برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-06-11

نویدنو 13/03/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  •  با توجه به این که هر یک از این سه دولت رویکرد متفاوتی با اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی کشور را اعلام کرده و برای کاهش فقر و گسترش عدالت از طریق افزایش در آمد سرانه در جامعه در حین انتخابات و زمام داری طرح کرده بودند در این پژوهش با بررسی شاخص های عمده اقتصادی و برخی شاخص های اجتماعی از جمله ضریب جینی در هر یک از سه دولت را مقایسه می کنیم .

     

 

 

 

 

 

 

اقتصادسیاسی توسعه نیافتگی (بخش یک)

سه دهه همنوایی دولت ها در ایران (پس از جنگ)

فریبرز مسعودی

در طول سه دهه پس از پایان جنگ سه دولت با رویکرد های متفاوت به مسائل اقتصادی برسر کار آمده و هر یک به مدت 8 سال یا دو دوره قوه مجریه را در اختیار داشتند. با توجه به این که هر یک از این سه دولت رویکرد متفاوتی با اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی کشور را اعلام کرده و برای کاهش فقر و گسترش عدالت از طریق افزایش در آمد سرانه در جامعه در حین انتخابات و زمام داری طرح کرده بودند در این پژوهش با بررسی شاخص های عمده اقتصادی و برخی شاخص های اجتماعی از جمله ضریب جینی در هر یک از سه دولت را مقایسه می کنیم .

برای خواندن مقاله کلیک کنید

اقتصادسیاسی توسعه نیافتگی

 

از این قلم :

اقتصادسیاسی توسعه نیافتگی (بخش یک)/سه دهه همنوایی ... 

فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی

سرنخ‌هایی از بحران ارزی فریبرز مسعودی

بودجه بحران زا، بودجه بحران

یادداشتی بر "فروپاشی در عمق استراتژیک"

کرونا ویروس جهانی‌سازی

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست