برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2021-03-19

نویدنو05/11/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • با توجه به افزایش سرسام آور همه ساله هزینه‌های زندگی و عدم افزایش حقوق بازنشستگان براساس افزایش هزینه‌های زندگی منطبق بر ماده ۹۶، و وضعیت بد معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته، اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است علی الرغم بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، خودداری می نماید.

     

 

تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم

 تجمعات سراسری بازنشستگان در ده ها شهر

 

تجمع سراسری بازنشستگان کشور امروز در تهران و ده ها شهر برگزار شد. فراخوان این تجمع ها از سوی تشکل های مستقل کارگران و با حمایت ده ها نهاد کارگری و دانشجویی و فرهنگی اعلام شده بود.

بنابر گزارش ها، در تهران و ده ها شهر و منطقه از جمله تبریز، اصفهان، اراک، ایلام، کرمانشاه، خرم آباد، قزوین، اهواز، ساری، رشت، کرج، مشهد، اجتماعات اعتراضی کارگران برگزار شد. در تهران تجمع در برابر وزارت کار و در شهرستان ها در مقابل ادارات تامین اجتماعی و یا استانداری ها بازنشستگان برای چندمین هفته ی متوالی خواست های خود را فریاد زدند.

در این تجمعات شعارها و پارچه نوشته هایی نظیر «گرانی، تورم، بلای جان مردم»، «وعده وعید کافیه، سفره هامون خالیه»، «وسط خیابون، به دست میاد حق مون»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم»، «شعارمان این زمان، معیشت است و درمان»، به چشم می خورد و در شعارها تکرار می شد.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی سی سال حق بیمه پرداخت کرده اند و بر اثر آن چه از دست رنج کارگران و معلمان و سایر اقشار جامعه به صندوق تامین اجتماعی واریز شده، ثروتی هنگفت پدید آمده که دولت بر آن چنگ انداخته و بازنشستگان با مستمری هایی چندین برابر زیر خط فقر زندگی می کنند.

در قطعنامه ی تجمع سراسری بازنشستگان در روز سه شنبه ۷ بهمن آمده است:

گسترده تر شدن فقر و فلاکت در جامعه، بنیان های زندگی بازنشستگان را همچون سایر اقشار زحمتکش به سوی فروپاشی کشانده است. تبعیض و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی فاصله میان اکثریت زحمتکش جامعه با ثروتمندان و صاحبان قدرت را به شکل عریانی نشان می دهد. این تضادها و تفاوت ها موجب گردیده است که بازنشستگان نیز از این مناسبات رنج برده و نارضایتی خود را به شکل تجمع های مکرر اعلام نموده و به بیان خواست های خود بپردازند.  ناتوانی در تامین هزینه های زندگی و پایین بودن سطح حقوق و مستمری و وجود تبعیض های گوناگون، نیروهای بازنشسته را به صف معترضان پیگیر جامعه کشانده است. برآیند این اعتراضات، از جمله تجمع های متعددی می باشد که بازنشستگان برای رساندن صدای خود در مقابل نهادهای رسمی مختلف برپا می دارند. تجمع های خیابانی نشان دهندۀ عملی اجتماعی است که بر پیگیری و تلاش ِ بالفعل آنها برای تغییر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد.

استقبال بازنشستگان از فراخوان های تشکل های مستقل خود که به مبارزه ای مداوم و گسترش یابنده از سوی بازنشستگان انجامیده است، اکنون تنها امید آنان برای آن است که بتوانند حق خود را از حکومت باز پس گیرند و وضعیت زندگی خانواده های خود را بهبود بخشند.

تشکل ها و گروه های کارگری با حمایت از خواست ها و مبارزات بازنشستگان و پیوستن به این اعتراضات صفوف این مبارزه را گسترده تر کرده اند.

سندیکای کارگران هفت تپه ضمن پشتیبانی از اعتراض بازنشستگان نوشت:

در روز ۷ بهمن ماه، دستهایمان را متحدانه به هم گره خواهیم زد و یکصدا فریاد خواهیم زد، زندگی شایسته و انسانی حق ماست.

شادی، رفاه، آسایش، امنیت، تفریح، داشتن امکانات و معیشت برای یک زندگی مرفه همراه با استاندارهای جهانی حق ماست.

۷ بهمن ماه، دست در دست هم برای رسیدن به خواست هایمان تجمع خواهیم کرد تا یک بار دیگر نشان دهیم که ما خواستار جامعه ای عاری از ستم و استثمار،عاری از تبعیض و نابرابری ها هستیم.
دست در دست هم برای داشتن زندگی پر از رفاه و شادی، برای زندگی آزاد و برابر، برای نابودی هر گونه ستم و استبداد و تبعیض و نابرابری ها ‌و…به خیابان خواهیم آمد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ی خود نوشت: اتحادیه ی آزاد کارگران ایران به تمامی بازنشستگان تجمع کننده امروز درود میفرستد و خود را بخشی از اعتراض آنها میداند و همچنین تمامی بازنشستگان و‌ کارگران در سراسر کشور را فرامیخواند تا دستیابی به مطالبه افزایش دستمزد و حقوق به بالای ۱۲ میلیون تومان و دیگر خواست و مطالباتشان متحدانه و در‌کنار هم اعتراضاتشان را تداوم بخشند.

متن بیانیه پایانی تجمع ۷ بهمن بازنشستگان

 متن بیانیه پایانی تجمع ۷ بهمن ۱۳۹۹ که به شماره ی ۲۰۵۱۹۸ در دبیرخانه ی وزارتی وزارت کار ، رفاه و تأمین اجتماعی ، جهت اطلاع و پاسخگویی وزیر ثبت شده است.

با توجه به افزایش سرسام آور همه ساله هزینه‌های زندگی و عدم افزایش حقوق بازنشستگان براساس افزایش هزینه‌های زندگی منطبق بر ماده ۹۶، و وضعیت بد معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته، اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است علی الرغم بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، خودداری می نماید.

این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمیگیرد و روسای کانون عالی کارگری و نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده هایی که داده اند نتوانسته اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند. ما بازنشستگان امروز در اینجا جمع شده ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:

خواسته اصلی بازنشستگان :

-اصلإح متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۳۹۹ بر اساس افزایش نسبت همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشکری از محل تتمه ۳۳ هزار میلیارد تومان و اضافه کردن بر پایه حقوق مستمری در حکم بازنشستگان

_ دائمی نمودن قانون متناسب‌سازی در احکإم و فیش حقوقی بازنشستگان

۱- براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ مکلف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان همتراز با نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون تومان رسیده است از ابتدای سال ۱۳۹۹ می باشد.

۲ -سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه ‌پرداز اجباری به طور مستقیم است وما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

۳- ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس افزایش هزینه زندگی و همانند بازنشستگان کشوری و لشکری می نماید می باشیم.

۴- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی و لغو ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان تامین هستیم.

۵- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین کارگری به میزان ۲ ماه مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.

۶- سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از این گونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.

۷- سازمان تامین اجتماعی موظف است به وضعیت از کار افتادگان و مستمری بگیرانی که در شرایط سخت مالی بسر می برند و توان اداره امور خود و انجام شغل دیگری را ندارند رسیدگی نموده و مشکل معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.

۸- با اینکه در آذر ماه وعده داده شده بود که افزایش مستمری مشاغل سخت و زیان آور بابت ۴ درصد پرداختی، انجام می‌شود اما اینکار صورت نگرفته و میبایست که بابت مشاغل سخت وزیان آور این افزایش صورت بگیرد.

۹- ما خواهان‌ اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.

در پایان بر دو نکته میخواهیم تاکید کنیم :

یکم : هر گونه اظهار نظر غیرکارشناسانه و غیرقانونی از جانب برخی مسئولین و یا مجریان صداوسیما در مورد حقوق بازنشستگان را محکوم کرده و از آنها میخواهیم در بیان مطالب دقت نظر لازم را مبذول کنند.

دوم: در صورتی که به خواسته های فوق ترتیب اثر داده نشود حق تجمع و اعتراض مجدد برای بازنشستگان و مستمری بگیران محفوظ است.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

از این قلم :

 

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست