برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-04-28

نویدنو 09/02/1399           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

  • می توان گفت این که بشر می تواند به نحوی کاملا یکپارچه برای درک ضرورت فرا تر رفتن از سرمایه داری برای غلبه بر بحران حرکت کند مطرح نیست، اما، احتمال بیشتری وجود دارد که در اغتشاش اقدامات ضد بیماری همه گیر، فراتر رفتن از سرمایه داری عاقبت جایگاه مسلطی کسب خواهد کرد. و تا جایی که بیماری ادامه دارد، این حقیقت احتمال بیشتری دارد.

     

 

 

 

 

 

 

بیماری همه گیر و سوسیالیسم

 پراباهات پاتنایک - برگردان : هاتف رحمانی

گفته می شود در بحران همه سوسیالیست می شوند، بازارهای آزاد به نفع زخمتکشان عقب نشینی می کنند. مثلا در جنگ جهانی دوم، وقتی جیره بندی عمومی در برلین بر قرار شده بود، میانگین کارگران تغذیه بهتری نسبت به زمان های دیگر داشتند. به همین ترتیب، چون شرکت های خصوصی واداربه تولید کالاهایی برای تامین نیاز جنگ بودند، از این روبرنامه ریزی عملی را مطرح کردند.

چیزی از نوع آن چه امروز در اثر بیماری فراگیر در حال وقوع است. در کشوری بعد از کشورِ دیگر اجتماعی کردن بهداشت و تولید کالاهای اساسی وجود دارد، که به صورت قابل توجهی از هنجار سرمایه داری دورمی شود، و با تشدید بیشتر بحران میزان اجتماعی کردن بزرگتر می شود. از این رو اسپانیا، دومین کشورضربه خورده اروپایی بعد از ایتالیا، تمام بیمارستان های خصوصی را برای برآمدن از عهده بحران ملی کرده است. همه آن بیمارستان ها اکنون تحت کنترل دولت هستند. حتی دونالد ترامپ در حال سو دادن شرکت های خصوصی به تولید کالاهایی است که مورد نیازفوری دوران بیماری فراگیر است. تحکیم کنترل دولت بر تولید تنها مشخصه ی چین در حال حاضر نیست، گذشته از کشورهای اروپایی سیاست امریکا را نیز دربر می گیرد.

دلیل دومی وجود دارد که چراضربه بیماری فراگیر جهانی سبب چرخشی ظاهرا سوسیالیستی می شود. این امر باید با نیاز اجباری به یک خمیره علمی انجام شود، و خود خمیره علمی گام بزرگی به سوی سوسیالیسم است.  به عنوان مثال پوچی مطلق "تئوری ها"ی مطرح شده از سوی هیندوتوا (ناسیونالیسم افراطی هندی- مترجم)، مانند پادزهر بودن پشگل و شاش گاو برای ویروس کرونا، در چنین زمانی با تحقیر مردم مواجه می شود. خود مطرح کنندگان این تئوری ها، به صورت کاملا معقولی، در برخورد با اولین نشانه های ابتلا یا خودشان با عجله به بیمارستان ها می روند، یا خویشاوندانشان آن ها را به بیمارستان ها می رسانند. خرافات در یک چنین وضعیتی پر خرج به نظر می رسد. تغییر استواری درنگرش ها رخ می دهد که  برای فکر سوسیالیسم هم مفید است.   

هند هم به لحاظ پذیرش اجباری خمیره علمی، و هم به لحاظ چرخش اجباری به اجتماعی کردن تولید و بهداشت بسیار عقب تر از کشورهای دیگر است. میل شدید شایع برای لاف وگزاف هنوز با وجود بحران رها نشده است. به عنوان مثال در طی " حکومت نظامی توده ای" مودی در روز 22 مارس، زمانی که او درخواست کرد زنگ ها را برای سلامتی کارگران به مدت 5 دقیقه به صدا در آورند، مشتاقان جانبار مودی نه تنها زمان آن را نیم ساعت کش دادند، بلکه حتی برای تظاهرات پرسرو صدا گرد هم آمدند و در حالی که در نی انبان ها می دمیدند در محل هایی اجتماع کردند، که همه این رفتارها منطق "حکومت نظامی" را که برای فاصله گذاری اجتماعی بود بی اثر می کرد.

همین طور، در حالی که دولت اکنون با ضمیمه کردن بیمارستان های خصوصی انجام تست را آسان تر کرده است، اما هنوز انجام تست و درمان بیمارانی را که تست آن ها مثبت است در این بیمارستان ها رایگان نکرده است.

اما شیوع ممتد لاف و گزاف هیدوتیوا برای جلوگیری از یک خمیره علمی، و احترام ممتد به خواسته ی کسب سود در بیمارستان های خصوصی، می تواند به این واقعیت که بحران تاکنون در هند شدت کمی داشته است نسبت داده شود. اگر شدت بحران افزایش یابد، که کسی وقوع آن را آرزو نمی کند، در آن زمان هند هم نگرش خود را تغییر خواهد داد و مسیر اجتماعی کردن را که از سوی کشورهای دیگر پی گیری شده دنبال خواهد کرد.

یک بدیل، تمایل مخالفی هم در حال حاضر قابل توصیف است، که اتخاذ سیاست " گدایی از همسایه" ( سیاستی که توسعه اقتصادی را به هزینه کشور دیگری پیش می برد-مترجم) است. پیشنهاد ترامپ برای خرید حق انحصاری یک واکسن فرآوری شده توسط شرکت آلمانی کورواک این تمایل را نشان می دهد. ترامپ به عبارت دیگر سعی می کرد مطمئن شود که واکسن تنها برای امریکا قابل دسترسی خواهد بود و نه برای دیگران، تلاشی که از سوی دولت المان ناکام ماند. همین طور، وسوسه، بدون هیچ هدف مهمی، برای  تمرکز روی محافظت از تنها یک بخش از مردم، و به حال خود رها کردن دیگران، که می تواند سالخوردگان، زنان و گروه های به حاشیه رانده شده را دربر گیرد، توضیح دیگری از این تمایل است. و اصرار ترامپ بر تحریم های ایران با وجود آن که کشور به صورت بدی مورد تهاجم کووید 19 است مثال آشکار دیگری از این تمایل است. تفکر درتمام این موارد تفکر معمولی سرمایه داری است، فقرا و آسیب پذیر ها را باید به رحمت بیماری همه گیر رها کرد، در عین حال باید تضمین کرد که ثروتمندان، قوی ترها، پولدار ها در امان می مانند. شکست برنی ساندرز، سوسیالیست پذیرفته شده ای که از مراقبت بهداشت عمومی در امریکا طرف داری می کرد، در مبارزات برای انتخابات امریکا، تنها می تواند این تمایل را تقویت کند.  

این تمایل اما یک محدودیت طبیعی دارد. مشخصه بیماری همه گیر کنونی نیز آن است که محدود کردن آن تنها به یک کشور یایک بخش از جهان یا یک بخش از جمعیت دشوار است. تلاش بیهوده برای چنین کاری، که ترامپ از آن لذت می برد، محکوم به شکست است. می توان گفت این که بشر می تواند به نحوی کاملا یکپارچه برای درک ضرورت فرا تر رفتن از سرمایه داری برای غلبه بر بحران حرکت کند مطرح نیست، اما، احتمال بیشتری وجود دارد که در اغتشاش اقدامات ضد بیماری همه گیر، فراتر رفتن از سرمایه داری عاقبت جایگاه مسلطی کسب خواهد کرد. و تا جایی که بیماری ادامه دارد، این حقیقت احتمال بیشتری دارد.

آن چه این بیماری فراگیر نشان می دهد آن است که مادامی که جهانی سازی کنونی تحت نظارت سرمایه داری است، سرمایه داری امکانات لازم برای برخورد با سقوط آن را ندارد. سرمایه داری به وضعیتی منجر شده است که حرکت های سرمایه و کالا، از جمله سرمایه مالی، جهانی شده است، سرمایه داری اعتقاد دارد که موضوع می تواند صرفا به چنین حرکت هایی محدود شود. اما امکان پذیر نیت. جهانی سازی به معنی حرکت سریع جهانی ویروس ها، و از این رو شیوع جهانی بیماری همه گیر نیز هست.

چنین شیوع جهانی یک بیماری همه گیربا نرخ کشندگی بسیار بالا تنها یک بار اتفاق افتاده است وآن در سال 1918 با انفولانزای اسپانیایی بود که به صورت جهانی گسترش یافت به این خاطر که در میانه ی یک جنگ، زمانی که هزاران سرباز هزاران مایل رابرای مبارزه در جبهه ها طی کردند و بعد حامل ویروس به کشورهایشان باز گشتند رخ داد. جنگ به طور خلاصه در طی دوره ای که باغث همه گیری جهانی بیماری شد استثنا ملی را در هم شکسته بود. شیوع سارس در سال 2003 به 26 کشور آسیب زد و درعین حال به صورت جدی به تلفات بر آورد شده 800 منجر شد، در حالی که ادعا می شود تلفات بیماری همه گیر کنونی بیش از 10 برابر آن تعداد بوده است.

اما، اکنون استثنا ملی جز همبسته ای از سیستم شده است، و به همین خاطر است که نوع شیوع جهانی که ما شاهد آن هستیم پدیده مشترکی در فاز کنونی سرمایه داری خواهد شد و به همین خاطر هم هست که تلاش های ترامپ گونه برای محدود کردن بحران به تنها برخی بخش های مردم و محافظت از بخش های دیگر محکوم به شکست است. به طور مختصر سرمایه داری اکنون به مرحله ای رسیده است که نهادهای ویژه آن ناتوان از بر خورد با مشکلاتی هستند که از سوی آن تولید می شود.

بیماری فراگیر تنها یک نمونه از این پدیده است، موارد بسیاری خواهان توجه فوری ما هستند، که از میان آن ها من به سه مورد اشاره خواهم کرد. یکی از آن ها بحران اقتصادی جهانی است که در داخل نهادهای موجود سرمایه داری نمی تواند حل شود. (این بحران) در وضعیت کمترین مستلزم تحریک جهانی هماهنگ شده تقاضا با ابزار های مالی، با همکاری دولت های بسیاری است.  این که ما چقدر از یک چنین هماهنگی جهانی دور هستیم با این واقعیت به تصویر کشیده می شود که کشور برجسته سرمایه داری، ایالات متحده، برای غلبه بر بحران تنها می تواند به حفظ اقتصاد خود بیندیشد، که یک رویکرد تقسیم بندی شبیه به آن تلاشی است که در عرصه بیماری همه گیر انجام می شود. دومین مثال به تغییرات آب و هوایی بر می گردد، که باز هم سرمایه داری بحرانی را خلق کرده است که احتمالا قادر به حل آن در داخل پارامتر هایی که آن را تعریف می کند نیست. مثال سوم من به به اصطلاح "بحران پناهندگی" یا حرکت جهانی کسانی که از سوی سرمایه داری در مسیر جنگ های آن، ونیز صلح های آن ویران شده اند مربوط است.  

این بحران ها پایان بازی را برای سیستم مطرح می کند. آن ها صرفا حادثه نیستند: بحران اقتصادی صرفا یک رکود ادواری نیست، بلکه نشانگر یک بحران طولانی ساختاری است، بحران ناشی از گرمایش جهانی نیز یک حادثه موقت نیست که خود به خود از بین برود، و بیماری همه گیر، وقتی که کل جهان با حرکت سریع ویروس هایی که میلیون ها نفر را آلوده می کند، نه یک بار در یک قرن بلکه بسیار بارها ضربه می خورد، شکل گیری چیزها در عصر جهانی سازی سرمایه داری را نشان می دهد. برای زنده ماندن بشراز تمام این چالش ها، نهاد های سرمایه داری به صورت برجسته ای نابسنده هستند. حرکت به سوی سوسیالیسم ضروری است، به سوی آن که اقدام های کنونی "بازار آزاد" و انگیزه سود را لغو کند، اگر چه اقدامات موقت و فوری ظاهرا تنها اشاره گران غیرعمدی (به این روند)باشند. 

https://peoplesdemocracy.in/2020/0329_pd/pandemic-and-socialism

 

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست