برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-08-24

نویدنو  03/06/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • او توجه را به این واقعیت جلب کرد که قانون به روشنی راه دعوت به اعتصاب را روشن می کند. اول از همه، آغاز گران اعتصاب باید مطمئن باشند که اگر مناقشه کاری با کارفرما وجود دارد، آن مناقشه روی کل تیم تاثیر می گذارد. حداقل نیمی از تیم باید نمایندگان را انتخاب کنند. حداقل دو سوم این نیمه باید تصمیم بگیرد و در طی دو هفته پیشاپیش کارفرما رامطلع کند. درطی اعتصاب، تمام تضمین های کاری و اجتماعی به حال تعلیق در می آیند و دستمزد ها پرداخت نمی شود.

     

 

نویدنو: انتشار بیانیه ها به معنای موافقت کامل با محتوای آن ها نیست

سخنان نخست وزیر بلاروس در باره دعوت ها به اعتصاب

 

رومان گولوچنکو نخست وزیر بلاروس در 21 اوت در گفتگو با کانال تی وی وان در باره دعوت به اعتصاب کارگران ازسوی مخالفان از جمله گفت :

"مخالفان دولت به همه توصیه می کنند کاملا در عرصه قانونی عمل کنند، اما وقتی که از مجموعه های کارگری دعوت به اعتصاب می کنند؛ تنها به قانون اساسی بلاروس اشاره می کنند. در ضمن، این مسائل با قوانین دیگری از نزدیک تنظیم می شوند. روابط کار با قانون کار مدیریت می شود، و قانون کار می گوید اعتصاب، به عنوان شکلی از محافظت از حقوق کارگران، تنها در مورد کار یا مناقشه های اجتماعی ، زمانی که یک قرار داد جمعی نقض می شود، زمانی که حقوق اجتماعی کارکنان تحت قرار داد آن ها نقض می شود می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اعتصاب، طبق قانون بلاروس، همانند اعتصاب در اروپا، درگیر دفاع از حقوق سیاسی یا دیدگاه های نمی شود.

او توجه را به این واقعیت جلب کرد که قانون به روشنی راه دعوت به اعتصاب را روشن می کند. اول از همه، آغاز گران اعتصاب باید مطمئن باشند که اگر مناقشه کاری با کارفرما وجود دارد، آن مناقشه روی کل تیم تاثیر می گذارد. حداقل نیمی از تیم باید نمایندگان را انتخاب کنند. حداقل دو سوم این نیمه باید تصمیم بگیرد و در طی دو هفته پیشاپیش کارفرما رامطلع کند. درطی اعتصاب، تمام تضمین های کاری و اجتماعی به حال تعلیق در می آیند و دستمزد ها پرداخت نمی شود.

کارگران امامایل به اعتصاب نیستند. او کارگران تراکتور سازی مینسک را به عنوان نمونه ذکر می کند. "کارخانه آن ها 16.000 متخصص دارد و تنها 500 نفر از کارگران تصمیم به اعتصاب گرفتند.  احساسات کنار گذاشته شد. "

رئیس دولت تاکید کرد که آن ها کارگران شرکت دولتی هستند و نه کارگران بخش خصوصی، که دعوت به اعتصاب شده اند. اپوزیسیون می گوید که اعتصاب کنندگان از حمایت مالی برخوردار خواهند شد." قانون بلاروس دریافت کمک مالی در طی اعتصاب را از حزب های سیاسی، انجمن های دیگر و سازمان های خارجی ممنوع می کند. کسانی که در باره آن صحبت می کنند عمدا متوسل به دستکاری می شوند.

به گفته او دولت اکنون در حال پایش وضعیت در شرکت های بزرگ صنعتی است. تعداد کارکنان آن ها 650.000  نفر است. بر اساس آخرین اطلاعات، تنها حدود 360 نفر وظایف خود را انجام نداده بودند. هم زمان  خروجی بسیاری از رسانه ها، از جمله رسانه های خارجی می گویند که بلاروس فلج شده است. تمام شرکت ها در بلاروس به شکل معمول کار می کنند. حجم تولیدات کاهش نداشته است.

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست