی یی ی .

١- Perry Anderson, An invertebrate left , London Review of Books, vol. 31, n ۵, Londres, 12 mars 2009.

٢- Eric Hobsbawm, Interesting Times. A Twentieth Century Life, Pantheon Books, New York, 2003.

٣- Cf. Frdric Attal, Histoire de lItalie depuis 1943 nos jours, Armand Colin, Paris, 2004.

۴- Cf. David Broder, The Italian lefts long divorce from the working class , Jacobin, 14 fvrier 2021.

۵- Piero Ignazi, Dal PCI al PDS, Il Mulino, Bologne, 1992.

۶- Lire Julian Mischi, Comment un appareil sloigne de sa base , Le Monde diplomatique, janvier 2015.

٧- Achille Occhetto, Un indimenticabile ۸۹, Feltrinelli, Milan, 1990.

٨- Guido Liguori, Qui a tu le PCI ?, Delga, Paris, 2011.

٩- Ralph Miliband, LÉtat dans la socit capitaliste, Maspero, Paris, 1973 (1re d. : 1969).

Antoine SCHWARTZ یی Ԑ ی

*

         *ی یی ی ی ی ییǔ .

 

 

ی :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

:

ی

ی И

 

ی webmaster@rahman-hatefi.net  ی

ѡ یی ی ی یی ی