ی ی ی ͡ ی                         ی ی یی
ی -   - ی   -  یی

2020-09-01

ی  11/06/1399           Print Friendly, PDF & Email      ǁ

 

  •   ی ԡ ی ی ی ʺ ی یۀ ی ی ی ǐ . ی ی ȡ ی ی ی ݡ ی ی یʡ ј .

     

 

 

 

  یی

ی ی ϡ Ϙ ی

 

    Ϙ ی ԡ ϡ  " ی -  ی " ی.  Ԑ ی  یی ی ѐیی ی ޡ ی یی ییǡ ǡ یی ی یǐ ی     یی ی یی ی ی ی ی ϐ ی .  ی یی   ی ی ی ی ی ϐی   ԡ ی ی ی یی ی   ی ی ی  ϐی .

      Ϙ ی ی ی ی  ی یی ی ʡ    ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی   ی. ی ی یʡ   ی یی ی ی ی یʘ.  ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی یȘ . ی   ی ی ی ی ی  ی ی   ی.  ی Ϙ ی ی ی یی ی ی ی  ی .  ی  یی   ی یی ی یی  .    ی ی یی   ی یی ی   ی ی.   ی ی ی ی یی ی ی   ی     یی ی ی یی  ی . 

    ǡ ͡ یی ی   ی ϐی Ș Ϻ ی ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی.   ی ی .

  ی Ϙ ی ی  ی ی ی ی .  ی   ی ی ی ی ی ی ی ϡ ʡ  ی ϡ   ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی یی ǘی ϡ   ی Ϻ  یی ی ی   ی ی ی یی  ی   ی

      ی ԡ ی ی ی ʺ ی یۀ ی ی ی ǐ . ی ی ȡ ی ی ی ݡ ی ی یʡ ј . ی یϡ ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ϡ ʘی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی .

  Ϙ ی ی ی  .  ی ی   ی ی ی ԡ . 

Ϙ ی ی ی ی :

1       - ی ی : https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105 

2 - ی ی: https://play.google.com/store/books/details?id=bAz5DwAAQBAJ

   ی(google Play)  (google book

 

 

 

 

ی :

Share

Comments System WIDGET PACK

:

ی

ی И

 

ی webmaster@rahman-hatefi.net  ی

ѡ یی ی ی یی ی