برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-10-25

نویدنو 03/08/1400         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • درسی از کلیله دمنه ، بانک‌ها و ویرانگری اقتصاد، خطوط مرزی ایران با همسایگان شمالی، نگاهی به سریال «خاتون» ، به یاد میکیس تئودوراکیس ، نقدی بر ابطال پذیری کارل پوپر، ستم قرن بیست ویکمی بر نیروی کار ، بخش ویژه تحولات افغانستان ، رؤیای سورس برای چین، مبارزه لوکوموتیورانان آلمان ، حق حاکمیت غذایی ، کمک سرمایه داران به هیتلر،مقابله با هژمونی دلار ، اقتدارگرایی استرالیا ، انتخابات روسیه ، یادها

 

مجله دوماهنامه دانش و امید شماره آبان 1400 منتشر شد

با مطالبی در:

درسی از کلیله دمنه ، بانک‌ها و ویرانگری اقتصاد، خطوط مرزی ایران با همسایگان شمالی، نگاهی به سریال «خاتون» ، به یاد میکیس تئودوراکیس ، نقدی بر ابطال پذیری کارل پوپر، ستم قرن بیست ویکمی بر نیروی کار ، بخش ویژه تحولات افغانستان ، رؤیای سورس برای چین، مبارزه لوکوموتیورانان آلمان ، حق حاکمیت غذایی ، کمک سرمایه داران به هیتلر،مقابله با هژمونی دلار ، اقتدارگرایی استرالیا ، انتخابات روسیه ، یادها

 

فهرست مطالب دانش و امید شماره 8 آبان 1400

گفتارهایی درباره ایران

ü      درسی بزرگ از کلیله و دمنه برای امروز ناصر آغاجری

ü      نقش بانک‌ها در ویرانگری اقتصاد سیامک طاهری

ü      سابقه خطوط مرزی ایران با آذربایجان و ... علی پورصفر )کامران(

ü      تاریخچه سندیکاهای کارگری ایران خسرو باقری

ü      نگاهی به سریال «خاتون » علی پورصفر )کامران(

ü      عقب نشینی به میان توده ها قاسم حسنی

هنر و ادبیات

ü      میکیس تئودوراکیس جاودانه شد خسرو باقری

ü      گفتگوی پیام یونسکو با تئودوراکیس بهرام پارسا

ü      شعر یونانی سیاوش کسرایی

ü      قلم را از من نگیرید! شهنام دادگستر

ü      شهادت پابلو نرودا

ü      کیفر محمدرضا طاهریان

یک بحث نظری

ü      ابطال پذیری؛ دربان باشگاه علم )نقدی بر معیار ابطال پذیری کارل پوپر(شبگیر حسنی

معرفی کتاب

ü      امپریالیسم در قرن بیست و یکم کورش تیموری فر

ü      انتشار «چیستا، راوی سی سال تاریخ تحولات ایران  »

ü      انتشار «اشار ه‌های استاد پرویز شهریاری در چیستا  »

پیرامون تحولات افغانستان

ü      روزشمار رویدادهای افغانستان محمد سعادتمند

ü      مظلومیت افغانستان علی پورصفر )کامران(

ü      افغانستان در ۲۰ سال اشغال آمریکا و ناتو طلیعه حسنی

ü      طالبان امروز طلیعه حسنی و فرشید واحدیان

ü      اقتصاد جنگی و انگیز ه‌های اقتصادی آن مسعود امیدی

ü      افغانستان و پروژه امپراتوری آمریکا جک راسموس/ فرشید واحدیان

ü      چگونگی بیرون کردن غرب از افغانستان ویجی پراشاد/ طلیعه حسنی

ü      افغانستان: یک شکست از پیش اعلام شده! مرتضی محسنی

ü      حماق تها در مورد افغانستان گرگ گودلز/ ناهید صفایی

ü      ترا چه بنامم؟ شعری از مجیب مهرداد

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

ü      رؤیای سورس برای تغییر چین مایکل هادسن/کورش تیموری فر

ü      مبارزات لوکوموتیورانان آلمان هوشمند انوشه

ü      بنگاه های اقتصادی چند ملیتی و کووید- ۱۹ پیتر راسمن / اسماعیل صادقی

ü      «تجارت آزاد » یا در بندکشیدن کشورها راد درایور/ محمد سعادتمند

ü      حق حاکمیت غذایی واندانا شیوا / داود جلیلی

ü      کلان سرمایه داران و فاشیسم هیتلری هوشمند انوشه

ü      آمریکای لاتین: تاراج، رویارویی، مقاومت حمید فرخ

ü      یورش ضدانقلاب در تونس اسد ابوخلیل / مازیار نیکجو

ü      ۱۱ سپتامبر و دونالد رامسفلد پاتریک کوبرن/اسماعیل صادقی

چشم انداز جهان

ü      مقابله سازمان شانگهای با هژمونی دلار رادیو بی نالمللی چین

ü      اقتدارگرایی استرالیا و مخاطرات نظامی کتلین جانسون

ü      نظری به انتخابات اخیر در روسیه

یادمان

ü      نگاهی به زندگی نریمان نریمانف ودود مردی

ü      گفتاری در سوگ حسن ریاضی خسرو باقری

برای دریافت فایل مجله کلیک کنید

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست