برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-08-22

نویدنو  01/06/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • راه حل برای مردم بلاروس حفظ رژیم بورژوایی کنونی نیست، که  در بستر بازار و بربریت سرمایه داری حرکت می کند، و همان طور که آخرین بازدید پمپئو از این کشور نشان داد، در "سنگ آسیاب"رقابت بین امپریالیستی گرفتار است. زحمتکشان هرگز نمی توانند و نباید تسلیم درخواست هایی مانند آن چه که رئیس جمهورکنونی "برای کنار ماندن از سیاست ها" مطرح کرد شوند. دقیقا به انجام خلاف آن فرا خوانده می شوند.

     

 

نویدنو: انتشار بیانیه ها به معنای موافقت کامل با محتوای آن ها نیست

بیانیه دفتر مطبوعاتی حزب کمونیست یونان : برای تحولات در بلاروس

رخ داد های بلاروس به دخالت اتحادیه اروپا، ناتو و امریکا در تحولات مربوط است و نتیجه رقابت شدید این نیروها با روسیه، برای کنترل بازارها، مواد خام و شبکه حمل و نقل کشور، و نیز برای  ستون های ژئوپلیتیک در اروپای شرقی و منطقه وسیع تر اوراسیا است.

این مضحک و در عین حال تحریک آمیز است که، لهستان و کشورهای بالتیک اتحادیه اروپا به عنوان کاتالیزور دخالت اتحادیه اروپا و امریکا، ظاهرا به نفع "آزادی" و "دموکراسی" ، " بسیج شده اند" که در خود این کشورها نقض آشکار حقوق دموکراتیک و آزادی ها، مانند دادگاه های روزنامه های اپوزیسیون و زندانی کردن کمونیست ها، محدود کردن یا حتی ممنوع کردن فعالیت های حزب کمونیست وجود دارد.

البته ، راه حل برای مردم بلاروس حفظ رژیم بورژوایی کنونی نیست، که  در بستر بازار و بربریت سرمایه داری حرکت می کند، و همان طور که آخرین بازدید پمپئو از این کشور نشان داد، در "سنگ آسیاب"رقابت بین امپریالیستی گرفتار است. زحمتکشان هرگز نمی توانند و نباید تسلیم درخواست هایی مانند آن چه که رئیس جمهورکنونی "برای کنار ماندن از سیاست ها" مطرح کرد شوند. دقیقا به انجام خلاف آن فرا خوانده می شوند.

حزب کمونیست یونان با محکوم کردن دخالت خارجی در امور داخلی بلاروس، همبستگی خود را با کمونیست ها و زحمتکشان بلاروس و باورخود به آن را که آن کشور می تواند و باید مبارزه مستقل خود را بر مبنای منافع خود، برای دفع دخالت های خارجی، و برای تامین نیازهای مردمی مدرن آن برای هموار کردن راه به سوی سوسیالیسم، که تنها آلترناتیو برای بن بست های مسیر توسعه سرمایه داری است، اعلام می کند.

18 اوت 2020

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست