برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-06-03

نویدنو 14/03/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • نگاه علمی به چنین رویدادهایی اساساً هیچ گاه آن ها را تک عاملی مورد بررسی قرار نمی دهد. بلکه از زوایای متعدد اجتماعی، اقتصادی، جامعه شناختی، فرهنگی، روانشناختی و روانشناسی اجتماعی، حقوقی، سیاسی ، اخلاقی و ... به نقد و بررسی و تحلیل موضوع می پردازد. به ویژه اگر توجه شود که میزان اینگونه جرایم در یک جامعه از نرخ قابل توجه و فزاینده برخوردار باشد، اهمیت این جامع نگری در نقد و تحلیل رویدادهای مشابه بیشتر نیز خواهد بود.

     

 

 

 

 

برای رومینا که داس با بهار شکفتگی اش سخن گفت!

 

قصابی هولناک رومینا بازتابی از ابعاد مسائل دموکراتیک پیش رو

 مسعود امیدی

 

بازهم بغض و اشک و آه و ای کاش و....

اولین تاثیرات این خبر هولناک، ایجاد غم و درد و اندوه و بغض و تاثر و تاسف و نفرت عمیق در انسان است و یادآوری اینکه” من در کجای جهان ایستاده ام؟!"

دشوار است نوشتن و حتی اندیشیدن در باره این فاجعه دلخراش. ما با یک جامعه انسان محور فرسنگ ها فاصله داریم. موانع پاس داشتن حرمت انسان نیز بسیار زیادند، از مناسبات طبقاتی و اجتماعی، رسوب های به جا مانده از تاریخ و فرهنگ ارتجاعی قرون ، قوانین نابرابر، فضاهای فرهنگی مسلط که نتوانسته و در واقع نخواسته است حرمت انسان را فارغ از جنسیت او به عنوان بخشی از ارزش های اجتماعی به شهروندان بیاموزد ، میلیاردها منابع صرف شده در نهادهای فرهنگی و آموزشی که دغدغه ای بابت آموزش شهروندان و زدودن این افکار و ارزش ها و باورهای ارتجاعی و ضد انسانی به جا مانده از قرون را نداشته و ندارند و به جای آن حتی با ترویج ارزش های فرهنگی غیرمدرن و سنتی و ارتجاعی ، به ترویج غیر مستقیم این ذهنیت ها و روان پریشی ها نیز می انجامند و.... مناسبات اجتماعی و اقتصادی و شرایط معیشتی که به خانواده های ما امکان سفر، مصرف کالاهای فرهنگی سالم، برخورداری از آموزش های فرهنگی ، فراگیری و ارتقاء فرهنگ و رفتارشان را نداده است، سیستم قضایی که اساسا با فرهنگ مردسالار حاکم بر آن نتوانسته است در این زمینه ها نقشی بازدارنده ایفا کند و...
نگاه علمی به چنین رویدادهایی اساساً هیچ گاه آن ها را تک عاملی مورد بررسی قرار نمی دهد. بلکه از زوایای متعدد اجتماعی، اقتصادی، جامعه شناختی، فرهنگی، روانشناختی و روانشناسی اجتماعی، حقوقی، سیاسی ، اخلاقی و ... به نقد و بررسی و تحلیل موضوع می پردازد. به ویژه اگر توجه شود که میزان اینگونه جرایم در یک جامعه از نرخ قابل توجه و فزاینده برخوردار باشد، اهمیت این جامع نگری در نقد و تحلیل رویدادهای مشابه بیشتر نیز خواهد بود.

این فاجعه ای که روان جامعه را شدیداً آزرده و یارای پرداختن به آن در خود نمی بینیم، تصویری از ستم های جنسیتی فراوانی است که نه تنها در ارزش های اجتماعی بخش هایی از این جامعه به صورت روزمره تکرار می شود، بلکه نظام سیاسی –فرهنگی و حقوقی جامعه نیز با توجیه تبعیض جنسیتی و فرهنگ ضد زن به نوعی بستر فکری - فرهنگی و اجتماعی آن را فراهم نموده است. از این رو اگر از منظر حقوقی متهم ردیف اول، پدر روان پریشی است که مرتکب چنین جنایت وحشتناکی شده است، متهم های ردیف های بعد را نیز می توان شامل مدیران اجتماعی و فرهنگی دانست که چهار دهه منابع ، کرسی های سیاست گذاری و برنامه ریزی و تصمیم گیری و نظارت و کنترل بر اجرا و ارزیابی و ... در کلیه حوزه ها را در دست داشته اند و نه تنها نمی توانند ادعا کنند که شاخص های توسعه انسانی و از جمله آموزشی و فرهنگی در این جامعه طی چهار دهه گذشته بهبود یافته است، بلکه بر اساس شواهد روز به روز بدتر نیز شده است. شاید باید این ها را در جایگاه متهم ردیف اول نشاند. وقتی مسئولان نظام آموزشی چهار دهه پس از انقلاب از حدود 10 میلیون بی سواد سخن می گویند و...، وقتی مسئولان انجمن ملی جامعه شناسی و روانشناسی کشور در باره میزان فزاینده بزهکاری، اعتیاد، خودکشی، افسردگی و... در جامعه مصاحبه می کنند و آمار می دهند، چرا نباید منتظر خبرهای هولناک بیشتری از این نوع از گوشه و کنار کشور بود؟!

این فاجعه هولناک همچنین تصویر بهتری از ابعاد وسیع و عمیق اجتماعی و فرهنگی که به عنوان مسائل دموکراتیک حل نشده در برابر ماست و باید حل شوند، به دست می دهد. تصویری که آن را از حوزه سیاسی فراتر برده و در حوزه های دیرپاتر و سخت جان تر حیات اجتماعی و تاریخی-فرهنگی مورد توجه قرار می دهد. این گونه رویدادهای تلخ و هولناک همچنین نشان می دهند که جامعه ما با چه حجم عظیمی از مسائل دموکراتیک حل نشده مواجه است و چرا فعالان مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان در برابر نئولیبرالیسم باید مدافع حقوق ریحانه جباری ها، دختر آبی ها، رومیناها و ...و فعال در دامنه وسیعی از مسائل دموکراتیکی باشند که ایجاد زیرساخت های یک نظام اجتماعی مردمی (سوسیالیستی) مستلزم حل آن هاست. حجم عظیمی از مسائل دموکراتیک حل نشده از این نوع که به حوزه سیاسی محدود نبوده بلکه دارای ریشه های اجتماعی و فرهنگی - تاریخی دیرپاست ، نشان می دهد که چرا عبارت ملی-دموکراتیک گزینه مناسبی برای توصیف تحولاتی است که در جامعه ما در معرض وقوع است.

7 خرداد 99

فیسبوک

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست