برای آزادی ، دموکراسی ،صلح، استقلال و عدالت اجتماعی                         آزادی زندانیان سیاسی 
نویدنو -  کتاب - رحمان هاتفی  درباره ما -  بایگانی

2020-01-21

نویدنو 26/10/1398           Print Friendly, PDF & Email      چاپ مطلب

 

 • بهانه مورد استفاده ناتو، و اتحادیه اروپا، در راستای "تطهیر" حمله جدید امپریالیستی ،در جنگ های امپریالیستی علیه یوگسلاوی، افغانستان، عراق ، سوریه و لیبی نیز مورد استفاده قرار گرفته  بود، و همه آن بهانه ها تحریک علیه خلق ها را تشکیل می دهند. ما همبستکی خود را با خلق های ایران و عراق تکرارمی کنیم ، تحریم های غیر انسانی علیه مردم ایران و هر دخالت خارجی در امور دو کشور را محکوم می کنیم.

  ما از حقوق خلق های ایران و عراق برای مبارزه و درخواست مطالباتشان دربرابر سیاست ضد مردمی حمایت می کنیم ،و اقدامات سرکوبگرانه را محکوم می کنیم و درخواست می کنیم که بی درنگ به این اقدامات پایان داده شود.

   

 

 

 

 

 

 

بیانیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری در باره حمله جنایتکارانه امریکا در خاورمیانه

برگردان : هاتف رحمانی

عکس تزئینی است

احزاب کمونیست و کارگری حمله نظامی جنایتکارانه جدید امریکا در زمین کشوری مستقل، در فرودگاه بین المللی عراق ، به دستور ترامپ  را ، که منجر به قربانی هایی شد که مقامات رسمی عراقی و ژنرال ایرانی در میان آن ها بودند محکوم می کنند. این رخ داد نقض وحشیانه قوانین بین المللی و حق حاکمیت عراق را تشکیل می دهد .

ما دعوت امریکا به درگیری بیشتر ناتو در خاورمیانه را، همراه با تحریم ها علیه ایران که خطر آتش سوزی عمومی در منطقه ای گسترده تر را تقویت می کند محکوم می کنیم .

رقابت شدیدی، که برای کنترل بازار ها ، منابع انرژی و مسیر های انتقال آن ها به راه  افتاده است، برای خلق ها بسیار خطرناک است.

بهانه مورد استفاده ناتو، و اتحادیه اروپا، در راستای "تطهیر" حمله جدید امپریالیستی ،در جنگ های امپریالیستی علیه یوگسلاوی، افغانستان، عراق ، سوریه و لیبی نیز مورد استفاده قرار گرفته  بود، و همه آن بهانه ها تحریک علیه خلق ها را تشکیل می دهند. ما همبستکی خود را با خلق های ایران و عراق تکرارمی کنیم ، تحریم های غیر انسانی علیه مردم ایران و هر دخالت خارجی در امور دو کشور را محکوم می کنیم.

ما از حقوق خلق های ایران و عراق برای مبارزه و درخواست مطالباتشان دربرابر سیاست ضد مردمی حمایت می کنیم ،و اقدامات سرکوبگرانه را محکوم می کنیم و درخواست می کنیم که بی درنگ به این اقدامات پایان داده شود.

ما تاسف خود را برای تلفات انسانی دردناک ناشی از سرنگونی هواپیمای اکرایینی ابراز می کنیم .

ما همبستگی گرم خود را با خلق هایی که با حملات امپریالیستی مواجهند اعلام می کنیم . ما خلق های کشورهای خود را در سراسر جهان به محکوم کردن قاطعانه جنایت جدید امپریالیستی  فرا می خوانیم ، تااز دولت های کشورشان درخواست کنند که از طرح های امپریالیستی حمایت نکنند و در آن ها درگیر نشوند، و تمام پایگاه های مورد استفاده برای این نوع حملات امریکا، ناتو ، در تمام کشورها را تعطیل کنند.

احزاب  امضا کننده :

 1. Communist Party of Argentina
 2. Communist Party of Armenia
 3. Communist Party of Australia
 4. Party of Labour of Austria
 5. Communist Party of Bangladesh
 6. Communist Party of Belgium (PCB-CPB )
 7. Brazilian Communist Party
 8. Communist Party of Britain
 9. New Communist Party of Britain
 10. Communist Party of Bulgaria
 11. Communist Party of Canada
 12. Communist Party of Chile
 13. Socialist Workers Party of Croatia
 14. AKEL, Cyprus
 15. Communist Party in Denmark
 16. Communist Party of Ecuador
 17. Egyptian Communist Party
 18. Communist Party of Finland
 19. Communist Party of Greece
 20. Communist Party of India [Marxist]
 21. Communist Party of India
 22. Tudeh Party of Iran
 23. Workers Party of Ireland
 24. Communist Party of Ireland
 25. Communist Party of Israel
 26. Communist Party (Italy)
 27. Hungarian Workers Party
 28. Jordanian Communist Party
 29. Socialist Movement of Kazakhstan
 30. Lebanese Communist Party
 31. Socialist Party (Lithuania)
 32. Communist Party of Malta
 33. Communist Party of Mexico
 34. New Communist Party of the Netherlands
 35. Communist Party of Norway
 36. Communist Party of Pakistan
 37. Palestinian Communist Party
 38. Palestinian Peoples Party
 39. Paraguayan Communist Party
 40. Philippine Communist Party [PKP 1930]
 41. Communist Party of Poland
 42. Romanian Socialist Party
 43. Communist Party of the Russian Federation
 44. Union of Communist Parties - Communist Party of the Soviet Union
 45. Russian Communist Workers Party
 46. Communist Party of the Soviet Union
 47. New Communist Party of Yugoslavia
 48. Communists of Serbia
 49. South African Communist Party
 50. Communist Party of the Workers of Spain
 51. Communists of Catalonia
 52. Sudanese Communist Party
 53. Communist Party of Swaziland
 54. Communist Party of Sweden
 55. Syrian Communist Party
 56. Communist Party of Turkey
 57. Communist Party of Ukraine
 58. Union of Communists of Ukraine
 59. Communist Party USA

 

 

 

از این قلم :

Share

Comments System WIDGET PACK

ادامه:

آرشیوماهانه

نقل مطالب نوید نو با ذکرمنبع آزاد است

 

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست