برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-10-01

نویدنو 01/07/1400         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • اینک مجال مناسبی است تا ما، جمعی از هواداران حزب‌توده ایران و سازمان فدائیان‌خلق ایران(اکثریت) و حزب‌چپ ایران(فدائیان خلق) - داخل کشور، درودهای آتشین و گل سرخ تهنیت را نثار رفقای توده ای و هواداران حزب توده ایران کنیم.

 

 

درودهای آتشین به رفقای توده ای

در هشتادمین سالگرد بنیان‌گذاری حزب توده ایران!

هشتادمین سال فعالیت حزب توده ایران در شرایطی آغاز گردید که گردباد تحریم گسترده انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 پایه های حاکمیت سراسر دروغ و تزویر رژیم ولایت فقیه را از بیخ و بن به لرزه درآورده و ظفرمندانه روز درخشان دیگری را در تاریخ سراسر مبارزه میهنمان به ثبت رساند. مردم مبارز و آگاه ایران در تقارن هشتادمین سالگرد تشکیل حزب توده ایران که با اوج گیری مرحله نوین مبارزات حق طلبانه آنها مصادف گردیده، در اتحادی وصف ناپذیر و در یک نمایش پرشکوه، استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته و در برابر رژیم سراسر دروغ و تزویر ولی فقیه، اتحاد، اراده و نیروی عظیم خود را در تحریم گسترده انتخابات فرمایشی به نمایش گذاشتند.

 اینک مجال مناسبی است تا ما، جمعی از هواداران حزب‌توده ایران و سازمان فدائیان‌خلق ایران(اکثریت) و حزب‌چپ ایران(فدائیان خلق) - داخل کشور، درودهای آتشین و گل سرخ تهنیت را نثار رفقای توده ای و هواداران حزب توده ایران کنیم. ما آگاهیم که در فراز و فرودهای این سالیان پرتلاش حزب توده ایران، توشه‌ها و تجربیات گرانباری که در این مسیر برای جنبش چپ و طبقه کارگران و زحمتکشان ایران به بار آمده، اگر مرور و درنگ کوتاهی کنیم، بی‌تردید می‌توانیم ایمانمان را به پیروزی در مبارزاتمان، با تکیه بر این دست‌آوردهای هشتاد ساله حزب توده ایران، صیقل و جلا دهیم.

 اکنون انتظار ما، جمعی از هواداران سه جنبش چپ ایران در داخل کشور از حزب توده ایران آن‌ست که، با تمام توان و تمامی هم و غم و استعداد و ابتکار و تجربه هشتاد ساله خود، برای ایجاد فضای گفتگو‌ی سالم، رفیقانه و همراه با احترام متقابل و تحمل اختلاف ‌نظرات بین احزاب، سازمان‌ها، نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه کوشش نموده تا با یاری آن حزب، تفاوت دیدگاه‌‌های متنوع در درون خانواده‌بزرگ چپ‌ایران را برای اتحاد در عمل، برای ایجاد جبهه ای واحد بر علیه رژیم ظلم و جور ولایت فقیه به سرانجام برسانیم.

 اکنون راهکار مؤثر برای مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه، تلاش در راه تبدیل نیروهای عظیم اجتماعی بالقوه بر ضد حاکمیت و تبدیل آن به نیروی بالفعل حاضر درصحنۀ مبارزه، با سازماندهی خشم و نفرت اکثریت مردم محروم و جان ‌به ‌لب رسیده میهنمان از این نظام سیاسی فاسد و ضد مردمی است. این خشم و انزجار عمومی رو به گسترش در کشور را بایستی به پایه‌‌های یک جنبش وسیع اجتماعی ضدحکومت استبدادی تبدیل و راه را برای تشدید مبارزه و فلج کردن دستگاه‌های حکومتی و در نهایت طرد رژیم ولایت فقیه بگشاییم و در این راه دانش و تجربه سالیان دراز مبارزات حزب‌توده ایران، بی شک می‌تواند راهگشای مبارزات توده‌های مردم و جنبش چپ ایران گردد.

 ما جمعی از هواداران حزب‌توده ایران و سازمان فدائیان‌خلق‌ایران(اکثریت) و حزب‌چپ ایران(فدائیان خلق) - داخل کشور معتقدیم، با اتحاد احزاب، سازمان‌ها و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه، در کنار قبول تفاوت در اندیشه و با دوری از هرگونه تفرقه، همزمان با تشدید مبارزه، در عمل می‌توان به تغییر توازن نیرو در روند طرد حاکمیت جمهوری اسلامی، گام نهاده و فرایند گذار از دیکتاتوری و تحقق دگرگونی‌های بنیادین، دموکراتیک و پایدار را امکان‌پذیر ساخته و در عمل هماهنگ با هم، به سوی مبارزه با دیکتاتوری ولایی گام بلندی بگذاریم.

 ما معتقدیم در مسیر مبارزه برای زحمتکشان بر سر منافع کارگران و زحمتکشان در کنار حفظ منافع ملی میهنمان که جزو ضرورت‌هایی انکارناپذیر مبارزه می‌باشد، با تاکید بر خواست‌های مشترکمان در تلاش برای تشدید نافرمانی‌های مدنی، در حمایت از اعتصابات، اعتراضات و تجمع های صنفی، کارگری و اقشار مختلف مردم، بایستی راه را برای به حرکت درآوردن جامعه و تبدیل آن به‌یک نیروی عظیم برانداز تا پیروزی نهایی‌ بر دیکتاتوری ولایی، هموار ساخت. اکنون بایستی تضاد عمیق میان خواست‌های مردم و ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی، توسط احزاب و سازمان‌ها و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه، با افزایش آگاهی توده های مردم نسبت به گسترش نافرمانیهای مدنی و تاثیر کلان آن برای به زانو درآوردن دیکتاتوری، تشدید گردد.

 اکنون ما جمعی از هواداران حزب‌توده ایران و سازمان فدائیان‌خلق ایران(اکثریت) و حزب چپ ایران(فدائیان خلق) - داخل کشور، در ادامه مسیر مبارزه با رژیم ولایت فقیه، با احساس غرور و افتخار و به این امید که شایسته هم سنگری با رفقای قهرمان توده ای باشیم و با آگاهی از تفاوت در اندیشه‌های تشکیلاتی، صمیمانه‌ترین درودهای خود را به همه کادرها، اعضاء و هواداران حزب توده ایران در هشتادمین سالگرد بنیان‌گذاری حزب توده ایران تقدیم نموده و با صدای رسا فریاد می زنیم: با اتحاد در عمل، پیش به‌سوی مبارزه با دیکتاتوری ولایی!

 جمعی از هواداران حزب‌توده‌ایران و سازمان فدائیان‌خلق ایران(اکثریت) و حزب‌چپ ایران(فدائیان خلق) - داخل کشور

8 مهرماه 1400

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست