برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-08-20

نویدنو 29/05/1400         Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • گرداننده گان نمایش آتش و درد ، سعی می کنند تا ازمیان دلالان سیاسی افغانستان چون آقایان حامدکرزی ، عبدالله عبدالله ، قانونی ، حکمتیار ، ربانی ، ضیا مسعود ، خلیلی ، سیاف و محقق ، یکی یا چند تا را پهلوی ملا برادرنشانده ، نوبت را به پهره داران نو بسپارند.

 

 

امریکا اشرف غنی را تفاله کرد اما طالب را بقدرت رساند

 اسماعیل فروغی

      امریکا پس ازختم مدت مصرف اشرف غنی ، او را با بی پروایی تمام ازنظرانداخت و با خفت و خواری دوراش ریخت .

      جهانیان شاهد اند که میلیاردران واستراتژیستان امریکایی بخاطرسودجویی های میلیونی شان ازجنگ افغانستان، چگونه از یک آدم روانی خودخواه ، قوم پرست و تندخوی ؛ یک ” پهلوان پنبه ی بزن بهادر ”  ، یک ” متفکر دوم ” و یک رییس جمهورلافوک ساخت و درآخرکار، او را به فرارتشویق نموده ، با خفت و شرمساری ازصحنه دوراش کرد .

       ارچند داکترغنی باعوامفریبی وترفند های گونه گون ، اهداف وپالیسی های شیطانی حامیان امریکایی اش را خوب تحقق بخشید ؛ اما ازینکه مدت مصرف اش به پایان رسیده بود ، باید ازقدرت قلابی دست کشیده راه فراردرپیش می گرفت .

 اراده ی امریکا وتوطئه های پاکستان درنگون بختی اونقش برجسته داشته است . به دلایل مختلف، دیگرنه امریکا و نه پاکستان به اونیازداشتند.اوکه توانسته بود مردم را چندپارچه ترکرده وارتش کشوررا فروبپاشاند، نقش اش را دراین تیاترخونین خوب به پایان رسانده ، باید جای اش را به بازیگران نو، خالی می نمود .

 پاکستان بعنوان بازیگراصلیِ این تیاترکه هنوزبه این نمایش علاقمنداست، میخواهد  بازافغانستان را توسط طالبان تیره فکربه ظلمتکده ی پرازآتش و درد مبدل کرده ، مردم مارا ناتوان تر،ذلیل تروعقب مانده ترازپیش نگهدارد . پاکستان آرزو دارد تا به کمک نیروهای نیابتی اش ( طالبان ) ، با تسلط کامل برافغانستان ، کشورما را ازنقشه ی سیاسی جهان حذف نماید .

 گرداننده گان نمایش آتش و درد ، سعی می کنند تا ازمیان دلالان سیاسی افغانستان چون آقایان حامدکرزی ، عبدالله عبدالله ، قانونی ، حکمتیار ، ربانی ، ضیا مسعود ، خلیلی ، سیاف و محقق ، یکی یا چند تا را پهلوی ملا برادرنشانده ، نوبت را به پهره داران نو بسپارند.

 مطابق سناریوی جدیدِ دایرکترانِ اصلیِ تیاترـ به ویژه پاکستان ، ارچند طالبان سعی خواهندکرد تا بمنظورکسب اعتباروحمایت مردم وجامعه ی بین المللی، چند تن ازرهبران مقام پرست و چاپلوس جهادی را درکنارخویش جا بدهند ؛ اما دردوران حکومت جدید طالبانی هم ، سیاست تک محوری – تک قومیِ متمرکزترِمذهبی که بنیاد آن را حامد کرزی وغنی بابای فراری گذاشته است ، ادامه خواهد یافت و این دورباطل تا بیداری مردم تکرار خواهد شد .

 اما پاکستانیان باید بدانند که این لقمه ی خارداربالاخره گلوی آنانراهم دوپاره خواهد کرد . مردم کابل وافغانستان عزیزما دیگرزیربارسیاست تک قومی ، تک مذهبیِ متمرکزو بدویت و بربریت گروه طالبان نرفته ، درصورت تحمیل زور، به نظامیان پاکستان و سربازان نیابتی شان پاسخ دندان شکن خواهد داد. باید باورداشت که دیریا زود گروه های بسیج ملی ازنسل جوان کشورنضج خواهد گرفت وبا براه انداختن نبرد های ملی درسراسرکشور، عدالت وصلح حقیقی را درکشورتأمین خواهند نمود

تارنگاشت مشعل

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست